МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка

Засновано в 1993 р.

Випуск 33

 

УДК [316.45/6:65.012.32](075.8)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол №7 від 30.12.2010 р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13566-2540Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук
(відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук
(заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
В. В. Шкода, доктор філософських наук;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
І. Ю. Коновалова, доктор мистецтвознавства
(відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Т. Д. Булах,
Ю. М. Заклінська,
А. Г. Лисенко

Художній редактор
І. Г. Колесник

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Електронна версія видання
І. Г. Колесник

Сбірник одним файлом

ЗМІСТ

Теорія та історія культури

С. М. Волков
Формування художньої культури України: особливості регулятивних методів культури й освіти 30-х рр. ХХ ст.

В. М. Шейко
Генеза та еволюція діалогу культур у цивілізаційному глобалізаційному світі

О. В. Кравченко
Аспекти традиційності в модерних моделях культурної політики

Н. Є. Шолухо
Вплив німецької інтелектуальної думки на формування концепції культури повсякденності Еманюеля Левінаса

К. В. Кислюк
Метод меморіальної психоаналітики та його апробація в українській культурі

А. А. Савченко
Концепція космічної еволюції людини в культурному просторі: від міфів до реальності

В. Ю. Степанов
Соціокультурна концепція еволюції інформаційного середовища

Л. Д. Божко
Соціально-культурні ресурси як складова формування туристичного іміджу Харківського регіону

М. П. Васильєва, О. Ю. Волох
Соціокультурна рекреація і саморефлексія культури в проблемно-тематичному вимірі сучасної культурологічної освіти

В. А. Суковата
Квір-теорія: соціокультурні підґрунтя виникнення й термінологічні дискурси

О. Є. Лебедєва
Конотації «жіночого» як «фемінного» у філософському проекті Ю. Кристєвої

О. І. Гвалтюк
Змасовлення та уніфікація культурного простору як об’єкт культурфілософської рефлексії та освітянська проблема

А. М. Корсун
Проблема автохтонності європейської мегалітичної традиції

М. В. Бурковський
Міф у культурному просторі Європи в добу Нового часу (Ф. Бекон, Дж. Віко, Д. Юм, Б. де Фонтенель)

А. Т. Щедрін
Фен-шуй у глобалізованому соціокультурному просторі (особливості релігійно-містичної креативності доби постмодерну)

О. О. Смоліна
Елементи «народної релігійності» в православній монастирській культурі

О. В. Садоха
Від життєвосвітової завданості до життєвосвітової даності

П. О. Ніколов
Трансформація цілей навчання в інформаційному суспільстві

C. В. Кліценко
Народницькі концепції розвитку української культури

О. В. Жукова
Пам’ятки історії та культури України як специфічний вид культурної цінності

І. В. Красовська
Післявесільний цикл села Білоусівка Сокирянського району Чернівецької області (кінець ХХ — початок ХХІ ст.)

В. В. Сусак
Неокласицизм в українському живописі 1920-1930-х рр.: Іван Бабій та Микола Глущенко

О. В. Смоляр
Особливості становлення й еволюції світового і вітчизняного дизайну

В. М. Дударець
Кам’янисті сади та принципи їх формування в дизайні

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

З. І. Алфьорова
Телевізійне дійство: типологія, жанрова і тематична класифікація

О. А. Апчел
Документальний театр у театральній культурі пострадянського простору, зокрема сучасної України

О. О. Інюточкін
Специфічні особливості елементів професійної техніки актора театру анімації

Н. О. Черкасова
Специфіка кінематографа і кінопрокатної системи в сучасній моделі кінопроцесу

В. О. Бугайова
Українське весілля як вистава народного життя

В. Д. Мізяк
Режисерський метод П. К. Саксаганського

Музичне мистецтво

О. О. Тарасова
Фонетична специфіка французької мови в музично-поетичній структурі вокального циклу Ф. Пуленка «La fraicheur et le feu»

А. О. Верещака
Стилі та напрями естрадної музики

В. М. Откидач
Музично-театральні жанри розважального спрямування як джерельна база розвитку музичної естради та рок-музики

О. І. Козак
Метадискурс дослідження феномену конфлікту

О. В. Єрошенко
Історико-культурні передумови формування української опери

Наші автори