МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка

Засновано в 1993 р.

Випуск 37

 

УДК [316.45/6:65.012.32](075.8)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 10 від 30.03.2012 р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13566-2540Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук
(відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук
(заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
В. В. Шкода, доктор філософських наук;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
І. Ю. Коновалова, кандидат мистецтвознавства
(відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. Г. Лисенко

Художній редактор
І. Г. Колесник

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Електронна версія видання
І. Г. Колесник

Сбірник одним файлом

ЗМІСТ

Теорія та історія культури

М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко
Василь Миколайович Шейко (до 70-річчя з дня народження ректора Харківської державної академії культури)

В. М. Шейко
Культуротворча діяльність та «логіка» несвідомого конфлікту З. Фрейда

М. В. Дяченко
Поетичний космізм Ф. Тютчева

С. В. Виткалов, В. Г. Виткалов
Установи культури Рівненщини в умовах експерименту

Е. В. Германова де Діас
Нові релігійні рухи в західному християнстві («Легіон Марії»)

Н. Є. Шолухо
Культурологічні та соціально-філософські виміри комунікації: інтернет-блог як сучасний варіант особистого щоденника в масовій культурі

К. В. Пашков
Сучасна європейська «література діалогу» між вірою й невір’ям та антиномії постсекулярної культури

І. Г. Біленька
Культура в суспільстві споживання: постмодерністські вияви

М. Ю. Северинова
Культурні архетипи «софійність» та «Слово» як основа музично-драматургічного потенціалу (на прикладі творчості Г. Гаврилець)

О. Ю. Оленіна
Інформаційно-комунікаційний потенціал мистецтва

В. М. Шкуркіна
Семіотичний аналіз рунічної культури

В. Г. Шадурський
Жінка в контексті новозавітної оповіді

В. Д. Северин
Художня виразність та естетична цінність виставкового дизайну

С. В. Мицик
Громадські організації та благодійницькі товариства у святковій культурі Миколаївщини кінця XIX – початку XX ст.

О. С. Частник
Формування паб-культури Великобританії (правові аспекти)

В. М. Дударець
Особливості використання води в садово-парковому мистецтві

Е. А. Мельник
Ритуал як естетичний компонент соціально-культурної діяльності

Музеєзнавство. Пам’яткознавство

Л. О. Чухрай
До музеєфікації поселення Усове озеро

О. В. Жукова
Хомутецька садиба Муравйових-Апостолів у контексті сучасних музеєфікаційних процесів

І. Г. Рудавіна
Передумови виникнення театральних музеїв України в контексті національно-культурних процесів 1919-1923 рр.

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

А. А. Солов’яненко
Харківський оперний театр: лабораторія режисерської майстерності

Р. В. Росляк
З історії імпортної політики всеукраїнського фотокіноуправління

Л. С. Азарцева, М. П. Вішленков
Патріархальні метафізики художніх світів Ніни Вербук

О. А. Апчел
Передумови і виникнення радянського документального театру у XX ст.

Н. О. Черкасова
Національні фільми в прокаті: сучасні механізми підтримки

Музичне мистецтво

О. В. Цехмістро
Культурно-історичні передумови розвитку української вокально-симфонічної музики останньої третини XX ст.

В. М. Откидач
Художня творчість: критико-бібліографічний огляд

І. Д. Медриш
Пісня «Марічка» та її «молодша сестра»

А. Я. Сташевський
Полістилістичні тенденції в баянній музиці сучасних українських композиторів

С. Б. Манько
Американський та вітчизняний мюзикли: специфіка реалізації проекту

В. Г. Бойко
Особливості творчості Д. С. Бортнянського у віддзеркаленні західноєвропейських традицій 2-ї половини XVII — XVIII ст.

В. М. Щепакін
Синагогальна музика в Україні другої половини XIX — початку XX ст. у контексті європеїзації єврейської духовної культури

Наші автори