ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ХАРКIВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ
У 2017 РОЦІ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ (ЗІ ЗМІНАМИ) ДО ХАРКIВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ в 2017 році. (Завантажити файл)

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО ХАРКIВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ в 2017 році. (Завантажити файл)

Додаток 1 до Правил прийому до ХДАК. Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Завантажити файл)

Додаток 2 до Правил прийому до ХДАК. Перелік наказів міністерства освіти і науки України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення (Завантажити файл)

Додаток 3 до Правил прийому до ХДАК. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200 (Завантажити файл)

Додаток 4 до Правил прийому до ХДАК. Перелік спеціальностей (Завантажити файл)

Додаток 5 до Правил прийому до ХДАК. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році (Завантажити файл)

Додаток 6 до Правил прийому до ХДАК. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році (Завантажити файл)

Додаток 7 до Правил прийому до ХДАК. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників (Завантажити файл)

Додаток 8 до Правил прийому до ХДАК. Правила прийому до аспірантури Харківської державної академії культури у 2017 році (Завантажити файл)

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Завантажити файл)

Таблиця 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) (Завантажити файл)

Положення про приймальну комісію ХДАК (Завантажити файл)