ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційно-документних систем

Філіпова Людмила Яківна

завідувач кафедри,
доктор педагогічних наук
професор кафедри інформаційно-документних систем

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-32-82
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 4, 2-й корпус, кімната 55
E-mail: flyak@ukr.net

Кафедра інформаційно-документних систем створена в 2000 р. як профільна та випускаюча на факультеті документознавства та інформаційної діяльності. Головна мета діяльності — реалізувати концепцію факультету щодо поєднання гуманітарного та інформаційно-комп'ютерного навчання, приділяючи головну увагу вивченню та впровадженню систем електронного документообігу та комп'ютерного діловодства, організації та управлінню інформаційно-документними системами та базами даних.

Кафедра робить вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців інформаційно-документної сфери за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавра, спеціаліста, магістра. Провідні викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво дипломними роботами студентів, кандидатськими дисертаціями аспірантів та здобувачів.

Науковий напрям діяльності кафедри - "Розробка інформаційно-документного, математичного та програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем".

Викладачі кафедри здійснюють викладання багатьох спеціальних навчальних дисциплін, пов’язаних із сучасними автоматизованими інформаційними системами, електронним документообігом та Інтернет-технологіями. Вони беруть участь у міжнародних наукових конференціях та семінарах, присвячених розробкам інформаційного, документного та математичного забезпечення інформаційної діяльності. Викладачі кафедри активно проводять наукову та науково-методичну роботу; розробляють та видають свої навчально-методичні матеріали та навчальні посібники; є керівниками виробничої практики студентів старших курсів у структурах інформаційно-документної діяльності.

Викладачі кафедри викладають наступні навчальні дисципліни:

 • Теоретична інформатика (навчально-методичні матеріали) (конспект лекцій)
 • Основи алгоритмізації (матеріали до курсу)
 • Локальні інформаційні мережі
 • Основи інформаційного забезпечення управління
 • Інформаційний сервіс Інтернет (матеріали до курсу)
 • Основи проектування інформаційних систем (матеріали до курсу)
 • Автоматизовані інформаційно-документні системи
 • Патентна та ліцензійна діяльність
 • Стандартизація в інформаційно-документних технологіях (матеріали до курсу)
 • Захист інформації в комп'ютерних системах
 • Інтелектуальні системи
 • Комп'ютерна етика (навчально-методичні матеріали)
 • Технологія та організація комп'ютерного діловодства
 • Вступ до фаху
 • Засоби обробки електронних документів в Інтернет
 • Магістерські семінари
 • Комп'ютерні презентації PowerPoint (матеріали до курсу)
 • Інтернет/Інтранет технології
 • Програмні засоби обробки інформації
 • Бази даних в документознавстві (матеріали до курсу)
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Системи управління електронним документообігом (матеріали до курсу)
 • Об'єктно-орієнтовані методи комп'ютерних технологій
 • Адміністрування баз даних
 • Організація баз даних
 • Web-дизайн
 • Протоколи Інтернет
 • Технології Flash (матеріали до курсу)
 • Методи та моделі управління
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Математична теорія інформації (матеріали до курсу)
 • Бази даних в інформаційно-документній сфері
 • Автоматизація бібліотечних бібліографічних процесів
 • Мультимедійні технології у виставковій та експозиційній діяльності (матеріали до курсу)
 • Комп'ютерні мережі та телекомунікації
 • Методичні матеріали для магістрів: (посилання 1) (посилання 2)
 • Програма науково-дослідної та педагогічної практики магістрів зі спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" (посилання 3)