ПРО АКАДЕМІЮ

Харківська державна академія культури (ХДАК) - це вищий навчальний заклад загальнодержавної форми власності, підпорядкований Міністерству культури України. ХДАК створена постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 р. за № 818 на базі ліквідованого Харківського державного інституту культури, який був першим вищим навчальним закладом такого типу в Україні (Рішення Раднаркому України від 10.09.1929 р., протокол № 41/645). Свідоцтво про державну реєстрацію ХДАК було видане виконавчим комітетом Харківської міської ради за № 079438 від 27.07.1998 р. ХДАК внесена до Державного реєстру навчальних закладів України загальнодержавної форми власності і здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України АВ № 529688 від 26.08.2010 р.


Академія сьогодні – це сучасний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, лідер бібліотечно-інформаційної та культурологічної освіти. Академія готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за 11 напрямами 4-х галузей знань: «культура», «мистецтво», «педагогічна освіта», «менеджмент і адміністрування». Навчально-виховний процес забезпечують 8 факультетів, 29 кафедр, на яких працюють понад 200 штатних викладачів, серед них 8 академіків галузевих академій, понад 40 докторів наук, професорів, народних та заслужених артистів України, заслужених діячів мистецтв та працівників культури. Кількість викладачів, які мають наукові ступені, вчені звання, державні почесні звання, становить майже 70%.

Свідченням високого професіоналізму колективу академії є участь багатьох викладачів у престижних міжнародних конкурсах і фестивалях майстрів мистецтв. Н. Кушнаренко, Г. Асєєв, Л. Стародубцева, Б. Колногузенко (двічі), стали переможцями щорічного регіонального конкурсу «Вища школа Харківщини - кращі імена».

Одним із досягнень академії є успішна підготовка науково-педагогічних кадрів. В академії діє докторантура та аспірантура зі спеціальностей 26.00.01 – теорія та історія культури, 27.00.02 – документознавство, архівознавство, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 17.00.03 – музичне мистецтво; аспірантури зі спеціальностей 26.00.05 – музеєзнавство, пам’яткознавство, 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, 13.00.05 – соціальна педагогіка, 17.00.02 – театральне мистецтво.

Здійснено реєстрацію та триває активне опрацювання двох загальноакадемічних НДР: «Вітчизняна та світова культура: історико-теоретичні аспекти» (державний реєстраційний номер 0109U00511) та «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку» (державний реєстраційний номер 0109U00512). ХДАК разом з Інститутом культурології Академії мистецтв України успішно досліджують загальнодержавну НДР «Українська культура: історико-культурологічні виміри».

За профілем підготовки кадрів в академії діють дві спеціалізовані вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій. За п’ять останніх років викладачами академії були захищені 14 докторських і понад 60 кандидатських дисертацій. У той же час було опубліковано 40 монографій, 800 наукових статей, 35 наукових збірників, понад 70 підручників та навчальних посібників. Підготовлено та видано 500 навчально-методичних розробок і програм навчальних курсів, проведено 17 наукових конференцій, у тому числі міжнародних, всеукраїнських, молодих учених. Кількість наукових монографій, підручників, навчальних посібників, виданих за останні 5 років з грифом МОН чи інших галузевих міністерств, складає більше 20 найменувань, що становить майже 10% кількості науково-педагогічних працівників.

Академія видає збірки наукових праць "Вісник Харківської державної академії культури" та " Культура України", які затверджені ВАК України як фахові з педагогічних, історичних, культурології та соціальних комунікацій.

Важливе місце в системі науково-дослідної роботи академії належить студентській науковій і творчо-виконавській діяльності. Про творчі досягнення студентів свідчать їх перемоги у престижних міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях.

В академії успішно функціонують такі студентські творчі колективи: академічний хор; народний хор; хорові ансамблі, капела бандуристів, ансамбль окордеоністів-баяністів, інструментальний квартет “ЦимБанДо”, ансамбль народної музики “Стожари”, фольклорні гурти “Барви”, “Горлиця”; естрадний оркестр; джазовий ансамбль “Магніфіка”; народний оркестр; оркестр народних інструментів; камерний оркестр; інструментальні ансамблі; учбовий театр; театр народного танцю “Заповіт”, театр народного танцю “ЕСТЕТ”; студентський театр естрадного співу “СТЕП”, гурт “Шкода”; ансамбль джазової музики “Біг-бенд”; ансамбль бального танцю та ін. За останні роки сотні студентів стали лауреатами та дипломантами міжнародних, всеукраїнських конкурсів і фестивалів.

Майже всі науковці, які сьогодні працюють на кафедрах, попередньо пройшли школу наукової і творчої художньої діяльності на студентській лаві. Наукова діяльність студентів у системі навчального процесу (підготовка рефератів, курсових, магістерських дипломних робіт) органічно доповнюється науково-дослідницькою та творчо-виконавською діяльністю в позааудиторний час (наукові гуртки і дослідницькі групи, всеукраїнські студентські олімпіади з різних навчальних дисциплін, щорічні конференції молодих науковців (за участю студентів, аспірантів, молодих викладачів), міські, обласні і всеукраїнські конкурси студентських робіт.

До послуг студентів академії бібліотека, книжковий фонд якої становить понад 310 тис. примірників, електронний читальний зал, комп'ютерні аудиторії, Інтернет-центр, телевізійна лабораторія та студія звукозапису, навчальний театр, спортивна зала, упорядковані гуртожитки, їдальня, кафе.

Академія є дійсним членом Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА), Організації Європейської співдружності в галузі бібліотечно-інформаційної освіти (БОБКАТССС), Європейської асоціації бібліотечно-інформаційної освіти та наукових досліджень (ЕВКЛІД). Вона має широкі навчальні та наукові зв’язки з Університетом Роберта Гордона (Велика Британія), Університетом штату Іллінойс (США), Вищою Королівською школою бібліотекознавства (Данія), Амстердамським університетом і Вищою політехнічною школою (Нідерланди), Вищою школою бібліотекознавства та інформатики і Українським Вільним Університетом (Німеччина), Харбінським університетом та Харбінським інститутом просвіти (Китай), Вищою гуманітарно-економічною школою (Польща). Згідно укладених угод академія здійснює міжнародний обмін викладачами, науковцями, студентами, надає можливість своїм студентам продовжувати навчання за кордоном.

16 вересня 2005 р. академія підписала Велику Хартію університетів, приєднавшись до світової університетської спільноти.

За вагомий внесок у розвиток української культури, мистецтва, підготовку висококваліфікованих фахівців академія була нагороджена у 1979 р. Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР, у 1999 р. – Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, а в 2004 р. – Почесною грамотою Верховної Ради України і Золотою медаллю Академії мистецтв України.