ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Соляник Алла Анатоліївна

декан факультету,
доктор педагогічних наук, професор

E-mail: allasolyanik164@gmail.com

Заступник декана:
Коржик Наталія Анатоліївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач.

Фахівець - Гришко Лариса Ігорівна
Секретар - Крюкова Наталія Едуардівна

Контакти факультету:
Телефон: (057) 731-13-88
Адреса: вул. Бурсацький узвіз, 4, 1-й корпус, кімната 34
E-mail: dekanat_facultysc@ukr.net


До складу факультету соціальних комунікацій входять наступні кафедри:
- кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
- кафедра інформаційних технологій
- кафедра історії, музеєзнавства та пам'яткознавства
- кафедра психології
- кафедра соціальної педагогіки


Факультет запрошує до навчання за ступенем «бакалавр» за такими спеціальностями:

126 Інформаційні системи та технології (денна форма навчання)
Спеціалізація:
Інфокомунікації в документно-інформаційній діяльності

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна форма навчання)
Спеціалізації:
Інформаційно-бібліотечний менеджмент
Інформаційно-документні системи та цифрові архіви

231 Соціальна робота (денна форма навчання)
Спеціалізація:
Соціальне гувернерство

027 Музеєзнавство, пам’яткознавcтво (денна форма навчання)
Спеціалізація:
«Культурна спадщина і пам'яткоохоронна діяльність»

053 Психологія (денна форма навчання)

Термін навчання за ступенем бакалавра - 4 роки.

На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань.

По закінченні навчання за ступенем бакалавра студенти мають можливість продовжити навчання в магістратурі.

На спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на денну форму на 2 курс (на скорочений термін навчання) для здобуття ступеня бакалавра за три роки приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахового вступного випробування зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».


За ступенем «магістр» за такими спеціальностями:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна та заочна форми навчання)

231 Соціальна робота (денна та заочна форми навчання)

027 Музеєзнавство, пам’яткознавcтво (денна та заочна форми навчання)

Термін навчання - 1,5 роки.


За ступенем «доктор філософії» за такими спеціальностями:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна та заочна форми навчання)

231 Соціальна робота (денна та заочна форми навчання)

Термін навчання - 4 роки.


Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультету СК за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2017/2018 року