ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра журналістики

Тарасов Володимир Володимирович
викладач, кандидат історичних наук, доцент

Працює у ХДАК з 2017 р.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Візуальний аналіз, Дизайн у рекламі.

В. В. Тарасов — автор близько 80 публікацій, зокрема:
1. Образ перебудови (1985-1991) в сучасній історіографії: проблема термінології та інтерпретації : монографія. — Харків: «Раритети України», 2013. — 104 с.
2. Візуальна публіцистика як джерело історії повсякдення «переміщених осіб» (Західна Німеччина, 1946-1947 рр.) // Вісник ХДАДМ. – 2016. – № 5. – С. 96-104.
3. Сатиричний альманах "ДіПініада" як візуальне історичне джерело в дослідженні повсякденного життя "переміщених осіб" (1946-1947 рр.) // Схід. – 2016. – № 6(146). – С. 76-81.
4. Кава, сигарети та шоколад у повсякденній комунікації «переміщених осіб» у повоєнній Німеччині та Австрії 1945-1948 рр. (за матеріалами візуальних та документальних джерел) // Вісник МДУ: Серія «Історія і політологія». – 2016. – № 17. – С. 91-99.
5. Авторський плакат кінця 1980-х — початку 1990-х років у площині історичного джерела: проблема аналізу та інтерпретації // Вісник ХДАДМ. – 2017. – № 2 – С. 83-90.

В. В. Тарасов поєднує викладацьку роботу з мистецтвознавчою (читає публічні лекції, займається експертизою археологічних та антикварних колекцій).