Харківська державна академія культури | Офіційний сайт ХДАК

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційно-документних систем

Філіпова Людмила Яківна

завідувач кафедри,
доктор педагогічних наук
професор кафедри інформаційно-документних систем

Контакти кафедри:
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 4, 2-й корпус, кімната 55
E-mail: flyak@ukr.netКафедра інформаційно-документних систем створена в 2000 р. як профільна та випускова на факультеті документознавства та інформаційної діяльності, котрий проіснував в ХДАК з 1999 до 2014 рр. Кафедра, у складі факультету соціальних комунікацій, є випусковою зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» та зі спеціалізації «Інформаційна та документаційна діяльність» спеціальності «Інформаційна,бібліотечна та архівна справа». Першим завідувачем кафедри був Д.Е. Ситніков, кандидат технічних наук, доцент.

Головна мета діяльності кафедри — реалізувати освітню концепцію щодо поєднання гуманітарного та інформаційно-комп'ютерного навчання, приділяючи головну увагу вивченню та впровадженню систем електронного документообігу та комп'ютерного діловодства, організації та управлінню інформаційно-документними системами та базами даних.

Кафедра робить вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців інформаційно-документної сфери за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр. Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво дипломними роботами студентів, кандидатськими дисертаціями аспірантів та здобувачів.

Науковий напрям діяльності кафедри - "Теоретичні, методичні та технологічні проблеми розробки та використання інформаційно-документних систем".

Викладачі кафедри забезпечують викладання багатьох навчальних дисциплін професійної і практичної підготовки студентів, пов’язаних із сучасними автоматизованими інформаційними системами, електронним документообігом та Інтернет-технологіями. Вони беруть участь у міжнародних наукових конференціях та семінарах, присвячених інформаційним системам та інтернет-технологіям, документаційному забезпеченню інформаційної діяльності. Викладачі кафедри проводять наукову та науково-методичну роботу; розробляють та видають свої навчально-методичні матеріали та навчальні посібники; є керівниками виробничої практики студентів старших курсів у структурах інформаційно-документної діяльності.

Викладачі кафедри викладають наступні навчальні дисципліни:

 • Автоматизовані інформаційно-документні системи
 • Засоби обробки електронних документів в Інтернет
 • Захист інформації в комп'ютерних системах
 • Інтелектуальні системи
 • Інтернет/Інтранет технології
 • Інформаційний сервіс Інтернет (матеріали до курсу)
 • Інформаційні мережі
 • Інформаційні ресурси Інтернет з історії культури та мистецтва
 • Комп'ютерна етика (програма та навчально-методичні матеріали)
 • Комп'ютерні презентації PowerPoint (матеріали до курсу)
 • Комп'ютерні мережі та телекомунікації
 • Математична теорія інформації (матеріали до курсу)
 • Мультимедійна анімація (матеріали до курсу)
 • Об'єктно-орієнтовані методи в Інтернет-технологіях
 • Основи алгоритмізації (матеріали до курсу)
 • Основи проектування інформаційних систем (матеріали до курсу)
 • Офісне програмування
 • Пошукова оптимізація веб-сайтів
 • Програмні засоби обробки інформації
 • Проектування баз даних
 • Системи управління електронним документообігом (матеріали до курсу)
 • Стандартизація в інформаційно-документних технологіях (матеріали до курсу)
 • Теоретична інформатика (програма та навчально-методичні матеріали) (конспект лекцій)
 • Технології інтелектуального аналізу даних
 • Технологія та організація комп'ютерного діловодства
 • Web-технології в культурно-інформаційній сфері
 • Web-технології в СКД
 • Методичні матеріали до написання магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”: (посилання 1) (посилання 2)
 • Програма науково-дослідної та педагогічної практики магістрів зі спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" (посилання 3)