ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програми творчих конкурсів та фахових випробувань у 2018 році

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ. Спеціальність: «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»:
- Освітня програма: «ОПЕРАТОР ТЕЛЕБАЧЕННЯ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «РЕЖИСУРА ТЕЛЕБАЧЕННЯ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «ТЕЛЕРЕПОРТЕРСТВО» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ. Спеціальність: «ЖУРНАЛІСТИКА»:
- Освітня програма: «СОЦІАЛЬНА ТА КУЛЬТУРНА ЖУРНАЛІСТИКА» (Завантажити файл)
- Освітня програма:«РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ. Спеціальність: «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»:
- Освітня програма: «ЕСТРАДНИЙ СПІВ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «НАРОДНИЙ СПІВ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ. Спеціальність «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО»:
- Освітня програма: «АКТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ТА КІНО» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «РЕЖИСУРА ЕСТРАДИ ТА МАСОВИХ СВЯТ» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ. Спеціальність: «ХОРЕОГРАФІЯ»:
- Освітня програма: «БАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Завантажити файл)
- Освітня програма: «СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Завантажити файл)

ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» ДЛЯ ОСІБ ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ТА УСПІШНО ВИКОНАЛИ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І КУРСУ (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО МАГІСТРАТУРИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (Завантажити файл)

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА КОМПЛЕКСНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗА СТУПЕНЕМ МАГІСТР ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА
Спеціальність 021 "АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО"

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (для абітурієнтів, що провчилися рік за іншою спеціальністю у ХДАК для вступу на 2 рік навчання) (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ за ступенем "Магістр" (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ за ступенем "Магістр" (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Спеціальність 025 "МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ Ступінь "Магістр" (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
Спеціальність 026 "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ за ступенем "Магістр" (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ за ступенем «Магістр» (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА
Спеціальність 024 "ХОРЕОГРАФІЯ"

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (для абітурієнтів, що провчилися рік за іншою спеціальністю для вступу на 2 рік навчання) (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ за ступенем "Магістр" (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ за ступенем "Магістр" (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Спеціальність 029 "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня Магістра зі спеціальності 029. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа на основі ступеня Бакалавра, Спеціаліста (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня Магістра зі спеціальності 029. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа спеціалізації: "Інформаційна та документаційна діяльність" на основі ступеня бакалавра та спеціаліста, здобутого за іншим напрямом підготовки (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня Бакалавра зі спеціальності 029. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа на основі Молодшого спеціаліста (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ зі спеціальності 029. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа для здобуття ступеня "бакалавр" (для абітурієнтів, які навчаються за іншою спеціальністю та успішно виконали навчальний план І курсу) (Завантажити файл)

Спеціальність 231 "Соціальна робота"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» (ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ТА УСПІШНО ВИКОНАЛИ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 1 КУРСУ) (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ на ступінь «магістр» за спеціальністю «Соціальна робота» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю «Соціальна робота» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Спеціальність 034 "Культурологія"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (Спеціальність 034 – Культурологія) (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» (ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ТА УСПІШНО ВИКОНАЛИ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І КУРСУ) (Спеціальність «Культурологія» - денна та заочна форми навчання) (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю 034 - Культурологія (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю 034 - Культурологія на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки (Завантажити файл)

Спеціальність 027 "Музеєзнавство, пам'яткознавство"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ за ступенем "магістр" зі спеціальності "Музеєзнавство, пам'яткознавство" (Завантажити файл)

Спеціальність 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності"

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для здобуття ступеня Магістр зі спеціальності 028 «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕСКНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня Магістр зі спеціальності 028 «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ
Спеціальність "Менеджмент організацій і адміністрування"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня "бакалавр" зі спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування" (після ступеня "Молодший спеціаліст" здобутого за іншою спеціальністю) (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня "магістр" зі спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування" (після ступеня "Бакалавр") (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня "Магістр" зі спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування" (після освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст") (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня "Магістр" зі спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування" (Завантажити файл)