АКРЕДИТАЦІЯ


Висновки акредитаційної експертизи, галузь знань: 1401 Сфера обслуговування, напрям підготовки: 6.140103 Туризм, рівень підготовки: бакалавр

Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи підготовки з напряму підготовки 6.020101, спеціальності 7.02010101, 8.02010101 "Культурологія"

Висновки акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.020103, спеціальності 7.02010301, 8.02010301 "Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури"

Висновки акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.020102, спеціальності 7.02010201, 8.02010201 "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія"


Висновки акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.020105, спеціальності 7.02010501, 8.02010501 "Документознавство та інформаційна діяльність"

Висновки акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент", спеціальності 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування"

Висновки акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.020204 "Музичне мистецтво", спеціальності 7.02020401, 8.02020401 "Музичне мистецтво" (за видами)

Висновки акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.010106, спеціальності 7.01010601, 8.01010601 "Соціальна педагогіка"


Висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю"

Висновки акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.020203 "Кіно-, телемистецтво"