ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра менеджменту культури та соціальних технологій

Церковний Альберт Олександрович

завідувач кафедри,
кандидат психологічних наук, доцент

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-35-19
Адреса: Бурсацький узвіз, 3, 5-й корпус, кімната 14

Кафедра менеджменту соціально-культурної діяльності Харківської державної академії культури створена у 2003 р. і забезпечує підготовку за спеціальностями:
«Менеджмент соціокультурної діяльності».
«Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)".

Підготовку фахівців зі спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» було розпочато у 2001 р. Науковим та методичним підґрунтям цього проекту є чималий досвід Харківської державної академії культури (ХДАК) з підготовки кадрів з організації культурно-просвітницької роботи та управління закладами культури та мистецтва упродовж 50-80-х р. ХХ ст.

Менеджмент соціокультурної діяльності розглядається як один з варіантів культурологічної освіти, який спрямований на зміну принципів організації та управління соціокультурної сфери, а також підтримки сучасних культурних індустрій. Впродовж 2001-2008 р. кафедрою було розроблено та реалізовано навчальні плани за спеціалізаціями: "Менеджмент реклами", "Менеджмент зв'язків із громадськістю", «Менеджмент міжнародного туризму».

У 2012-2013р. кафедра отримала ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю «Реклама та зв’язку з громадськістю».

Концепція освітньої діяльності передбачає її модернізацію у відповідності до змін на ринку праці та кваліфікаційних вимог до фахівця, а також можливість вибору студентом однієї із запропонованих спеціалізацій в межах спеціальностей.

У 2015-2016 р. кафедра розширює спектр самостійного вибору студентом і пропонує такі сфери професійних спеціалізацій.

Перелік освітніх програм за спеціальністю «Менедмент соціокультурної діяльності» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Баклавр» (4 роки навчання):
Івент менеджмент. (Ivent management) - Менеджмент соціокультурного сервісу та культурних заходів);
Менеджмент дозвіллєвої та рекреаційної діяльності (Management of leisure and recreational activities);
Арт-менеджмент та продюсування (Artmanagement);
Менеджмент культурних індустрій (Management of cultural industries);
Медіа-менеджмент та масові комунікації (Менеджмент інформаційно-комунікативних технологій) (Мedia management).
Перелік освітніх програм за спеціальністю «Реклама та зв’язки з громадськістю»
«Реклама»
«Зв’язки з громадськістю»

З 2014-2015 н. р. пропонується відкритий набір (у тому числі й випускників інших навчальних закладів та з дипломами бакалавра за іншими спеціальностями) на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр».

Перелік освітньо-практичних та освітньо-наукових магістерських програм 2015-2016 р.:
Перспективні програми спеціалізації
Менеджмент гуманітарних технологій та соціокультурного моделювання
Культурні індустрії та стратегічне управління соціально-культурними процесами
Менеджмент креативної діяльності та культурних інновацій
Менеджмент соціокультурних проектів та програм
Менеджмент корпоративної культури та управління людськими ресурсами;
Крос-культурний менеджмент та міжкультурні комунікації;
Стрес-менеджмент та управління конфліктами;
Менеджмент міжнародного культурного співробітництва.

Реалізація спеціальних освітніх проектів та програм здійснюється за умови комплектування академічних груп за певним спрямуванням.

Студентам забезпечується можливість проходження практики у провідних установах та підприємствах за обраним напрямком. Зокрема: в системі закладів та установ соціокультурної сфери державної та комунальної форми власності, офісі Управління культури та туризму Харківської області, національних, регіональних, міських телерадіокомпаніях (ICTV, ОТБ та ін.), рекламних та PR-агенціях.

Студенти мають можливість сформувати власне порт-фоліо та взяти участь в міжнародних та національних фестивалях та конкурсах, науково-практичних конференціях за професійним спрямуванням.

Працевлаштування випускників: рекламні, маркетингові та pr-агенції, it-центри, органи державного управління та самоврядування, освітні, наукові та дослідницькі заклади, консалтингові агенції, засоби масової інформації, продюсерські центри та студії, інформаційні агенції та засоби масової інформації, музеї, галереї та арт-центри, театри, музичні заклади, івент-агенції, культурно-просвітницькі та торгово-розважальні комплекси.

Профільні курси, що читають викладачі кафедри:

 • Корпоративна культура та етика професійної діяльності
 • Риторика
 • Теорія та практика продаж
 • Комунікаційна культура
 • Конфліктологія
 • Соціокультурне проектування
 • Маркетинг у соціокультурній діяльності
 • Брендінг
 • Менеджмент соціокультурної діяльності
 • Теорія ЗМІ та журналістики
 • Технології PR-діяльності
 • Організація роботи прес-служби
 • Теорія та практика рекламної діяльності
 • Масові комунікації та медіапланування
 • Управління проектами
 • Психологія PR-діяльності
 • Психологія рекламної діяльності
 • Дизайн реклами
 • Копірайтинг
 • Технології виробництва реклами
 • Креативний менеджмент в рекламі
 • Режисерсько-сценарні технології в рекламі та PR

Нагороди
Медіаматеріали
Роботи студентів
Презентації
Відеопраці