ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Соляник Алла Анатоліївна

декан факультету,
доктор педагогічних наук, професор

E-mail: allasolyanik164@gmail.com

Заступник декана:
Коржик Наталія Анатоліївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач.

Фахівець - Гришко Лариса Ігорівна
Секретар - Крюкова Наталія Едуардівна

Контакти факультету:
Телефон: (057) 731-13-88
Адреса: вул. Бурсацький узвіз, 4, 1-й корпус, кімната 34
E-mail: dekanat_facultysc@ukr.net


До складу факультету соціальних комунікацій входять наступні кафедри:
- кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
- кафедра інформаційних технологій
- кафедра історії, музеєзнавства та пам'яткознавства
- кафедра психології
- кафедра соціальної педагогіки


Перелік спеціальностей і освітніх програм, за якими буде здійснюватися прийом абітурієнтів у 2019 р.

Ступінь «бакалавр»

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»
Освітня програма:
Інфокомунікації в документно-інформаційній діяльності - денна форма навчання

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітні програми:
Бібліотекознавство та інформаційно-аналітична діяльність - денна форма навчання
Інформаційна та документаційна діяльність - денна форма навчання

Спеціальність 027 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство»
Освітня програма:
«Культурна спадщина та пам’яткоохоронна діяльність» - денна форма навчання

Спеціальність «Психологія»
Освітня програма:
«Психологія» - денна форма навчання

Термін навчання за ступенем бакалавра - 4 роки.

На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань.

По закінченні навчання за ступенем бакалавра студенти мають можливість продовжити навчання в магістратурі.

На спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на денну форму на 2 курс (на скорочений термін навчання) для здобуття ступеня бакалавра за три роки приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахового вступного випробування зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».


Ступінь «магістр»

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітня програма:
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» - денна та заочна форми навчання

Спеціальність 027 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство»
Освітня програма:
«Музеєфікація історико-культурної спадщини» - денна та заочна форми навчання

Термін навчання - 1,5 роки.


За ступенем «доктор філософії» за такими спеціальностями:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна та заочна форми навчання)

231 Соціальна робота (денна та заочна форми навчання)

Термін навчання - 4 роки.


Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультету СК за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018/2019 року

Студенти ХДАК на виробничій практиці