ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ


Концепція розвитку Харківської державної академії культури як освітньо-наукового центру

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківської державної академії культури (ХДАК)

Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які здобувають вищу освіту в Харківській державній академії культури


Колективний договір Харківської державної академії культури

Штатний розпис

Показники діяльності вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації


План роботи Харківської державної академї культури на 2017/2018 навчальний рік

Ліцензований обсяг та фактичний контингент на 01.10.2017 р.

План роботи Вченої ради Харківської державної академї культури на 2016/2017 навчальний рік


Кодекс академічної доброчесності Харківської державної академї культури

План роботи студентської ради Харківської державної академії культури на 2018-2019 навчальний рік