МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


17-18 листопада 2022 року

відбудеться

міжнародна наукова конференція

«Культурологія та соціальні комунікації:
інноваційні стратегії розвитку»

Наукові напрями конференції:
 • 1. Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій
 • 2. Українська та світова культури в умовах цивілізаційної динаміки
 • 3. Філософські, соціально-політичні та правові виміри сучасної культури
 • 4. Актуальні проблеми історії музеєзнавства та пам’яткознавства
 • 5. Історико-культурні та соціально-економічні виміри в туризмі
 • 6. Соціально-психологічні фактори та умови психічного благополуччя людини
 • 7. Документно-комунікаційні структури суспільства: теорії, стратегії, інновації
 • 8. Інформаційно-комунікаційні технології глобального соціокультурного простору
 • 9. Театральне мистецтво в сучасному науковому дискурсі
 • 10. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва і виробництва
 • 11. Сучасні стратегії та моделі соціокультурної діяльності
 • 12. Мова та література в контексті геокультурних змін
 • 13. Музичне мистецтво в часопросторі культури: минуле та сучасність
 • 14.Хорове мистецтво у крос-культурному просторі
 • 15. Світові та національні тенденції хореографічного мистецтва: минуле і сучасність
 • 16. Сучасні європейські мови у фаховій та науковій комунікації
 • 17. Сходознавчі студіїІнформаційний лист міжнародної наукової конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (DOC-файл, PDF-файл)

Information paper of International Scientific Conference «Culturology and Social Communications: Innovative Development Strategies» (DOC-файл, PDF-файл)  Програма міжнародної наукової конференції "Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку"Конференція відбудеться в онлайн-форматі на платформі Zoom. Програма конференції із необхідними посиланнями буде розміщена напередодні конференції на офіційному веб-сайті ХДАК – https://ic.ac.kharkov.ua/. Робочі мови: українська, англійська.

Умови подання матеріалів до публікації:

Відповідно до тематики конференції просимо надіслати тези доповідей до 25 жовтня 2022 року на електронну адресу rvv2000k@ukr.net. До тез обов’язково додаються: рецензія від наукового керівника (для студентів, аспірантів) та заявка-анкета.

Вимоги до оформлення матеріалів: Обсяг матеріалів 2-3 сторінки, формат А4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5. Ініціали та прізвище автора (співавторів) подаються в правому верхньому куті сторінки українською та англійською мовами. З наступного абзацу по центру – назва доповіді великими літерами українською та англійською мовами. Нижче по ширині сторінки – тези.

Заявка-анкета на участь в конференції надається після тез на наступній сторінці. Відповідальність за дотримання академічної доброчесності покладається на автора роботи. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей.

Фінансові умови участі в конференції:

У зв’язку з воєнними діями, редакційний відділ прийматиме тези без оплати. Всі учасники конференції отримають електронні сертифікати (12 год. підвищення кваліфікації), програму та збірник на вказані в анкеті e-mail.

За бажанням автори можуть замовити друковані версії сертифікату, програми та збірника за окрему плату. Заявку необхідно вказати у заяві-анкеті учасника. Розмір оплати разом з реквізитами будуть повідомлені замовникам після закінчення прийому тез (після 25 жовтня 2022 року).

З усіх питань звертатися до оргкомітету за адресою:
61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, Харківська державна академія культури, редакційно-видавничий відділ. Телефон: (057) 731-27-83, (057) 731-34-97. E-mail: rvv2000k@ukr.net.


ЗАЯВА-АНКЕТА УЧАСНИКА
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім'я, по батькові (українською та англійською мовами) вказується повністю для заповнення Сертифіката. Якщо авторів кілька – вказати кожного повністю. Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Учене звання, науковий ступінь (українською та англійською мовами), місце роботи/навчання, посада/курс Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Контактний e-mail кожного автора для розсилки матеріалів конференції в електронному вигляді Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Контактний телефон Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Контактний e-mail для листування, якщо авторів декілька  
Тема / назва тез доповіді (українською та англійською мовами)  
Секція / напрям / розділ
Залишити один з наведених варіантів. Інші необхідно видалити.
1. Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій
2. Українська та світова культури в умовах цивілізаційної динаміки
3. Філософські, соціально-політичні та правові виміри сучасної культури
4. Актуальні проблеми історії музеєзнавства та пам’яткознавства
5. Історико-культурні та соціально-економічні виміри в туризмі
6. Соціально-психологічні фактори та умови психічного благополуччя людини
7. Документно-комунікаційні структури суспільства: теорії, стратегії, інновації
8. Інформаційно-комунікаційні технології глобального соціокультурного простору
9. Театральне мистецтво в сучасному науковому дискурсі
10. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва
11. Сучасні стратегії та моделі соціокультурної діяльності
12. Мова та література в контексті геокультурних змін
13. Музичне мистецтво в часопросторі культури: минуле та сучасність
14. Хорове мистецтво у крос-культурному просторі
15. Світові та національні тенденції хореографічного мистецтва: минуле та сучасність
16. Сучасні європейські мови у фаховій та науковій комунікації
17. Сходознавчі студії
Чи є бажання отримати друковану версію:  
- сертифікату так/ні
- програми так/ні
- збірника так/ні
Місто, номер відділення Нової пошти, телефон
(для тих, хто бажає отримати сертифікат/програму/збірник в друкованому вигляді)