ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Степанов Віктор Юрійович

декан факультету,
доктор наук з державного управління, професор

Заступники декана:
Попова-Коряк Каріна Олексіївна - старший викладач, кандидат юридичних наук

Фахівець - Козар Тетяна Вікторівна
Секретар-друкарка - Мельнікова Ірина Віталіївна

Контакти факультету:
Телефон: (057) 731-30-97
Адреса: 61057, м.Харків, Бурсацький узвіз, 3, 5-й корпус


Забезпечення ефективної діяльності організацій соціально-культурної сфери, ділове спілкування, комунікативні зв’язки, вміння передбачити й долати конфліктні ситуації ринкових відносин неможливе без створення системи підготовки спеціалістів, які здатні реалізувати сучасні підходи в управлінні та бізнесі.

У зв’язку з зростанням кількості організацій та підприємств у соціально-культурній сфері, соціального розвитку людини і потреб у фахівцях напряму підготовки "Менеджмент", "Туризм" в Харківській державній академії культури міністерства Культури було створено факультет УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ.

До складу факультету управління та бізнесу входять наступні кафедри:
- кафедра менеджменту і адміністрування
- кафедра туристичного бізнесу
- кафедра філософії та політології


Факультет управління та бізнесу забезпечує фахову підготовку у наступній галузі знань:

1. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність 073 Менеджмент

Здійснюється управлінська підготовка за двомя освітніми ступенями:
• бакалавр, спеціалізація «Менеджмент маркетингової діяльності», по закінченню випускники отримують кваліфікацію бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор, термін навчання - 4 роки (денна форма навчання);
• магістр, спеціалізація «Менеджмент і адміністрування», по закінченню випускники отримають кваліфікацію магістр з менеджменту і адміністрування, термін навчання - 1,5 роки (денна та заочна форми навчання).

Умовою вступу на бакалаврську освітню програму є подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти:
1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Ін. мова (тільки 2018р.) або Географія.


2. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Спеціальність – Туризм (денна форма навчання).

Спеціалізація: Управління туристичною діяльністю.

Здійснюється підготовка за освітніми ступенями бакалавр та магістр.

По закінченню випускникам присвоюється кваліфікація бакалавр з туризму, магістр з туризмознавства.

Умовою вступу на напрям підготовки є подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з:
1) Українська мова і література,
2) Іноземна мова (тільки 2018 рік),
3) Математика або Географія.Програми фахових вступних випробувань та додаткових іспитів у 2018 році

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 073 "Менеджмент", галузь знань 07 "Управління та адміністрування" на першому (бакалаврському) рівні у 2018 році. Спеціалізація - "Менеджмент маркетингової діяльності", кваліфікація - бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор. Термін навчання: 4 роки (денна форма навчання).

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 073 "Менеджмент", галузь знань 07 "Управління та адміністрування" на другому (магістерському) рівні у 2018 році. Спеціалізація - "Менеджмент і адміністрування", кваліфікація - магістр з менеджменту і адміністрування. Термін навчання: 1,5 роки (денна та заочна форми навчання).

Освітня програма підготовки фахівців напрям підготовки "Туризм" у 2016 році
Освітня програма підготовки фахівців напрям підготовки "Управління інноваційною діяльностю" у 2016 році

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультету УБ за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019/2020 року

За додатковою інформацією звертатися:

  • деканат факультету управління та бізнесу – тел. (057) 731-30-97;
  • приймальна комісія – тел. (057) 731-15-04.