ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Степанов Віктор Юрійович

декан факультету,
доктор наук з державного управління, професор

Заступники декана:
Колесник Людмила Іванівна - старший викладач

Фахівець - Козар Тетяна Вікторівна
Секретар-друкарка - Мельнікова Ірина Віталіївна

Контакти факультету:
Телефон: (057) 731-30-97
Адреса: 61057, м.Харків, Бурсацький узвіз, 3, 5-й корпус


Забезпечення ефективної діяльності організацій соціально-культурної сфери, ділове спілкування, комунікативні зв’язки, вміння передбачити й долати конфліктні ситуації ринкових відносин неможливе без створення системи підготовки спеціалістів, які здатні реалізувати сучасні підходи в управлінні та бізнесі.

У зв’язку з зростанням кількості організацій та підприємств у соціально-культурній сфері, соціального розвитку людини і потреб у фахівцях напряму підготовки "Менеджмент", "Туризм" в Харківській державній академії культури міністерства Культури було створено факультет УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ.

До складу факультету управління та бізнесу входять наступні кафедри:
- кафедра менеджменту і адміністрування
- кафедра туристичного бізнесу
- кафедра філософії та політології


Факультет управління та бізнесу забезпечує фахову підготовку у наступній галузі знань:

1. МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ

    за напрямом підготовкиМенеджмент (денна і заочна форми навчання).

Здійснюється економічна та адміністративна підготовка за освітніми ступенями: бакалавр, магістр. По закінченню випускники отримують кваліфікацію:
• бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор;
• магістр з менеджменту і адміністрування;

Умовою вступу на напрям підготовки є подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти: з української мови та літератури, історія України, третій предмет ЗНО на вибір вступника (Іноземна мова, Математика).


2. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Спеціальність – Туризм (денна форма навчання).

Спеціалізація: Управління туристичною діяльністю.

Здійснюється підготовка за освітніми ступенями бакалавр та магістр.

По закінченню випускникам присвоюється кваліфікація бакалавр з туризму, магістр з туризмознавства.

Умовою вступу на напрям підготовки є подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з:
1) Українська мова і література,
2) Іноземна мова (тільки 2018 рік),
3) Математика або Географія.УПЕРШЕ

Уперше в соціально-культурній сфері Харківська державна академія культури (факультет управління та бізнесу, кафедра менеджменту і адміністрування) розпочала підготовку фахівців спеціальності 8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю" галузі знань 1801 "Специфічні категорії" освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" денної форми навчання.

Метою запровадження спеціальності 8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю" в ХДАК є підготовка висококваліфікованих управлінських кадрів, котрі здобули необхідні знання, набули практичних навичок для здійснення інноваційного менеджменту, створення інфраструктурних умов з метою їх інвестиційної привабливості.

Головною місією програми є підготовка магістрів для рівня управління в організаціях соціокультурної сфери різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання у сфері інноваційної діяльності з нормативним терміном навчання півтора року (денна форма) на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.

За цією спеціальністю здійснюватиметься підготовка керівників зі стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств, аналітиків з дослідження та формування нових ринків, менеджерів з питань креативного менеджменту, управління знаннями, менеджерів-керівників інноваційних проектів та програм, фахівців з фінансового забезпечення інноваційної діяльності, фахівців патентно-ліцензійних відділів; фахівців з комерціалізації нових товарів та послуг, сертифікації та якості нової продукції, організаторів венчурного бізнесу.

Особи, котрі навчатимуться за цією спеціальністю, здобуватимуть знання із системного аналізу й оцінки інноваційного потенціалу підприємств соціокультурної сфери, виявлення нових можливостей і цільових ринків інноваційної продукції; розроблення та вибору інноваційної стратегії підприємств з використанням сучасних технологій і методів, зокрема прогнозування, сценарного планування, теорії ігор, динамічного моделювання; використання збалансованої системи показників під час управління й оцінки інновацій; управління різними типами інновацій з урахуванням їх закономірностей розвитку; опанування інструментарію управління знаннями, інноваційними ризиками, інноваційними проектами з обґрунтуванням потреб в інвестиціях для реалізації; формування та розвитку креативного кадрового потенціалу; трансферу і комерціалізації технологій, організації діяльності технопаркових структур, венчурного бізнесу, вироблення практичних рекомендацій органам державної влади й органам місцевого самоврядування щодо вибору варіантів перспективного розвитку територій на засадах інноваційного розвитку соціокультурної сфери з урахуванням досвіду ЄС.

Вивчення дисциплін магістерської програми "Управління інноваційною діяльністю", таких як: управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційними процесами в економіці соціокультурної сфери України, конкурентна політика, управління ресурсами та витратами, інвестиційний менеджмент у соціокультурній сфері, бізнес-планування, операційний менеджмент, інфраструктура інноваційної діяльності соціокультурної сфери, економіка й організація інноваційної діяльності, менеджмент продуктивності, інноваційний менеджмент тощо, надасть можливості випускникам реалізувати працевлаштування в соціокультурній сфері, в органах державної влади та місцевого самоврядування.


Програми фахових вступних випробувань та додаткових іспитів у 2016 році

Освітня програма підготовки фахівців напрям підготовки "Менеджмент і адміністрування" у 2016 році
Освітня програма підготовки фахівців напрям підготовки "Туризм" у 2016 році
Освітня програма підготовки фахівців напрям підготовки "Управління інноваційною діяльностю" у 2016 році

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультету УБ за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2017/2018 року

За додатковою інформацією звертатися:

  • деканат факультету управління та бізнесу – тел. (057) 731-30-97;
  • приймальна комісія – тел. (057) 731-15-04.