ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
на 01.09.2018

Бакалавр

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
(освітня програма)
Код Назва Код Назва
Факультет культурології
02 Культура і мистецтво 028 Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент культури та соціальний маркетинг
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія Фундаментальна та прикладна культурологія
06 Журналістика 061 Журналістика Реклама та зв'язки з громадськістю в соціокультурній сфері
Соціальна та культурна журналістика
Факультет соціальних комунікацій
02 Культура і мистецтво 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Музейно-екскурсійна діяльність — 2016, 2017
Культурна спадщина та пам'яткоохоронна діяльність - 2018
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Бібліотечно-інформаційна діяльність - 2016, 2017
Інформаційно-бібліотечний менеджмент - 2018
Інформаційна та документаційна діяльність — 2016, 2017
Інформаційно-документні системи та цифрові архіви - 2018
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія — з 2017/2018
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Анімаційна соціально-педагогічна діяльність — 2016, 2017
Соціальне гувернерство - 2018
Факультет управління та бізнесу
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент маркетингової діяльності
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризмознавство
Факультет кіно-, телемистецтва
02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Оператор телебачення
Режисура телебачення
Телерепортерство
Факультет музичного мистецтва
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво Естрадний спів
Музичне мистецтво естради
Оркестрові духові та ударні інструменти
Хорове диригування
Народні інструменти
Народний спів
Факультет театрального мистецтва
02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво драматичного театру і кіно
Режисура естради та масових свят
Факультет хореографічного мистецтва
02 Культура і мистецтво 024 Хореографія Бальна хореографія
Сучасна хореографія
Народна хореографія

Магістр

Галузь знань Спеціальність
(напрям підготовки)
Спеціалізація
(освітня програма)
Код Назва Код Назва
Факультет культурології
02 Культура і мистецтво 028 Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурних проектів
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія Культурні дослідження
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика
Факультет соціальних комунікацій
02 Культура і мистецтво 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Музеєфікація історико-культурної спадщини
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційно-документна та бібліотечна діяльність
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Анімаційна соціально-педагогічна діяльність
Факультет управління та бізнесу
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризмознавство
Факультет кіно-, телемистецтва
02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Факультет музичного мистецтва
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво
Факультет театрального мистецтва
02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво Сценічне мистецтво
Факультет хореографічного мистецтва
02 Культура і мистецтво 024 Хореографія Хореографія