АКРЕДИТАЦІЯ


Висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю"

Висновки акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.020203 "Кіно-, телемистецтво"

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Аудіовізуальне мистецтво та виробництво спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво за другим (магістерським) рівнем

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Туризмознавство спеціальності 242 Туризм за другим (магістерським) рівнем


Висновки первинної акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.030302 "Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)", галузь знань 0303 "Журналістика та інформація", освітній ступінь - бакалавр

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Журналістика", спеціальність 061 "Журналістика", галузь знань 06 "Журналістика", рівень вищої освіти - другий (магістерський)

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Мененджмент соціокультурних проектів", спеціальність 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", галузь знань 02 "Культура і мистецтво", рівень вищої освіти - другий (магістерський)