ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програми творчих конкурсів та фахових випробувань у 2017 році

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ. Спеціальність: «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»:
- Спеціалізація: «Операторська майстерність в аудіовізуальному мистецтві» (Завантажити файл)
- Спеціалізація: «РЕЖИСУРА АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ» (Завантажити файл)
- Спеціалізація: «Репортерська майстерність в аудіовізуальному мистецтві» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ. Спеціальність: «ЖУРНАЛІСТИКА»:
- Спеціалізація: «РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ» (Завантажити файл)
- Спеціалізація: «СОЦІАЛЬНА ТА КУЛЬТУРНА ЖУРНАЛІСТИКА» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ. Спеціальність: «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»:
- Спеціалізація: «ЕСТРАДНИЙ СПІВ» (Завантажити файл)
- Спеціалізація: «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ» (Завантажити файл)
- Спеціалізація: «НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ» (Завантажити файл)
- Спеціалізація: «НАРОДНИЙ СПІВ» (Завантажити файл)
- Спеціалізація: «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ» (Завантажити файл)
- Спеціалізація: «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ. Спеціальність «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО»:
- Спеціалізація: «АКТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ТА КІНО» (Завантажити файл)
- Спеціалізація: «РЕЖИСУРА ЕСТРАДИ ТА МАСОВИХ СВЯТ» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ. Спеціальність: «ХОРЕОГРАФІЯ»:
- Спеціалізація: «БАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Завантажити файл)
- Спеціалізація: «НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Завантажити файл)
- Спеціалізація: «СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО МАГІСТРАТУРИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА
Спеціальність 021 "АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО"

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (для абітурієнтів, що провчилися рік за іншою спеціальністю у ХДАК для вступу на 2 рік навчання) (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ за ступенем "Магістр" (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ за ступенем "Магістр" (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Спеціальність 025 "МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО"

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (для абітурієнтів, що провчилися рік за іншою спеціальністю для вступу на 2 рік навчання) (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ Ступінь "Магістр" (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМЛЕКСНОГО ІСПИТУ Ступінь "Магістр" (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
Спеціальність 026 "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО"

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (для абітурієнтів, що провчилися рік за іншою спеціальністю для вступу на 2 рік навчання) (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ за ступенем "Магістр" (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ за ступенем "Магістр" (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА
Спеціальність 024 "ХОРЕОГРАФІЯ"

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (для абітурієнтів, що провчилися рік за іншою спеціальністю для вступу на 2 рік навчання) (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ за ступенем "Магістр" (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ за ступенем "Магістр" (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Спеціальність 029 "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня Магістра зі спеціальності 029. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа на основі ступеня Бакалавра, Спеціаліста (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня Магістра зі спеціальності 029. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа спеціалізації: "Інформаційна та документаційна діяльність" на основі ступеня бакалавра та спеціаліста, здобутого за іншим напрямом підготовки (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня Бакалавра зі спеціальності 029. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа на основі Молодшого спеціаліста (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ зі спеціальності 029. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа для здобуття ступеня "бакалавр" (для абітурієнтів, які навчаються за іншою спеціальністю та успішно виконали навчальний план І курсу) (Завантажити файл)

Спеціальність 231 "Соціальна робота"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» (ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ТА УСПІШНО ВИКОНАЛИ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 1 КУРСУ) (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ на ступінь «магістр» за спеціальністю «Соціальна робота» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю «Соціальна робота» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Спеціальність 034 "Культурологія"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (Спеціальність 034 – Культурологія) (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» (ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ТА УСПІШНО ВИКОНАЛИ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І КУРСУ) (Спеціальність «Культурологія» - денна та заочна форми навчання) (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю 034 - Культурологія (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю 034 - Культурологія на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки (Завантажити файл)

Спеціальність 027 "Музеєзнавство, пам'яткознавство"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ за ступенем "магістр" зі спеціальності "Музеєзнавство, пам'яткознавство" (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ за ступенем "магістр" зі спеціальності "Музеєзнавство, пам'яткознавство" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня "магістр" зі спеціальності "Музеєзнавство, пам'яткознавство" на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки (Завантажити файл)

Спеціальність 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності"

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для здобуття ступеня Магістр зі спеціальності 028 «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕСКНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня Магістр зі спеціальності 028 «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (Завантажити файл)


ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ
Спеціальність "Менеджмент організацій і адміністрування"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня "бакалавр" зі спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування" (після ступеня "Молодший спеціаліст" здобутого за іншою спеціальністю) (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня "магістр" зі спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування" (після ступеня "Бакалавр") (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня "Магістр" зі спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування" (після освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст") (Завантажити файл)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня "Магістр" зі спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування" (Завантажити файл)