ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТРЕТЬОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ РІВНІ


Ліцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем зі спеціальності 029 - "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузь знань 02 - "Культура та мистецтво"

Програми навчальних дисциплін:
- Веб-аналітика
- Веб-технології в науково-дослiднiй діяльності
- Інтелектуальні інформаційні системи
- Методологічні проблеми документології
- Наукометричні бази даних
- Організація та методика науково-дослідної роботи
- Сучасні проблеми архівознавства
- Сучасні проблеми розвитку документно-інформаційних систем
- Теорія та історія соціальних комунікацій
- Теорія та практика наукового редагування


Ліцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем зі спеціальності 034 - "Культурологія" галузі знань 03 - "Гуманітарні науки"

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-наукова програма

Програми навчальних дисциплін:
- Європейське гуманітарне знання: історія та сучасність
- Інформаційні ресурси Internet з історії культури та мисецтва
- Культурологічна герменевтика та інтерпретація релігійних текстів
- Методи аналізу медіа
- Методологічні проблеми культурології
- Парадигми сучасної культурології
- Політична транзитологія
- Практична риторика
- Сучасні стратегії культурної політики
- Теорії та практики дослідження постсучасного суспільства
- Теорія та практика сучасних соціокультурних досліджень
- Топологія міжкультурної взаємодії в умовах глобалізації
- Україна: проблеми культурної ідентичності
- Цивілізаційний розвиток України


Ліцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем зі спеціальності 231 - "Соціальна робота" галузі знань 23 - "Соціальна робота"

Програми навчальних дисциплін:
- Актуальні проблеми соціальної педагогіки інформаційного суспільства
- Актуальні проблеми та сучасні технології соціальної роботи за рубежем
- Анімаційна соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля
- Інноваційні методи викладання у Вищій школі)
- Медіасоціалізація засобами анімаційної соціально-педагогічної діяльності
- Теорія та історія соціальної роботи та соціальної педагогікиЛіцензійна справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти - започаткування провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні зі спеціальності 025 “Музичне мистецтво” галузі знань 02 “Мистецтво”

Документи ліцензійної справи:
- Освітньо-наукова програма
- Навчальний план
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Склад проектної групи

Програми навчальних дисциплін:
- Етномузикологія
- Історія та теорія музичного виконавства
- Історія та теорія музично-естетичної думки
- Методологія історичного музикознавства
- Методологія теоретичного музикознавства
- Організація та методика музикознавчого дослідження
- Проблеми виконавського музикознавства
- Філософія музики