ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
на 01.09.2018

Бакалавр

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
(освітня програма)
Код Назва Код Назва
Факультет культурології
02 Культура і мистецтво 028 Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент культури та соціальний маркетинг
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія Фундаментальна та прикладна культурологія
06 Журналістика 061 Журналістика Реклама та зв'язки з громадськістю в соціокультурній сфері
Соціальна та культурна журналістика
Факультет соціальних комунікацій
02 Культура і мистецтво 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Музейно-екскурсійна діяльність — 2016, 2017
Культурна спадщина та пам'яткоохоронна діяльність - 2018
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Бібліотечно-інформаційна діяльність - 2016, 2017
Інформаційно-бібліотечний менеджмент - 2018
Інформаційна та документаційна діяльність — 2016, 2017
Інформаційно-документні системи та цифрові архіви - 2018
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія — з 2017/2018
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Анімаційна соціально-педагогічна діяльність — 2016, 2017
Соціальне гувернерство - 2018
Факультет управління та бізнесу
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент маркетингової діяльності
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризмознавство
Факультет кіно-, телемистецтва
02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Оператор телебачення
Режисура телебачення
Телерепортерство
Факультет музичного мистецтва
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво Естрадний спів
Музичне мистецтво естради
Оркестрові духові та ударні інструменти
Хорове диригування
Народні інструменти
Народний спів
Факультет театрального мистецтва
02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво драматичного театру і кіно
Режисура естради та масових свят
Факультет хореографічного мистецтва
02 Культура і мистецтво 024 Хореографія Бальна хореографія
Сучасна хореографія
Народна хореографія

Магістр

Галузь знань Спеціальність
(напрям підготовки)
Спеціалізація
(освітня програма)
Код Назва Код Назва
Факультет культурології
02 Культура і мистецтво 028 Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурних проектів
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія Культурні дослідження
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика
Факультет соціальних комунікацій
02 Культура і мистецтво 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Музеєфікація історико-культурної спадщини
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційно-документна та бібліотечна діяльність
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Анімаційна соціально-педагогічна діяльність
Факультет управління та бізнесу
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризмознавство
Факультет кіно-, телемистецтва
02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Факультет музичного мистецтва
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво
Факультет театрального мистецтва
02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво Сценічне мистецтво
Факультет хореографічного мистецтва
02 Культура і мистецтво 024 Хореографія Хореографія

Доктор філософії

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
(освітня програма)
Код Назва Код Назва
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія Культурологія
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота