МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


26-27 листопада 2020 року

відбудеться

міжнародна наукова конференція

«Культурологія та соціальні комунікації:
інноваційні стратегії розвитку»

Наукові напрями конференції:
 • Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій
 • Українська культура в системі міжетнічних комунікацій: історія, теорія, практика
 • Моделі міжкультурної комунікації в умовах глобалізації
 • Філософські та соціально-політичні виміри сучасної культури
 • Історія, музеєзнавство, пам’яткознавство
 • Історико-культурні та соціально-економічні виміри в туризмі
 • Соціально-психологічні фактори та умови психічного благополуччя людини
 • Документно-комунікаційні структури суспільства: теорії, стратегії, інновації
 • Інформаційно-комунікаційні технології глобального соціокультурного простору
 • Театральне мистецтво в контексті новітніх наукових трансформацій
 • Теоретичні та прикладні проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва
 • Сучасні стратегії та моделі соціокультурної діяльності
 • Мова та література в контексті геокультурних змін
 • Музичне мистецтво в часопросторі культури: минуле та сучасність
 • Хорове мистецтво у крос-культурному просторі
 • Розвиток хореографії крізь призму взаємодії світових та національних тенденцій танцювального мистецтва
 • Філософські та мистецькі виміри орієнталістикиІнформаційний лист міжнародної наукової конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (DOC-файл, PDF-файл)

Інформационный лист международной научной конференции «Культурология и социальные коммуникации: инновационные стратегии развития» (DOC-файл, PDF-файл)

Information paper of International Scientific Conference «Culturology and Social Communications: Innovative Development Strategies» (DOC-файл, PDF-файл)  Програма міжнародної наукової конференції "Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку"Під час конференції будуть проведені пленарне та секційні засідання, «круглі столи», тренінги та майстер-класи.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Умови подання матеріалів до публікації:

Відповідно до тематики конференції просимо надсилати тези доповідей та копію квитанції про оплату до 26 жовтня 2020 року на електронну адресу: rvv2000k@ukr.net. Обсяг матеріалів 2-3 сторінки, формат А-4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5. Ініціали та прізвище автора (співавторів) подаються в правому верхньому куті сторінки (українською або російською та англійською мовами). З наступного абзацу по центру – назва доповіді великими літерами двома мовами (українською/російською та англійською мовами). Нижче по ширині сторінки – тези.

Заявка на участь в конференції надається після тез на наступній сторінці. Відповідальність за дотримання академічної доброчесності покладається на автора роботи. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей.

Фінансові умови участі в конференції:

Розмір плати за організацію та проведення конференції (видання збірника матеріалів конференції, програми конференції, виготовлення сертифікатів, технічний супровід) становить 150 грн.

Плата приймається до 26 жовтня 2020 р.


Реквізити для перерахування оргвнеску: Приватбанк, 4149 6293 1660 5658
Одержувач: Вербицький Віталій Вікторович

Конференція відбудеться в онлайн-форматі. Регламент буде додатково оприлюднено на веб-сайті Харківської державної академії культури. Доповідачі, які братимуть участь у засіданнях секцій та інших заходах наукового форуму, отримають Сертифікати про участь у міжнародній конференції (12 годин підвищення кваліфікації). Збірку та програму конференції можна буде отримати Новою поштою за рахунок одержувача (за попереднім узгодженням з оргкомітетом).

З усіх питань до оргкомітету звертатися за телефоном:
098-948-45-39 (Viber, Telegram) Косачова Ольга Олександрівна


ЗАЯВА-АНКЕТА УЧАСНИКА
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім'я, по батькові (українською/російською та англійською мовами) вказується повністю для заповнення Сертифіката. Якщо авторів кілька – вказати кожного повністю. Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Учене звання, науковий ступінь (українською/російською та англійською мовами), місце роботи/навчання, посада/курс Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Контактний e-mail кожного автора для розсилки збірок конференції в електронному вигляді Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Контактний телефон Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Контактний e-mail для листування, якщо авторів декілька  
Тема / назва тез доповіді (українською/російською та англійською мовами)  
Секція / напрям / розділ
Залишити один з наведених варіантів. Інші необхідно видалити.
1. Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій
2. Українська культура в системі міжетнічних комунікацій: історія, теорія, практика
3. Моделі міжкультурної комунікації в умовах глобалізації
4. Філософські та соціально-політичні виміри сучасної культури
5. Історія, музеєзнавство, пам’яткознавство
6. Історико-культурні та соціально-економічні виміри в туризмі
7. Соціально-психологічні фактори та умови психічного благополуччя людини
8. Документно-комунікаційні структури суспільства: теорії, стратегії, інновації
9. Інформаційно-комунікаційні технології глобального соціокультурного простору
10. Театральне мистецтво в контексті новітніх наукових трансформацій
11. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва
12. Сучасні стратегії та моделі соціокультурної діяльності
13. Мова та література в контексті геокультурних змін
14. Музичне мистецтво в часопросторі культури: минуле та сучасність
15. Хорове мистецтво у крос-культурному просторі
16. Розвиток хореографії крізь призму взаємодії світових та національних тенденцій танцювального мистецтва
17. Філософські та мистецькі виміри орієнталістики
Адреса Нової пошти і телефон для отримання Збірки конференції в друкованому вигляді