МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


22-23 листопада 2018 року

відбудеться

міжнародна наукова конференція

«Культурологія та соціальні комунікації:
інноваційні стратегії розвитку»

Наукові напрями конференції:
 • Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій
 • Українська культура в системі міжетнічних комунікацій: історія, теорія, практика
 • Моделі міжкультурної комунікації в умовах глобалізації
 • Філософські та соціально-політичні виміри сучасної культури
 • Історія, музеєзнавство, екскурсознавство, туризм
 • Соціальна педагогіка в інформаційному суспільстві: культурологічний підхід
 • Документально-комунікаційні системи суспільства: стратегії, теорії, інновації
 • Інформаційно-комунікаційні технології глобального соціокультурного простору
 • Театральне мистецтво в контексті новітніх наукових трансформацій
 • Теоретичні та прикладні проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва
 • Сучасні стратегії та моделі соціокультурної діяльності
 • Мова та література в контексті геокультурних змін
 • Сучасні стратегії розвитку менеджменту й адміністрування в соціокультурній сфері
 • Музичне мистецтво в часопросторі культури: минуле та сучасність
 • Розвиток хореографії крізь призму взаємодії світових та національних тенденцій танцювального мистецтваІнформаційний лист міжнародної наукової конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (DOC-файл, PDF-файл)  Програма міжнародної наукової конференції "Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку"Під час конференції будуть проведені методологічні семінари, міжсекційні засідання, «круглі столи», тренінги та майстер-класи, творчий звіт мистецьких колективів.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Умови подання матеріалів до публікації:

Відповідно до тематики конференції просимо надсилати тези доповідей та копію квитанції про оплату до 10 жовтня 2018 року на електронну адресу: rvv2000k@ukr.net. Обсяг матеріалів 2-3 сторінки, формат А-4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5. Ініціали та прізвище автора (співавторів) подаються в правому верхньому куті сторінки (українською або російською та англійською мовами). З наступного абзацу по центру – назва доповіді великими літерами двома мовами (українською або російською та англійською мовами). Через 2 інтервали по ширині листа – тези.

На окремій сторінці в заявці про участь у конференції необхідно подати інформацію про автора. Відповідальність за достовірність інформації несе автор роботи. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей.

Фінансові умови участі в конференції:

Розмір плати за організацію та проведення конференції (видання збірника матеріалів конференції, програми конференції, проведення культурної програми) становить 200 грн.

Плата приймається до 10 жовтня 2018 р.

Реєстрація учасників конференції – 22 листопада з 9:00 до 10:00 на другому поверсі головного корпусу ХДАК.
Відкриття конференції – 22 листопада о 10:00 в Малій залі (ауд. №23)

З усіх питань звертатися до оргкомітету за адресою:
61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, Харківська державна академія культури, редакційно-видавничий відділ
Контактний телефон:
(057) 731-27-83 – редакційно-видавничий відділ ХДАК
E-mail: rvv2000k@ukr.net