ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПЕРШОМУ (БАКАЛАВРСЬКОМУ) РІВНІ


Ліцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 053 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-професійна програма
- Навчальний план
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Склад проектної групи

Програми навчальних дисциплін:
- Вікова психологія
- Вступ до спеціальності
- Диференціальна психологія
- Загальна психологія
- Історія психології
- Клінічна психологія
- Конфліктологія
- Математична статистика та математичні методи в психології
- Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
- Основи психокорекції
- Основи психологічного консультування
- Основи психологічної практики
- Організаційна психологія
- Патопсихологія
- Педагогічна психологія
- Політична психологія
- Профілактика та розв'язання конфліктів у сім'ї
- Психодіагностика
- Психологічний спецпрактикум
- Психологія PR діяльності
- Психологія впливу
- Психологія масової комунікації
- Психологія особистості
- Психологія праці та інженерна психологія
- Психологія прийняття рішення
- Психологія рекламної діяльності
- Психологія сім'ї
- Психологія спілкування
- Психологія тимбілдингу
- Психологія управління
- Рекрутинг
- Cоціальна психологія
- Суїцидологія
- Техніки психологічного тренінгу
- Управлінський консалтинг
- Юридична психологія


Ліцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" галузі знань 12 "Інформаційні технології"

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-професійна програма
- Навчальний план
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Склад проектної групи

Програми навчальних дисциплін:
- Вища математика
- Дискретна математика
- Інформаційні системи та технології
- Мови та технології програмування
- Теорія ймовірностей та математична статистика
- Комп’ютерні інформаційні мережі
- Математичні методи дослідження операцій
- Системи штучного інтелекту
- Інформаційні системи та технології в управлінні організацією
- Технології обчислювань та збереження інформації
- Програмування об’єктно-орієнтованих додатків
- Технології розробки офісних додатків
- Теорія інформації і кодування
- Розподілені системи та паралельні обчислення
- Веб-технології та веб-дизайн
- Моделювання та аналіз інфокомунікаційних процесів і систем
- Алгоритмізація і структури даних
- Системи та технології організації сховищ інформації
- Видавничі системи та технології
- Інтелектуальний аналіз даних
- Комп’ютерна графіка та візуалізація
- Технології реклами та маркетингу в Інтернет
- Технології електронного документообігу
- Електронний бізнес


Ліцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 061 "Журналістика" галузі знань 06 "Журналістика"

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-професійна програма
- Навчальний план
- Пояснювальна записка до навчального плану