КОНФЕРЕНЦІЇ

Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених
«Культура та інформаційне суспільство XXI століття»,
20-21 квітня 2017 року


Всеукраїнська науково-практична конференція
“Герменевтика в науках про дух”,
29 березня 2017 року


Міжнародна наукова конференція
«Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку»,
24-25 листопада 2016 року


Дев'яті міжнародні мистецтвознавчі читання
«Драма, вистава, глядач…»,
присвячені пам'яті видатного театрознавця, доктора мистецтвознавства, професора В. М. Айзенштадта
02 листопада 2016 року

(Програма), (Матеріали)

Науковий круглий стіл «Стратегії інноваційного розвитку організацій соціокультурної сфери»,
27 жовтня 2016 року


Сьома міжнародна науково-практична конференція молодих вчених
"Пам'яткоохоронні традиції Слобожанщини",
22-23 вересня 2016 року