АСПІРАНТУРА

ПРАВИЛА прийому до аспірантури та докторантури Харківської державної академії культури у 2017 році (завантажити)

Аспірантура

У 2017 році ХДАК здійснює прийом в аспірантуру за такими науковими спеціальностями:
- 231 Соціальна робота
- 034 Культурологія
- 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Термін навчання в аспірантурі з відривом та без відриву від виробництва – не перевищує чотирьох років, крім умов, передбачених чинним законодавством України.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Прийом документів до аспірантури ХДАК здійснюється з 7 по 17 серпня 2017 року. Вступні випробування проводяться з 23 серпня 2017 року, зарахування – з 10 вересня 2017 року. Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра), яка відповідає обраній ними науковій спеціальності та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької та ін.) в обсязі, який відповідає рівню B2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Відповідно до Правил прийому до аспірантури ХДАК вступникам, які вступають до аспірантури з іншої спеціальності ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра, призначається додаткове вступне випробування

Докторантура

У 2017 році ХДАК здійснює прийом в докторантуру за такими науковими галузями та спеціальностями:
- 034 Культурологія
- 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує двох років, крім умов, передбачених чинним законодавством України.

Прийом документів до докторантури ХДАК здійснюється з 7 по 21 серпня 2017 року, зарахування – не пізніше 15 вересня 2017 року.

Прийом до аспірантури і докторантури ХДАК іноземних громадян здійснюється впродовж року.

Детальнішу інформацію про вступ до аспірантури і докторантури див. у Додатку 8 до Правил прийому ХДАК у 2017 році.

Телефон для довідок: (057) 731-34-97.