СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ


Спеціалізована вчена рада Д 64.807.01


Захист 29.06.2017

Рудавіна Ірина Геннадіївна
ТЕАТРАЛЬНІ МУЗЕЇ УКРАЇНИ: ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ТРАНСЛЯЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (1923 – 1991 рр.), 26.00.05 — музеєзнавство. Пам’яткознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук П.Е. Герчанівської. PDF-файл
- відгук С.Б.Руденко. PDF-файл


Захист 15.06.2017

РЯБУХА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗВУКОВОГО ОБРАЗУ СВІТУ У ФОРТЕПІАННІЙ КУЛЬТУРІ: ОНТО-СОНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД, 26.00.01 - теорія та історія культури.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук В.Д.Шульгіної. PDF-файл
- відгук Л.О.Кияновської. PDF-файл
- відгук С.М.Волкова. PDF-файлСпеціалізована вчена рада Д 64.807.02


Захист 29.12.2016

Синєокий Олег Володимирович
ФОНОДОКУМЕНТ У СВІТОВОМУ КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ЕВОЛЮЦІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЙ, 27.00.02 – документознавство, архівознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. PDF-файл

Кухаренко Анжеліка Леонідівна
ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл

Захист 28.12.2016

Шевченко Олена Василівна
СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, 27.00.02 – документознавство, архівознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. PDF-файл

Ростовцев Сергій Сергійович
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл

Захист 30.11.2016

Макаренко Павло Дмитрович
БІБЛІОТЕКА ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук Н.О. Артамонової. PDF-файл
- відгук О.Г.Кириленка. PDF-файл

Захист 29.11.2016

Пристай Галина Іванівна
БІБЛІОТЕКА ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук Г.В.Шемаєвої. PDF-файл
- відгук М.Б.Шатрової. PDF-файл

Ніколаєнко Наталія Миколаївна
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ ЯК СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНОЮ УСТАНОВОЮ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук Т.Ю.Гранчак. PDF-файл
- відгук Т.О.Колесникової. PDF-файл

Захист 07.10.2016

Кучерова Ольга Миколаївна
ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА У ФОРМУВАННІ ОСВІТНЬО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ, 27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук О.Л.Біличенко. PDF-файл
- відгук Н.Г.Грабар. PDF-файл

І Цзя
КІНОДОКУМЕНТ В СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ КНР: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ, 27.00.02 – Документознавство. Архівознавство
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук М.М.Чурсіна. PDF-файл
- відгук М.М.Васильченко. PDF-файл

Захист 06.10.2016

СЕРБІН Олег Олегович
БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ, 27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. PDF-файл, PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук О.М.Кобєлєва. PDF-файл
- відгук О.В.Воскобойнікової-Гузєвої. PDF-файл
- відгук Н.Е.Кунанець. PDF-файл

Шемаєв Сергій Олександрович
ВЗАЄМОДІЯ БІБЛІОТЕК, МУЗЕЇВ, АРХІВІВ У КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ, 27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук О.В.Воскобойнікової-Гузєвої. PDF-файл
- відгук М.М.Кузнецової. PDF-файл