ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра журналістики

Маркова Вікторія Анатоліївна

завідувач кафедри,
професор, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-35-19
Адреса: Бурсацький узвіз, 4, 1-й корпус, кімната 36
Соціальні мережі:

Кафедра журналістики створена у 2017 році для забезпечення підготовки фахівців для засобів масової інформації, що спеціалізуються на соціальній та культурній проблематиці.

Історія кафедри – це пошук сучасних форматів медіа-освіти.

Підготовку рекламістів та спеціалістів зі зв’язків з громадськістю у ХДАК було розпочато наприкінці 90-х років ХХ ст. ще до появи відповідної спеціальності в освітньому переліку МОН України. Тривалий час реклама та PR були предметом спеціалізації у підготовці менеджерів соціокультурної діяльності.

У 2012 р на факультеті культурології започатковано бакалаврат зі спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» та магістратуру з «Медіа-комунікацій».

До 2017 р. у ХДАК підготовку фахівців за цими спеціальностями забезпечували: кафедра менеджменту соціокультурної діяльності (спеціальність «Реклама та зв’язки з громадськістю») та кафедра культурології (спеціальність «Медіа-комунікації»).

Місія кафедри журналістики – впровадження нової професійної стратегії, зорієнтованої на створення сучасного інформаційно-комунікативного простору соціальних інновацій та формування позитивного образу культури.

Освітні програми бакалаврату:
- Реклама та зв’язки з громадськістю в соціокультурній сфері
- Соціальна та культурна журналістика

Освітня програма магістратури:
- Журналістика

Соціальна та культурна журналістика є інноваційним освітнім проектом, який поки що не має аналогів в Україні. Програма спрямована на формування цілісної стратегії використання засобів журналістики для актуалізації суспільно значимих аспектів культури. Програмою передбачено не лише розвиток культурної компетентності та комунікативних здатностей майбутнього журналіста, а й вміння критично мислити, висвітлювати складні соціальні та гуманітарні проблеми з урахуванням специфіки медіа-середовища.

Реклама та зв’язки з громадськістю в соціокультурній сфері є новим для України освітнім напрямом. Рекламіст у культурі – це не лише посередник у відносинах між творцем та споживачем культурних продуктів, а й рівноправний учасник процесу формування культурних цінностей. У процесі навчання наголос робиться на соціально-культурних та психологічних аспектах рекламних технологій та організації зв’язків з громадськістю.

Журналістика – це напрям в професійній підготовці фахівців зі масових комунікацій. Сфера діяльності фахівця – соціальна свідомість з усіма її культурними особливостями. У навчальному процесі студенти мають можливість оволодіти сучасними інформаційно-комунікативними технологіями, методами медіа-аналітики та комунікативного менеджменту.

Кафедра забезпечує можливість набути професійного досвіду та створити своє порт-фоліо ще під час навчання, демократичну та творчу атмосферу в навчанні, сприяння в особистісному та професійному саморозвитку, професійний супровід проектів.

Практична підготовка здійснюється у провідних установах та підприємствах за обраним напрямком: у національних, регіональних, міських друкованих засобах масової інформації та телерадіокомпаніях (ICTV, ОТБ та ін.), рекламних та PR-агенціях, відділах організацій та установ соціокультурної сфери державної та комунальної форми власності.

Працевлаштування випускників: рекламні, маркетингові та pr-агенції, it-центри, органи державного управління та самоврядування, освітні, наукові та дослідницькі заклади, консалтингові агенції, засоби масової інформації, інформаційні агенції та засоби масової інформації.

Випускник здатен виконувати функції журналіста, репортера, рекламіста, спеціаліста із зв’язків з громадськістю, редактора, арт-директора, іміджмейкера.

Профільні курси, що читають викладачі кафедри:
Бакалаврат

 • Веб-дизайн
 • Виставкова діяльність
 • Дизайн реклами
 • Дискурс-аналіз
 • Етика та професійні стандарти журналістської діяльності
 • Зарубіжні реклама та PR
 • Інтернет-журналістика
 • Історія зарубіжної журналістики
 • Історія зв’язків з громадськістю
 • Історія реклами
 • Історія української журналістики
 • Комунікаційні технології
 • Копірайтинг
 • Креативний менеджмент в рекламі
 • Маркетингові дослідження в рекламі та PR
 • Медіа-планування
 • Методи аналізу медіа-контенту та медіа-критика
 • Методика журналістського розслідування
 • Організація діяльності засобів масової інформації та методика інформаційної роботи журналіста
 • Організація роботи прес-служби
 • Організація роботи рекламної та PR-агенції
 • Основи медіа-культури
 • Основи художнього моделювання реклами
 • Редагування у ЗМІ
 • Риторика та спічрайтинг
 • Теорія масової інформації
 • Теорія та методологія дослідження медіа
 • Теорія та методологія журналістської творчості
 • Теорія та практика відео-журналістики
 • Теорія та практика газетно-журнального виробництва та пресова журналістика
 • Теорія та практика журналістської діяльності
 • Теорія та практика з аудіо-журналістики
 • Теорія твору та тексту
 • Технології PR-діяльності
 • Технології PR-діяльності у соціокультурній сфері (практикум)
 • Технології журналістської діяльності у соціокультурній сфері (практикум)
 • Технології медіа-діяльності
 • Управління PR-проектом
 • Управління рекламними проектами
Магістратура
 • Комунікаційний менеджмент
 • Медіа-культура сучасного суспільства
 • Медіа-аналіз та методологія дослідження медіа
 • Практикум з медіа-технологій (мультимедіасистеми та технології; управління медіа-контентом; медіа-планування)
 • Теорія та історія соціальних комунікацій
 • Теорія та методика журналістської діяльності
 • Управління медіа-проектами