ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кравченко Олександр Васильович

декан факультету,
доктор культурології, професор

Заступники декана:
Босенко Тетяна Валентинівна - кандидат педагогічних наук, доцент
Тишевська Любов Григорівна - старший викладач

Фахівець - Ніколова Марина Володимирівна
Інспектор - Чернікова Тетяна Володимирівна

Контакти факультету:
Телефон: (057) 731-35-19
Адреса: 61057, м.Харків, Бурсацький узвіз, 3, 5-й корпус, кімната 12


Факультет культурології ХДАК створений у 1992 році. Це єдиний в Україні спеціалізований центр освітньо-наукової культурологічної підготовки повного циклу.

До складу факультету культурології входять наступні кафедри:
- кафедра журналістики
- кафедра культурології
- кафедра менеджменту культури та соціальних технологій
- кафедра іноземних мов


На факультеті культурології були започатковані та реалізовані перші у вищій освіті України проекти таких спеціальностей, як:

  • «Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури» (з 1989 р.)
  • «Культурологія» ( з 1990/1991 р.), .
  • «Соціальна педагогіка» (з 1991 р.)
  • «Менеджмент соціокультурної діяльності» (магістр)

Упродовж 90-х років ХХ ст. на факультеті культурології реалізовано експериментальні програми з підготовки менеджерів-економістів соціокультурної сфери, а згодом – менеджерів міжнародного туризму та менеджерів реклами.

Поєднання такого широкого спектру спеціальностей на одному факультеті відповідає провідній тенденції сучасної освіти до створення міждисциплінарних освітніх та дослідницьких напрямів.

Сьогодні факультет культурології є одним із провідних наукових та навчальних осередків культурологічної освіти в Україні та забезпечує цілісну концепцію культурологічної освіти за такими освітніми напрямами та спеціальностями:

  • «Культурологія» (бакалавр, спеціаліст, магістр)
  • «Менеджмент соціокультурної діяльності» (бакалавр, спеціаліст, магістр),
  • «Журналістика» (бакалавр)

Тривалість підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр (4 роки), магістр (1,5-2 роки).

Організаційна структура факультету:

Декани факультету за час його існування:
- Микола Миколайович Каністратенко – кандидат історичних наук, доцент (1992-1993 р.)
- Олександр Васильович Кравченко – доктор культурології, кандидат історичних наук, професор (1993-2008 р. та з 2014)
- Олександр Анатолійович Гаврюшенко – кандидат історичних наук, доцент (2008-2014 р

Заступники декана:
- Тетяна Валентинівна Босенко – кандидат педагогічних наук, доцент
- Любов Григорівна Тишевська – старший викладач

Методисти денної та заочної форм навчання:
- Марина Володимирівна Ніколова
- Ельвіра Валеріївна Пугач

Факультет забезпечує підготовку аспірантів та докторантів у галузі науки «Культурологія» за спеціальностями:
- «Теорія та історія культури»,
- «Українська культура»,
У навчальному процесі задіяні майже 40 штатних викладачів, у тому числі: 1 член-кореспондент Академії мистецтв, 7 докторів наук, 31 кандидат наук, доцент.

Концепція розвитку факультету передбачає підготовку фахівців, які здатні до креативної фахової діяльності в умовах соціально-культурної динаміки та зміни ринку праці.

Навчання на факультеті дає можливість отримати не тільки популярну спеціальність, а й сучасну фахову освіту. Зусилля викладацького колективу факультету спрямовані на підготовку професіоналів, здатних працювати у вже існуючих організаціях соціокультурної сфери, а також ініціювати, створювати та реалізовувати нові соціальні та культурні проекти.

Навчальний процес здійснюється за оригінальними навчальними планами, які забезпечують широкий вибір дисциплін та формування кожним мотивованим студентом програми індивідуального фахового навчання.

На факультеті сповідують партнерські принципи організації освітнього середовища, які ґрунтуються на:
- професіоналізмі та демократичності викладачів,
- умотивованості та інтересі студентів,
- мобільності та системності навчальних стратегій.

За ступенем інтегрованості освітньо-практичних та дослідних програм культурологічного спрямування факультет залишається одним з лідерів сучасної освіти в Україні.


Програми фахових вступних випробувань та додаткових іспитів у 2016 році
Перелік освітніх програм факультету культурології 2016-2017

Інформація для абітурієнтів

Буклет спеціальності 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності"
Буклет спеціальності 034 "Культурологія"
Буклет спеціальності 061 "Журналістика"