МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ


23–24 квітня 2020 року

відбудеться

всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих ученихНа конференції передбачається обговорення питань за такими напрямами:

 • 1. Культурологія та етнокультурологія в сучасному інформаційному просторі
 • 2. Теоретичні та практичні проблеми менеджменту соціокультурної діяльності.
 • 3. Історичні та музеєзнавчі питання в сучасному науковому просторі.
 • 4. Збереження та відновлення психічного благополуччя особистості в сучасних соціокультурних умовах.
 • 5. Історія світової літератури та мовознавства.
 • 6. Філософські та соціально-політичні виміри сучасного суспільства.
 • 7. Хорова культура: традиції та сучасність.
 • 8. Музичне мистецтво: теорія, історія, виконавська та педагогічна практика.
 • 9. Історія та сучасність хореографічного мистецтва: вітчизняний та світовий досвід.
 • 10. Театральне мистецтво в контексті новітніх наукових трансформацій.
 • 11. Проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва в інформаційному суспільстві.
 • 12. Інформаційна, бібліотечна, архівна справа в умовах цифрових трансформацій.
 • 13. Інформаційно-документні системи в галузі культури, мистецтва та освіти.
 • 14. Журналістика. ЗМІ.
 • 15. Сучасні стратегії розвитку менеджменту та адміністрування.
 • 16. Стан та перспективи розвитку вітчизняного туризму.
 • 17. Дослідження іноземних фахових джерел.
 • 18. Герменевтика в науках про дух.
 • 19. Сходознавчі студії.Інформаційний лист всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених "Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття"
(DOC, PDF)Програма всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених "Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття"

Матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених "Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття"Під час конференції будуть проведені міжсекційні засідання, круглі столи, творчий звіт студентських колективів.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Умови подання матеріалів до публікації:

Відповідно до тематики конференції просимо надіслати тези доповідей до 13 березня 2020 року на електронну адресу rvv2000k@ukr.net. До тез обов'язково додаються: копія квитанції про оплату, рецензія від наукового керівника, анкета.

Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг до 2-х сторінок, формат А-4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал - 1,5, без абзацного відступу, в текстовому редакторі WORD, назва файлу документа - прізвище автора англійськими літерами. Ініціали та прізвище автора (співавторів) подаються в правому верхньому куті сторінки. З наступного абзацу по центру - назва доповіді великими літерами. Через 2 інтервали по ширині аркуша - тези.

Відповідальність за достовірність інформації несе автор роботи. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей.

Фінансові умови участі в конференції:

Розмір плати за організацію та проведення конференції (видання збірника матеріалів конференції, програми конференції, проведення культурної програми) становить 200 грн. (з отриманням збірника), 100 грн. тільки для студентів (без отримання збірника),

Плата приймається до 13 березня 2020 р.

Реквізити для перерахування оргвнеску:

Одержувач:
Фізична особа-підприємець
Гобельовська Лариса Петрівна
Код ЄДРПОУ 2548806169
Р/р: UA393808380000026003700424004 в АТ "ПРАВЕКСБАНК"
МФО 380838
(обов'язково вказати прізвище автора)
Призначення платежу – за публікацію тез у матеріалах конференції.

Проживання в гуртожитку є платним. Збірники матеріалів видаються особисто в руки авторові перед пленарним засіданням; розсилка збірників не передбачена.

Реєстрація учасників конференції – 23 квітня з 9:00 до 10:00 на другому поверсі головного корпусу ХДАК.
Відкриття конференції – 23 квітня о 10:00 в Малій актовій залі (ауд. № 23)


З усіх питань звертатися до оргкомітету за адресою:
61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, Харківська державна академія культури, редакційно-видавничий відділ.
Телефон: (057) 731-27-83, 731-34-97.
E-mail: rvv2000k@ukr.net.


АНКЕТА

Секція ________________________________________________________________________________________________________
Назва доповіді (тез) __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Відомості про доповідача:
Прізвище ______________________________________________________________________________________________________
Ім'я __________________________________________________________________________________________________________
По батькові ___________________________________________________________________________________________________
Місце роботи __________________________________________________________________________________________________
(назва організації, відділу, факультету, кафедри, посада, науковий ступінь, учене звання, курс, група навчання)
Адреса ________________________________________________________________________________________________________
Контактні телефони ____________________________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________________________

Відомості про наукового керівника:
Прізвище ______________________________________________________________________________________________________
Ім'я __________________________________________________________________________________________________________
По батькові ___________________________________________________________________________________________________
Місце роботи __________________________________________________________________________________________________
(назва організації, відділу, факультету, кафедри, посада, науковий ступінь, учене звання)
Адреса ________________________________________________________________________________________________________
Контактні телефони ____________________________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________________________

Підпис учасника ____________________