ПОЛОЖЕННЯ


Положення про ректорат Харківської державної академії культури

Положення про факультет культурології Харківської державної академії культури

Положення про факультет соціальних комунікацій Харківської державної академії культури

Положення про факультет управління та бізнесу Харківської державної академії культури


Положення про факультет хореографічного мистецтва Харківської державної академії культури

Положення про факультет кіно-, телемистецтва Харківської державної академії культури

Положення про факультет музичного мистецтва Харківської державної академії культури

Положення про факультет театрального мистецтва Харківської державної академії культури


Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогчіних працівників та укладення з ними контрактів (трудових договорів) Харківської державної академії культури

Положення про студентське самоврядування Харківської державної академії культури

Доповнення до Положення про студентське самоврядування Харківської державної академії культури

Положення про організацію освітнього процесу в Харківській державній академії культури


Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності (систему внутрішнього забезпечення якості) Харківської державної академії культури

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Харківській державній академії культури

Положення про приймальну комісію Харківської державної академії культури

Положення про Вчену раду Харківської державної академії культури


Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Харківської державної академії культури

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Харківській державній академії культури

Положення про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендії, надання матеріальної допомоги та преміювання студентів, аспірантів та докторантів у ХДАК

Положення про стипендіальну комісію Харківської державної академії культури


Положення про центр міжнародної освіти і співробітництва Харківської державної академії культури

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян центру міжнародної освіти і співробітництва Харківської державної академії культури

Положення про центр міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних студентів Харківської державної академії культури


Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Харківської державної академії культури

Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Харківської державної академії культури