МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка

Засновано в 1993 р.

Випуск 39

 

УДК [316.45/6:65.012.32](075.8)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 2 від 28.09.2012 р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13566-2540Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук
(відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук
(заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
В. В. Шкода, доктор філософських наук;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
І. Ю. Коновалова, кандидат мистецтвознавства
(відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. Г. Лисенко,
О. О. Яіцький

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Електронна версія видання
І. Г. Колесник

Сбірник одним файлом

ЗМІСТ

Теорія та історія культури

В. М. Шейко
Формування об’єднань художників України у 20-х рр. ХX ст.

О. В. Кравченко
Культурологічна рефлексія сучасної культурної політики

С. В. Кліценко
Дискурси розвитку культури України в публіцистиці П. Толочка

Ю. М. Денисенко
Міфологізація образу України у творчості діячів української діаспори

В. Ю. Степанов
Інформаційний маркетинг у сфері культури

І. П. Коваленко
Формування правової культури тележурналістів як чинник розвитку демократичного процесу в Україні

М. В. Дяченко
Тема мандрівництва в поезії С. Єсеніна

О. М. Кулакова
Культурологічні аспекти мовно-комунікативних проблем маніпуляції свідомістю

Ю. А. Брагін
Універсалії інтерпретативної антропології К. Гірца та її предмет (філософсько-культурологічний аспект)

А. Б. Уліщенко
Педагогічні погляди О. К. Дорошкевича в контексті сучасної культурологічної освіти студентів внз

Н. А. Понікаровська
Страх як змістоутворюючий фактор обрядових дій, пов’язаних із заложними покійниками в обрядовості давніх слов’ян

І. Г. Рудавіна
Розвиток театральних музеїв на громадських засадах у Лівобережній Україні середини 1950 — 1980 рр.

А. А. Савченко
Релігійні вірування: міфи та реальність

Г. Д. Панков
Цінність покаяння у творчості архієпископа Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького)

О. В. Васильєва
Специфіка соціокультурного феномену науково-педагогічної діяльності викладача внз

В. С. Мірошниченко
Мішель Уельбек: горизонти рішучості

С. В. Частник
Ірландський парадокс: асиметрія мови й ідентичності

О. В. Хом’якова
Культурологічні аспекти мовно-педагогічного спілкування в технічних внз

М. Северинова
Архетипові образи сакрального на прикладі концерту №3 для фортепіано, струнного оркестру та великого барабана М. Скорика

ДО 290-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Г. С. СКОВОРОДИ

Н. П. Осипова
Соціокультурні аспекти становлення особистості: від Сковороди до сучасності

ДО 85-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ

В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко
Репродуктивний підхід до підготовки науково-педагогічних кадрів у Харківській державній академії культури

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

О. Г. Ситник
Маркетингові комунікації в театральній діяльності: застосування та впровадження pr-технологій

В. Д. Мізяк
Андрій Жолдак: березільський досвід театрального постмодерну

Н. М. Семенова
Особливості втілення видатними українськими балеринами хореографічних образів національних балетних вистав ХХ ст.

Т. С. Павлюк
Східноєвропейська танцювальна культура ХІХ ст. — бальна хореографія

К. С. Бєломоіна
Регіональний рівень розвитку українського телебачення

С. О. Бєльський
Сценічний рух — основа органічної поведінки актора

Музичне мистецтво

Ю. І. Лошков
Німецька романтична диригентська школа (перша половина ХХ ст.)

Н. О. Рябуха
Звукообраз як категорія метафізики музики: смислові виміри творчості

О. А. Броше
Джерела джазу: синтез культур та сублімація свободи (за матеріалами кінофільму Кена Бернса «Колдовская похлёбка»)

К. І. Дрига
Ансамбль скрипалів у сучасному українському мистецтві (за матеріалами творчої діяльності східноукраїнських виконавських колективів)

С. В. Петрик
Диригентська техніка як важливий компонент мистецтва диригування

С. Б. Манько
Мюзикл і рок-опера в українському соціокультурному просторі

Лянь Лю
Музикознавство та професійна музична освіта в Китаї

О. О. Тарасова
Утілення традицій шведської хорової культури у творчості Пелле Олофсона

Наші автори