ПОЛОЖЕННЯ


Положення про ректорат Харківської державної академії культури

Положення про факультет культурології Харківської державної академії культури

Положення про факультет соціальних комунікацій Харківської державної академії культури

Положення про факультет управління та бізнесу Харківської державної академії культури


Положення про факультет хореографічного мистецтва Харківської державної академії культури

Положення про факультет кіно-, телемистецтва Харківської державної академії культури

Положення про факультет музичного мистецтва Харківської державної академії культури

Положення про факультет театрального мистецтва Харківської державної академії культури


Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогчіних працівників Харківської державної академії культури

Положення про студентське самоврядування Харківської державної академії культури

Положення про організацію освітнього процесу в Харківській державній академії культури

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності (систему внутрішнього забезпечення якості) Харківської державної академії культури


Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Харківській державній академії культури

Положення про приймальну комісію Харківської державної академії культури

Положення про Вчену раду Харківської державної академії культури

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Харківської державної академії культури


Правила призначення стипендій у Харківській державній академії культури

Зміни до правил призначення стипендій у Харківській державній академії культури

Положення про стипендіальну комісію Харківської державної академії культури

Порядок переведення студентів Харківської державної академії культури, що навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб (на договорній основі) на вакантні місця державного замовлення (в новій редакції)


Положення про центр міжнародної освіти і співробітництва Харківської державної академії культури (зі змінами і доповненнями)

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян центру міжнародної освіти і співробітництва Харківської державної академії культури

Положення про центр міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних студентів Харківської державної академії культури

Положення про набір та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства у Харківській державній академії культури (зі змінами і доповненнями)


Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Харківської державної академії культури

Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Харківської державної академії культури

Положення про систему запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах працівників і здобувачів вищої освіти Харківської державної академії культури

Положення про організацію практик студентів Харківської державної академії культури


Положення про наукові школи Харківської державної академії культури

Положення про аспірантуру Харківської державної академії культури

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Харківської державної академії культури

Положення про інституційний репозитарій Харківської державної академії культури


Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій у Харківській державній академії культури

Положення про мистецькі школи Харківської державної академії культури