ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра менеджменту культури та соціальних технологій

Церковний Альберт Олександрович

завідувач кафедри,
кандидат психологічних наук, доцент

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-35-19
Адреса: Бурсацький узвіз, 3, 5-й корпус, кімната 14

Кафедра менеджменту культури та соціальних технологій (до 2017 р. – «Кафедра менеджменту соціокультурної діяльності») є першим і одним з небагатьох в Україні спеціалізованих освітніх та науково-практичних осередків підготовки фахівців за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Менеджмент культури (менеджмент соціокультурної діяльності) є інноваційним освітнім проектом, що передбачає акумулювання вітчизняного та зарубіжного досвіду в розробці соціальних та гуманітарних технологій, спрямованих на підтримку та розвиток сучасних культурних індустрій.

Менеджер соціокультурної діяльності - це ініціатор та організатор соціокультурних проектів та програм. Його переваги - у навичках адекватного сприйняття культурних процесів, здатності мислити креативно, діяти самостійно та оперативно у нестандартних ситуаціях та умінні мобілізувати потрібні ресурси для реалізації власних ідей.

Навчальна програма передбачає отримання сучасних знань щодо економіки та менеджменту культури, фінансів, права, маркетингу, фандрайзингу, культурної політики. Слухачі мають набути навички визначення культурних стратегії, соціокультурного планування та проектування, пошуку партнерів у реалізації творчих стартапів, командоутворення та управління людськими ресурсами, менеджменту комунікаціями та інформаційного супроводу проектів.

Освітня програма бакалаврату - «Менеджмент культури та соціальний маркетинг»
Освітня програма магістратури - «Менеджмент соціокультурних проектів та програм»

Вступ на навчання за освітній рівень «Магістр» передбачає можливість вступу випускників й інших навчальних закладів з дипломами бакалавра за іншими спеціальностями.

Професійний склад кафедри дозволяє модернізувати зміст та форми начального процесу у відповідності до змін на ринку праці та кваліфікаційних вимог щодо фахівця у таких сферах професійної спеціалізації:
- Івент менеджмент. (Ivent management) - Менеджмент соціокультурного сервісу та культурних заходів);
- Менеджмент дозвіллєвої та рекреаційної діяльності;
- Арт-менеджмент та продюсування;
- Менеджмент культурних індустрій;
- Медіа-менеджмент та масові комунікації.

Наукові інтереси викладачів кафедри відповідають профілю освітніх програм і стосуються широкого спектру практичних та теоретичних проблем маркетингу та менеджмент культури, професійних комунікацій, соціології та психології соціокультурної діяльності, професійної етики, динаміки особистісної та соціальної свідомості, культурно-інформаційних технологій, теорії та практика розв’язання конфліктів, міжкультурних комунікацій та крос-культурних процесів, критичного аналізу текстів культури, сучасної методології та технології дослідження візуальної, медіа-культури, кібер-культури.

Кафедра забезпечує можливість проходження практики у провідних установах та підприємствах за обраним напрямком. Зокрема: в системі закладів та установ соціокультурної сфери державної та комунальної форми власності, офісі Управління культури та туризму Харківської області, національних, регіональних, міських телерадіокомпаніях (ICTV, ОТБ та ін.), рекламних та PR-агенціях.

Студенти мають можливість сформувати власне порт-фоліо та взяти участь в міжнародних та національних фестивалях та конкурсах, науково-практичних конференціях за професійним спрямуванням.

Працевлаштування випускників: рекламні, маркетингові та pr-агенції, it-центри, органи державного управління та самоврядування, освітні, наукові та дослідницькі заклади, консалтингові агенції, засоби масової інформації, продюсерські центри та студії, інформаційні агенції та засоби масової інформації, музеї, галереї та арт-центри, театри, музичні заклади, івент-агенції, культурно-просвітницькі та торгово-розважальні комплекси.

Програми навчальних дисциплін освітньої програми "Мененджмент культури та соціальний маркетинг", спеціальність 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", рівень вищої освіти - перший (бакалаврський):
- Арт-менеджмент
- Економіка культури
- Філософія
- Фінанси, гроші та кредит
- Фінансовий облік та аудит в соціокультурній сфері
- Іноземна мова у професійному спілкуванні
- Іноземна мова за професійним спрямуванням
- Інтегровані маркетингові комунікації в соціокультурній сфері
- Історія світової культури
- Інформаційні системи та технології в соціокультурній діяльності
- Івент-технології та подієвий менеджмент в соціокультурній сфері
- Історія України: цивілізаційний вимір
- Історія української культури
- Культурні індустрії
- Конфліктологія та управління конфліктами
- Менеджмент соціокультурної діяльності
- Основи економічної теорії
- Основи маркетингу та маркетингові комунікації
- Організаційно-методична практика
- Ознайомча практика
- Психологія
- Право в соціокультурній сфері
- Соціологія
- Соціокультурна діяльність (теорія та практика)
- Соціальний маркетинг
- Соціологія культури
- Соціокультурне проєктування
- Соціокультурні технології у дозвіллєвій діяльності
- Теорія культури
- Технологічна практика
- Теорія і технології соціально-культурної анімації
- Управління людськими ресурсами
- Українська мова (за професійним спрямуванням)
- Вступ до фаху
- Вища математика та статистика

Профільні курси, що читають викладачі кафедри:
Бакалаврат

 • Соціокультурна діяльність (теорія та практика)
 • Менеджмент соціокультурної діяльності
 • Основи маркетингу та маркетингові комунікації у соціокультурній сфері
 • Маркетинг у соціокультурній діяльності
 • Культурні індустрії
 • Економіка культури
 • Економіка та ціноутворення у медіа-сфері
 • Соціокультурне проектування
 • Управління соціокультурними проектами
 • Брендінг
 • Конфліктологія та управління конфліктами
 • Організаційна культура та комунікації
 • Маркетинг та реклама і соціальних медіа
 • Маркетингові технології в соціальних медіа
 • Маркетингові дослідження в рекламі та PR
 • Інтегровані маркетингові комунікації в соціокультурній сфері
 • Адміністрування громадських організацій
 • Теорія масової комунікації
 • Теорія реклами та PR
 • Соціальний маркетинг
 • Теорія і практика рекламної діяльності
 • Теорія і практика PR-діяльності
 • Теорія та практика івент-менеджменту
 • Теорія та практика арт-меджменту
 • Соціологія громадської думки
 • Технології формування громадської думки
 • Соціологія мистецтва
 • Медіа-культура та масові комунікації
 • Медіа-менеджмент
 • Медіа-психологія
 • Візуальна соціологія
 • Логіка та теорія аргументації
 • Риторика
 • Етика та етикет ділового спілкування
 • Виставковий менеджмент
 • Іміджелогія
 • Організація зв`язків з органами влади
 • Основи соціокультурного підприємництва
 • Теорія і практика перемовин
 • Тренінг комунікативних навичок
 • Тренінг з комунікаційної компетентності та ефективних комунікацій
 • Тренінг особистісного та професійного розвитку

Магістратура
 • Критичне мислення
 • Методи соціальних досліджень
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Управлінський консалтинг
 • Управління соціокультурними проектами
 • Кроскультурний менеджмент та управління бізнес-комунікаціями
 • Корпоративна культура та етика професійної діяльності
 • Прогнозування та стратегічне планування діяльності установ соціокультурної сфери
 • Інноваційні стратегії у сучасному соціокультурному менеджменті
 • Сучасні комунікативні моделі у соціокультурній діяльності
 • Конкурентний маркетинг в соціокультурні діяльності
 • Технології презентації
 • Спонсорінг та фандрайзинг
 • Тренінг професійного розвитку
 • Теорія та практика сучасних соціокультурних досліджень
 • Культурна політика: теорія та практика
 • Пропаганда та контрпропаганда
 • Педагогічна (асистентська) практика
 • Науково-дослідна практика

Нагороди
Медіаматеріали
Роботи студентів
Презентації
Відеопраці