ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ


Ліцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 231 “Соціальна робота” галузі знань 02 “Культура і мистецтво” за другим (магістерським) рівнем

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-професійна програма
- Навчальний план
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Склад проектної групи

Програми навчальних дисциплін:
- Актуальні проблеми соціальної роботи та соціальної педагогіки
- Анімаційна діяльність в сфері соціальної роботи
- Ділова іноземна мова
- Інноваційні моделі надання соціальних послуг
- Магістерський семінар
- Методика викладання спеціальних дисциплін
- Методичні рекомендації і матеріали з педагогічної практики у вищих навчальних закладах
- Педагогіка вищої школи
- Соціальний супровід кризових груп населення
- Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді
- Технології анімаційної соціально-педагогічної роботи за рубежем


Ліцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" за другим (магістерським) рівнем

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-професійна програма
- Навчальний план
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Склад проектної групи

Програми навчальних дисциплін:
- Ділова іноземна мова
- Іміджологія
- Інтелектуальна власність
- Інформаційний менеджмент
- Інформаційні системи в менеджменті
- Книжковий менеджмент і маркетинг
- Методика викладання спецдисциплін
- Мультимедійна анімація
- Наскрізна програма практики
- Іміджологія
- Організація та методика науково-дослідницької роботи
- Педагогіка вищої школи
- Світові електронні бібліотеки
- Системи управління електронним документообігом
- Технології Інтернет-реклами
- Технології пошукової оптимізації веб-сайтів


Ліцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності зі спеціальності 024 "Хореографія" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" за другим (магістерським) рівнем

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-професійна програма
- Навчальний план
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Склад проектної групи

Програми навчальних дисциплін:
- Колективи та виконавці – лідери світової хореографії
- Організація та методика науково-дослідницької роботи
- Педагогіка вищої школи
- Психологія художньої творчості
- Сучасні проблеми світового та вітчизняного мистецтва
- Теорія українського танцюЛіцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 026 “Сценічне мистецтво” галузі знань 02 “Культура і мистецтво” за другим (магістерським) рівнем

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-професійна програма
- Навчальний план
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Склад проектної групи

Програми навчальних дисциплін:
- Педагогіка вищої школи


Ліцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство” галузі знань 02 “Культура і мистецтво” за другим (магістерським) рівнем

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-професійна програма
- Навчальний план
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Склад проектної групи

Програми навчальних дисциплін:
- Історіографія та джерела музейної справи
- Новітні технології музейної справи
- Педагогіка вищої школи
- Теорія та практика музеєфікації
- Управління музейними проектами


Ліцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності зі спеціальності 02 "Культура і мистецтво" галузі знань 021 "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" за другим (магістерським) рівнем

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-професійна програма
- Навчальний план
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Склад проектної групи

Програми навчальних дисциплін:
- Аудіовізуальне мистецтво в сучасній культурі
- Виконавсько-педагогічна майстерність фахівця
- Дипломної практики
- Магістерська робота
- Магістерський семінар
- Методика викладання фахових дисциплін, лекторська майстерність фахівця
- Науково-дослідна практика
- Організація та методика науково-дослідницької роботи
- Основні тенденції медіапродюсування
- Педагогічна практика
- Практикум по виробництву екранних творів
- Сучасні тенденції екранного менеджменту
- Цифрове телебачення і медіакомунікації: сучасні дискурсивні практикиЛіцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 034 - "Культурологія" галузі знань 03 - Гуманітарні науки

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-професійна програма
- Навчальний план
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Склад проектної групи

Програми навчальних дисциплін:
- Інформаційні ресурси з історії культури та мистецтва
- Історіографія історії світової культури
- Методика викладання культурологічних дисциплін у внз
- Методологічні проблеми культурології
- Парадигми сучасної культурології
- Педагогіка вищої школи
- Постмодерні стратегії історії
- Тренінг з професійного розвитку
- Топологія міжкультурної взаємодії в умовах глобалізації
- Філософська антропологія
- Web-технології в культурно-інформаційній сфері


Ліцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-професійна програма
- Навчальний план
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Склад проектної групи

Програми навчальних дисциплін:
- Педагогіка вищої школи


Ліцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" на другому (магістерському) рівні

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-професійна програма
- Навчальний план
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Склад проектної групи

Програми навчальних дисциплін:
- Інноваційні стратегії у сучасному соціокультурному менеджменті
- Комунікаційний менеджент
- Корпоративна культура та етика професійної діяльності
- Маркетинг у соціальних медіа
- Методи прийняття управлінських рішень
- Педагогіка вищої школи
- Прогнозування та стратегічне планування діяльності установ соціокультурної сфери
- Соціально-економічне моделювання та управління соціокультурними процесами (науково-дослідний семінар)
- Спонсорінг та фандрайзинг
- Технології презентацій
- Тренінг з професійного розвитку
- Управлінський консалтингЛіцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти – започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 061 “Журналістика” галузі знань 61 “Журналістика” за другим (магістерським) рівнем

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-професійна програма
- Навчальний план
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Склад проектної групи

Програми навчальних дисциплін:
- Педагогіка вищої школи


Ліцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 025 "Музичне мистецтво" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" за другим (магістерським) рівнем

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-професійна програма
- Навчальний план та Пояснювальна записка до нього
- Кадрове забезпечення освітньої діяльності

Програми навчальних дисциплін:
- Педагогіка вищої школи


Ліцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 242 "Туризм" галузі знань "Сфера обслуговування"

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-професійна програма
- Навчальний план
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Склад проектної групи

Програми навчальних дисциплін:
- Екологічний туризм
- Інноваційні технології в туризмі
- Міжнародний туризм
- Стратегічний маркетинг в туризмі
- Стратегічний менеджмент в туризмі
- Управління проектами в туризмі
- Управління якістю туристичних послуг