МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ХДАК
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ


22–23 квітня 2021 року

відбудеться

всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих ученихНа конференції передбачається обговорення питань за такими напрямами:

 • 1. Культурологія та етнокультурологія в сучасному інформаційному просторі
 • 2. Теоретичні та практичні проблеми менеджменту соціокультурної діяльності.
 • 3. Актуальні проблеми історії, музеєзнавства та пам'яткознавства.
 • 4. Збереження та відновлення психічного благополуччя особистості в сучасних соціокультурних умовах.
 • 5. Історія світової літератури та мовознавства.
 • 6. Філософські та соціально-політичні виміри сучасного суспільства.
 • 7. Хорова культура: традиції та сучасність.
 • 8. Музичне мистецтво: теорія, історія, виконавська та педагогічна практика.
 • 9. Історія та сучасність хореографічного мистецтва: вітчизняний та світовий досвід.
 • 10. Театральне мистецтво в контексті новітніх наукових трансформацій.
 • 11. Проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва в інформаційному суспільстві.
 • 12. Інформаційна, бібліотечна, архівна справа в умовах цифрових трансформацій.
 • 13. Інформаційно-документні системи в галузі культури, мистецтва та освіти.
 • 14. Журналістика. ЗМІ.
 • 15. Стан та перспективи розвитку вітчизняного туризму.
 • 16. Дослідження іноземних фахових джерел.
 • 17. Схід та Захід у мистецтвознавчих дослідженнях.Інформаційний лист всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених "Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття"
(DOC, PDF)Робочі мови: українська, російська, англійська.

Умови подання матеріалів до публікації:

Відповідно до тематики конференції просимо надіслати тези доповідей до 31 березня 2021 року на електронну адресу rvv2000k@ukr.net. До тез обов'язково додаються: копія квитанції про оплату, рецензія від наукового керівника, анкета.

Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг 1 – 4 сторінки, формат А-4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал - 1,5, без абзацного відступу, в текстовому редакторі Word, назва файлу документа - прізвище автора англійськими літерами). Ініціали та прізвище автора (співавторів) подаються в правому верхньому куті сторінки. З наступного абзацу по центру - назва доповіді великими літерами. Через 2 інтервали по ширині аркуша - тези.

Відповідальність за достовірність інформації несе автор роботи. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей.

Фінансові умови участі в конференції:

Розмір плати за організацію конференції, видання програми конференції та сертифікату становить 50 грн. Учасники конференції отримають електронні версії програми конференції та збірника на вказані в анкеті e-mail. З 22 квітня 2021 р. в Харківській державній академії культури можна буде отримати друковану версію програми та сертифікат. За додаткову оплату можна замовити друковану версію збірника конференції. Учасникам з інших міст буде забезпечена розсилка Новою поштою.

Плата приймається до 31 березня 2021 р.

Реквізити для перерахування оргвнеску:

Приватбанк, 4149 6293 1660 5658
Одержувач: Вербицький Віталій Вікторович

З усіх питань звертатися до оргкомітету за адресою:
61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, Харківська державна академія культури, редакційно-видавничий відділ.
Телефон: (057) 731-27-83, 731-34-97.
E-mail: rvv2000k@ukr.net.


ЗАЯВА-АНКЕТА УЧАСНИКА
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім'я, по батькові (вказується повністю для заповнення Сертифіката). Якщо авторів кілька – вказати кожного повністю. Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Учене звання, науковий ступінь, місце роботи/навчання, посада/курс Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Контактний e-mail (кожного автора для розсилки програми та збірки конференції в електронному вигляді) Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Контактний телефон Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Контактний e-mail для листування, якщо авторів декілька  
Назва (тема) тез доповіді  
Секція (напрям)
Залишити один з наведених варіантів. Інші необхідно видалити.
1. Культурологія та етнокультурологія в сучасному інформаційному просторі.
2. Теоретичні та практичні проблеми менеджменту соціокультурної діяльності.
3. Актуальні проблеми історії, музеєзнавства та пам'яткознавства.
4. Збереження та відновлення психічного благополуччя особистості в сучасних соціокультурних умовах.
5. Історія світової літератури та мовознавства.
6. Філософські та соціально-політичні виміри сучасного суспільства.
7. Хорова культура: традиції та сучасність.
8. Музичне мистецтво: теорія, історія, виконавська та педагогічна практика.
9. Історія та сучасність хореографічного мистецтва: вітчизняний та світовий досвід.
10. Театральне мистецтво в контексті новітніх наукових трансформацій.
11. Проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва в інформаційному суспільстві.
12. Інформаційна, бібліотечна, архівна справа в умовах цифрових трансформацій.
13. Інформаційно-документні системи в галузі культури, мистецтва та освіти.
14. Журналістика. ЗМІ.
15. Стан та перспективи розвитку вітчизняного туризму.
16. Дослідження іноземних фахових джерел.
17. Схід та Захід у мистецтвознавчих дослідженнях.
Чи бажаєте Ви замовити збірник у друкованому вигляді (за додаткову плату)? Вказати «так» або «ні»  
Для учасників з інших міст:Адреса Нової пошти і телефон