Звіт роботи міжнародної наукової конференції
«Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку»

Відбулася ХІV міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку».

У роботі конференції взяли участь доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, магістри, студенти, викладачі та інші молоді науковці з України, Білорусі, Франції, Німеччини, Данії та Китаю. У програмі конференції заявлені доповіді представників понад як з 10 вищих навчальних закладів Харкова та 9 інших регіонів України: Київського, Дніпровського, Полтавського, Запорізького, Івано-Франківського, Вінницького, Одеського, Черкаського та Луганського.

У програмі конференції заявлено понад 230 доповідей з актуальних питань розвитку культурології; соціальних комунікацій; філософії та політології; менеджменту; історії, музеєзнавства та туризму, театрального, хореографічного, музичного та кіно-, телемистецтва тощо.Пленарне засідання

На пленарному засіданні були заслухані доповіді науковців з Харкова, Запоріжжя, Одеси та Мінську (Білорусь), що дозволило комплексно розглянути культурологічну, соціокомунікативну та мистецьку проблематику, що хвилює наукову спільноту з різних регіонів України та інших країн світу. Активно обговорювалися актуальні, дискусійні проблеми політичної культури, міжкультурних комунікацій, збереження пам’яток православної культури, об’єктів спадщини ЮНЕСКО.


Секційні засідання

1. Спільне засідання: «Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій»; «Українська культура в системі міжетнічних комунікацій: історія, теорія, практика», «Моделі міжкультурної комунікації в умовах глобалізації»

2. Спільне засідання: «Філософські та соціально-політичні виміри сучасної культури»; «Сучасні стратегії та моделі соціокультурної діяльності»

3. «Історія, музеєзнавство, екскурсознавство, туризм»

4. «Соціальна педагогіка в інформаційному суспільстві: культурологічний підхід»

5. «Документально-комунікаційні системи суспільства: стратегії, теорії, інновації»

6. «Інформаційно-комунікаційні технології глобального соціокультурного простору»

7. «Театральне мистецтво в контексті новітніх наукових трансформацій»

8. «Теоретичні та прикладні проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва»

9. «Сучасні стратегії розвитку менеджменту та адміністрування в соціокультурній сфері»

10. «Музичне мистецтво в часопросторі культури: минуле та сучасність»


Круглий стіл «Міжнародні культурні студії»

На другий день наукової конференції в межах наукового форуму відбулося засідання круглого столу «Міжнародні культурні студії», основними спікерами на якому стали директор Французького культурного центру, офіційний представник Посольства Франції у Харкові – Тімоте де Майяр та директор Харківського товариства польської культури – Юзефа Чернієнко.

Модерувала круглий стіл завідувач кафедри інформаційної бібліотечної та архівної справи ХДАК, доктор наук із соціальних комунікацій, професор І. О. Давидова.


Майстер-клас «Шлях чаю: японська чайна церемонія»

Майстер-клас із культури японського чаювання провела знаний в Україні науковець та японознавець – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства ХДАК Світлана Борисівна Рибалко.


Міждисциплінарний семінар інтелектуальної спільноти «Plateforme 15»

Семінар відбувся під темою «Сучасна наука: академізм vs творчість». Захід був цікавий передусім завдяки можливості ознайомитися з діяльності інтелектуальної спільноти «Plateforme 15», що розпочала діяльність у 2015 р., а також з її засновниками: Наталією Євгенівною Шолухо та Вадимом Сергійовичем Мірошниченком.


Матеріали підготувала:
Косачова О. О., канд. наук із соц. комунікацій,
ст. викл. ХДАК, голова Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів
та молодих учених ХДАК