ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програми творчих конкурсів, заліків та фахових випробувань у 2019 році

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ. Спеціальність: «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»:
- Освітня програма: «ОПЕРАТОР ТЕЛЕБАЧЕННЯ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «РЕЖИСУРА ТЕЛЕБАЧЕННЯ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «ТЕЛЕРЕПОРТЕРСТВО» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ. Спеціальність: «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»:
- Освітня програма: «ЕСТРАДНИЙ СПІВ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «НАРОДНИЙ СПІВ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ. Спеціальність «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО»:
- Освітня програма: «АКТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ТА КІНО» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «РЕЖИСУРА ЕСТРАДИ ТА МАСОВИХ СВЯТ» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ. Спеціальність: «ХОРЕОГРАФІЯ»:
- Освітня програма: «БАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО МАГІСТРАТУРИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА
Спеціальність 021 "АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО"

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Завантажити файл)

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр (Завантажити файл)

- Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр за іншою спеціальністю (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Спеціальність 025 "МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО"

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Завантажити файл)

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр (Завантажити файл)

- Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр за іншою спеціальністю (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
Спеціальність 026 "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО"

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Спеціалізація: «АКТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ТА КІНО» (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Спеціалізація: «РЕЖИСУРА ЕСТРАДИ ТА МАСОВИХ СВЯТ» (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Спеціалізація: «АКТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ТА КІНО» (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Спеціалізація: «РЕЖИСУРА ЕСТРАДИ ТА МАСОВИХ СВЯТ» (Завантажити файл)

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр (Завантажити файл)

- Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр за іншою спеціальністю (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА
Спеціальність 024 "ХОРЕОГРАФІЯ"

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Освітня програма «НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Освітня програма СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Освітня програма БАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Завантажити файл)

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр (Завантажити файл)

- Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр за іншою спеціальністю (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Спеціальність 027 "МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО"

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Завантажити файл)

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр (Завантажити файл)

- Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки (Завантажити файл)

Спеціальність 029 "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА"

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Завантажити файл)

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр (Завантажити файл)

- Програма додаткового іспиту для здобуття ступеня магістр на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки (Завантажити файл)

Спеціальність 053 "ПСИХОЛОГІЯ"

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Завантажити файл)

Спеціальність 231 "СОЦІАЛЬНА РОБОТА"

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Завантажити файл)

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр (Завантажити файл)

- Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр за іншою спеціальністю (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Спеціальність 028 "МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Завантажити файл)

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр (Завантажити файл)

- Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр за іншою спеціальністю (Завантажити файл)

Спеціальність 034 "КУЛЬТУРОЛОГІЯ"

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Завантажити файл)

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр (Завантажити файл)

- Програма додаткового фахового вступного випробування на освітньо-професійну програму підготовки магістра (Завантажити файл)

Спеціальність 061 "ЖУРНАЛІСТИКА"

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Завантажити файл)

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр (Завантажити файл)

- Програма додаткового фахового вступного іспиту для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та спеціаліста, здобутого за іншим напрямом підготовки (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ
Спеціальність 073 "МЕНЕДЖМЕНТ"

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Завантажити файл)

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр (Завантажити файл)

- Програма додаткового фахового вступного випробування для для вступу на навчання за ступенем «магістр» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки (Завантажити файл)

Спеціальність 242 "ТУРИЗМ"

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (Завантажити файл)

- Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавр для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Завантажити файл)

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр (Завантажити файл)

- Програма додаткового фахового вступного випробування освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (Завантажити файл)