ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра соціальної педагогіки

Рижанова Алла Олександрівна

завідувач кафедри,
доктор педагогічних наук, професор

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-30-97
E-mail: allaar@mail.ruСпеціалізація: Соціальне гувернерство (буклет)


1991 року на кафедрі соціальної педагогіки створено колектив дипломованих спеціалістів - кандидатів та докторів педагогічних наук, які дали путівку в професійне життя понад 500 фахівцям денної та заочної форми навчання.

Викладачами кафедри обгрунтовано методологічні, а саме культурологічні, засади соціальної педагогіки, згідно з якими соціальний педагог - це фахівець із соціального розвитку людини та її соціального середовища, управління соціально-виховними процесами у всіх соціокультурних сферах, зокрема з організації одухотвореного дозвілля, спеціаліст який через соціально-педагогічну діяльність сприяє конструктивній та ефективній соціальний взаємодії, захисту власних соціальних прав та інтересів, опануванню методів удосконалення соціального середовища на користь особистості та країні. Навчальні плани підготовки соціального педагога грунтуються на культурологічних, психологічних та педагогічних циклах дисциплін. Специфіка підготовки фахівців в академії культури відображена в дисциплінах спеціалізацій за рівнем підготовки "Бакалавр":
1) Анімаційна діяльність, де студенти засвоюють знання та виробляють навички організації анімаційного дозвілля з дітьми, дорослими та людьми похилого віку, вчаться позитивно впливати на соціальний розвиток власний та інших засобами дозвілля.
2) Соціально–психологічна реабілітація, де студенти пізнають себе і вивчають методики надання психологічної допомоги іншим.
3) Організація молодіжних ініціатив, де студенти отримують знання, формують уміння розробляти та управляти соціальними проектами, залучати ресурси для їх реалізації, створювати неприбуткові організації, сприяти молодіжній субкультурі, організовувати волонтерську діяльність.

Колектив кафедри зміцнює практичну підготовку студентів через творчі зв'язки з дозвіллєвими, освітніми закладами, службами, громадськими організаціями тощо для створення потужної та різноманітної бази для проведення на високому якісному рівні позааудиторних практичних занять, практикумів, навчальної та виробничих практик. Підвищенню ефективності фахової підготовки сприяє плідна робота студентського наукового товариства кафедри. Здобутки наукової роботи студентів оприлюднюються на щорічній квітневій конференції молодих науковців академії та Всеукраїнській олімпіаді з соціальної педагогіки.

Після закінчення відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня випускникам за напрямом підготовки “Соціальна педагогіка” надається кваліфікація: “Бакалавр з соціальної педагогіки”; “Спеціаліст соціальної педагогіки”; “Магістр, викладач соціальної педагогіки ”. Кращі випускники магістратури мають можливість наукового вдосконалення в аспірантурі, зі спеціальності 13.00.05–соціальна педагогіка, яка діє на кафедрі з 1993 р.

Наші випускники займають керівні посади в Управліннях у справах сім’ї та молоді, культури та туризму, соціального захисту, державної адміністрації та місцевого самоврядування, Центрах соціальних служб сім’ї та молоді, Центрах практичної психології та соціальної педагогіки; працюють у різноманітних закладах освіти (дошкільних, професійно–технічних, вищих, позашкільних, школах-інтернатах, дитячих будинках); у службах кримінальної міліції, у справах дітей, виправних закладах, службах соціальної реабілітації та психологічної допомоги; оздоровчих та дозвіллєвих центрах; у сфері анімації дозвілля та туризму за кордоном (Німеччина, Польща, Чехія та ін.).

Викладачі кафедри здійснюють викладання навчальних дисциплін:

 • Основи соціально-правового захисту
 • Соціальна молодіжна політика
 • Етнопедагогіка
 • Людина в сучасному соціумі
 • Організація соціально-педагогічної роботи
 • Основи соціально-педагогічних досліджень
 • Іноваційні моделі надання соціальних послуг
 • Основи соціалізації особистості
 • Соціально-педагогічне проектування
 • Педагогічна геронтологія
 • Загальна педагогіка
 • Соціальна педагогіка
 • Теорія та історія соціального виховання
 • Соціально-педагогічне консультування
 • Основи професійної творчості в соціальній сфері
 • Технології роботи соціального гувернера
 • Методика та організація ігрової діяльності
 • Самовиховання та саморегуляція особистості
 • Вступ до спеціальності
 • Етика соціально-педагогічної діяльності
 • Технології соціально-педагогічної роботи
 • Технології роботи соціального педагога в зарубіжних країнах
 • Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки
 • Методи соціально-виховної роботи
 • Педагогіка сімейного виховання
 • Соціальний супровід сім’ї
 • Основи профорієнтаційної роботи
 • Соціально-педагогічна робота в закладах освіти
 • Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля
 • Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями
 • Соціальна педагогіка дозвілля
 • Технології анімаційної діяльності соціального педагога в сфері дозвілля
 • Соціально-педагогічні дослідження проблем анімаційно-дозвіллєвої діяльності
 • Соціально-педагогічна робота з молоддю у територіальній громаді
 • Фандрайзинг молодіжних ініціатив
 • Проектування соціально-педагогічної діяльності в молодіжному середовищі, та курси за виборами студентів
 • Основи соціальної політики
 • Управління соціальними проектами
 • Актуальні проблеми та методики соціальної педагогіки
 • Сучасні технології соціальних досліджень
 • Соціально-педагогічний практикум
 • Технології соціально-педагогічної роботи у ВНЗ
 • Соціально–педагогічна діяльність у територіальній громаді
 • Анімаційна діяльність у територіальній громаді
 • Організація та управління дитячо-молодіжними організаціями
 • Соціально-педагогічна робота з прийомними сім’ями
 • Управління анімаційно-дозвіллєвими проектами молоді
 • Організація і методика науково-дослідницької роботи
 • Педагогіка вищої школи
 • Основи соціальної політики
 • Сучасні методи психологічної корекції в соціально-педагогічній роботі
 • Актуальні проблеми соціальної педагогіки
 • Методологічні проблеми соціальної педагогіки
 • Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін