ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра психології

Большакова Анастасія Миколаївна

завідувач кафедри,
доктор психологічних наук, професор

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-30-97
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 3, 5-й корпус053 Психологія (буклет)Кафедра психології як самостійний підрозділ Харківської державної академії культури існує з серпня 1996 року.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 053 «Психологія» галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Психологія сьогодні є затребуваною, конкурентоспроможною спеціальністю, яка охоплює майже усі сфери життєдіяльності людини: освіта, економіка, право, політика, охорона здоров’я, промисловість, шоу-бізнес, суспільні відносини, особиста сфера буття людини.

Мета професійної діяльності психолога – забезпечення психічного благополуччя та повноцінного функціонування особистості.

Завдяки професійній психологічній освіті випускники отримують можливість досягти успіху та забезпечити своє майбутнє змінюючи на краще життя інших людей.

Напрями роботи психолога:
- психологічне консультування фізичних осіб та організацій;
- психологічна діагностика та корекція особистих проблем;
- психологічний супровід професійної діяльності діячів мистецтва (музикантів, акторів, хореографів, режисерів…);
- психологічне забезпечення мистецьких конкурсних проектів на телебаченні;
- робота з персоналом в організаціях різних форм власності та галузей діяльності (відбір персоналу, мотивація, формування команди, організація переговорів…);
- психологічне забезпечення різних видів професійної діяльності (засобів масової комунікації, рекламної, політичної та PR діяльності, діяльності фахівців в екстремальних умовах);
- сприяння особистісному розвитку дітей та дорослих;
- психологічна реабілітація (подолання наслідків важких захворювань, травм, залежностей, психотравмуючих ситуацій).

Перспективи працевлаштування психологів

Випускники Академії, які здобули психологічну освіту, затребувані на ринку психологічних послуг. Місця їх роботи:
- консультаційні центри з надання психологічної допомоги;
- продюсерські центри;
- телевізійні мистецькі проекти (конкурси та шоу-програми);
- мистецькі колективи та гастрольні організації;
- освітні та наукові установи;
- медичні установи та реабілітаційні центри;
- центри по роботі з дітьми та підлітками;
- органи внутрішніх справ;
- політичні організації, бізнес структури;
- приватна діяльність з надання психологічних та освітніх послуг.

Основні навчальні дисципліни

Навчальним планом підготовки психологів передбачений комплекс загальноосвітніх та спеціальних дисциплін.

Серед дисциплін професійної підготовки, які викладаються на кафедрі соціальної психології:

 • Психологія особистості та вікова психологія
 • Психодіагностика
 • Психологія сім'ї та соціальна психологія
 • Організаційна психологія
 • Юридична та політична психологія
 • Психологія шоу бізнесу
 • Психологія мистецтва (музичного, театрального, хореографічного, кіно- та телемистецтва)
 • Психологія реклами та PR
 • Психологія впливу та масової комунікації
 • Клінічна психологія, основи психіатрії та наркології, суїцидологія
 • Техніки психологічного тренінгу
 • Психологічне консультування
 • Психологічна корекція
 • Психологічна експертиза
 • Психологічна допомога в кризових та надзвичайних ситуаціях
 • Психологічний супровід сім'ї
 • Управлінський консалтинг

Специфікою реалізації освітньої програми за спеціальністю «Психологія» у ХДАК є додаткова підготовка студентів до здійснення професійної діяльності у соціокультурній сфері психологічний супровід професійної діяльності діячів мистецтва (музикантів, акторів, хореографів, режисерів…), психологічне забезпечення мистецьких конкурсних проектів та ін.

Абітурієнти, які обрали спеціальність Психологія, мають подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з предметів:
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. За вибором абітурієнта: Біологія або Іноземна мова.

Абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста, можуть вступити на 2 курс без подання сертифікатів ЗНО, за умов успішного складання вступного іспиту та сплати за навчання.ТРЕНІНГ НАВИЧОК КОНСУЛЬТУВАННЯ – ІНТЕРВІЗІЙНА ГРУПА

На кафедрі постійно діє відкрита (відвідування за бажанням) інтервізійна група (розвиток професійної майстерності та опрацювання індивідуального досвіду).

Заняття інтервізійної групи – це:
• тренінг професійної компетентності психолога – практичні заняття з розвитку навичок професійної психологічної комунікації (психологічного консультування);
• розвиток професійного психологічного мислення – дискусії-обговорення власного особистісного досвіду у форматі психологічного аналізу із застосуванням набутих знань;
• розширення професійного світогляду та обізнаності – мінілекції та інформаційні повідомлення з актуальних проблем різних галузей психологічної практики.

МАЙСТЕРНЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТАФОРИЧНИХ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ

Студенти-психологи вчаться застосовувати у своїй практичній роботі Метафоричні асоціативні карти (МАК) – сучасний, дієвий інструмент консультаційної та психотерапевтичної роботи.
МАК – це не гра, не гадання (Таро, чи оракул), це науково обґрунтований професійний інструмент серйозної психологічної роботи психолога та його клієнта.

Використання технік МАК дозволяє психологу:
• швидко та точно діагностувати проблеми своїх клієнтів;
• створювати для клієнтів умови для швидкого але безпечного усвідомлювання переживань, ставлень, прихованих мотивів поведінки, особистісних обмежень, особистісних та ситуаційних ресурсів досягнення важливих цілей;
• пришвидшувати просування клієнта консультаційним процесом від проблеми до результату з її успішного розв’язання.

СТУДЕНТСЬКА МАЙСТЕРНЯ АРТ-ТЕРАПІЇ

Студенти-психологи вивчають техніки арт-терапії.
Арт-терапія – надання психологічної (консультаційної, психокорекційної, психотерапевтичної, коучінгової) допомоги, опосередкованої засобами мистецтва. Використання арт-терапії дозволяє дбайливо та обережно вирішувати різні особистісні проблеми людей різного віку, статі, професії….
Студенти опановують: ізо-терапію, бібліотерапію, казкотерапію, сенд-плей (пісочну) терапію…….

ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ Т-ІГОР

Студенти-психологи вчаться використовувати у своїй практиці сучасний, ефективний, захоплюючий інструмент індивідуальної та групової психологічної роботи.

Психологічна Т-гра – консультаційна, тренінгова, коучінгова, розвивальна робота у форматі настільної гри. Дозволяє учасникам:
• зрозуміти різні обставини власного життя, виявити причини внутрішньої дисгармонії та негараздів у стосунках з оточуючими;
• знайти ресурси та подолати перешкоди у досягненні омріяних цілей;
• здійснити важливі життєві вибори.