СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ


Спеціалізована вчена рада Д 64.807.01


Захист 22.03.2018

Понікаровська Наталія Андріївна
Трансформація образів танатичної міфології в традиційній культурі України, 26.00.04 – українська культура.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук П.Е.Герчанівської. PDF-файл
- відгук Д.О.Короля. PDF-файл


Захист 01.02.2018

Янина-Ледовська Євгенія Вікторівна
Культурна обумовленість хореографічних інтерпретацій балету І. Стравінського «Весна священна», 26.00.01 — теорія та історія культури.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук В.Ю.Панасюк. PDF-файл
- відгук А.М.Підлипської. PDF-файлСпеціалізована вчена рада Д 64.807.02