НОВИНИ

СІЧЕНЬ 2019

Всеукраїнська науково-практична конференція «Герменевтика в науках про дух»

21–22 березня 2019 року відбудеться ІIІ всеукраїнська науково-практична конференція “Герменевтика в науках про дух”.

Передбачається обговорення питань за такими напрямами:
1. Історія і теорія герменевтики
2. Методологічні проблеми герменевтики культури
3. Теологія і герменевтика
4. Філософська герменевтика
5. Філологічна герменевтика: мова, література, переклад
6. Герменевтика в мистецтвознавстві (літературознавство, театрознавство, музикознавство, хореологія, кінознавство)
7. Герменевтика в структурі психології
8. Герменевтика в соціально-комунікативних дослідженнях
9. Герменевтика права

Відповідно до зазначених напрямів конференції просимо надсилати теми доповідей до 1 березня 2019 року на електронну адресу rvv2000k@ukr.net.

Детальніше »

Розклад занять студентів денної форми навчання

На офіційному сайті Харківської державної академії культури оприлюднено електронні версії розкладу занять студентів денної форми навчання.
Нагадуємо слідкувати за змінами розкладу біля деканатів!

Детальніше »

Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених
«Культура та інформаційне суспільство XXI століття»

18–19 квітня 2019 року відбудеться всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених «Культура та інформаційне суспільство XXI століття».

На конференції передбачається обговорення питань за такими напрямами:
1. Культурологія та етнокультурологія в сучасному інформаційному просторі.
2. Теоретичні та практичні проблеми менеджменту соціокультурної діяльності.
3. Історичні та музеєзнавчі питання в сучасному науковому просторі.
4. Освітньо-виховна місія культури; соціально-педагогічні та психологічні технології.
5. Історія світової літератури та мовознавства.
6. Філософські та соціально-політичні виміри сучасного суспільства.
7. Хорова культура: традиції та сучасність.
8. Музичне мистецтво: теорія, історія, виконавська та педагогічна практика.
9. Історія та сучасність хореографічного мистецтва: вітчизняний та світовий досвід.
10. Театральне мистецтво в контексті новітніх наукових трансформацій.
11. Проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва в інформаційному суспільстві.
12. Соціальні комунікації. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
13. Інформаційно-документні системи в галузі культури, мистецтва та освіти.
14. Журналістика. ЗМІ.
15. Сучасні стратегії розвитку менеджменту та адміністрування.
16. Стан та перспективи розвитку вітчизняного туризму.
17. Дослідження іноземних фахових джерел.
18. Герменевтика в науках про дух.

Відповідно до тематики конференції просимо надіслати тези доповідей до 10 березня 2019 року на електронну адресу rvv2000k@ukr.net.
До тез обов’язково додаються: копія квитанції про оплату, рецензія від наукового керівника, анкета.

Детальніше »

День відкритих дверей у ХДАК