ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра історії, музеєзнавства та пам'яткознавства

Тортіка Марія Валеріївна
доцент, кандидат історичних наук, доцент

Доктор історичних наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи — 19 років.

Викладає навчальні дисципліни: Сучасна історія зарубіжних країн (до 2013/2014); Система соціальних музейних комунікацій; Вступ до фаху; спеціальні історичні дисципліни. Здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами.

Є автором наступних публікацій:
1. Чернявский Г. И., Станчев М. Г., Торика (Лобанова) М. В. Жизненный путь Христиана Раковского. Европеизм и большевизм: неоконченная дуэль : моногр. – М. : ЗАО Издательство Центрполиграф, 2014. – 557 с.
2. Тортика (Лобанова) М. В. Между молотом европейской модернизации и наковальней евразийских империй: миражи центризма в социал-демократической практике Болгарии и России (кон. XIX – начало ХХ ст.) : моногр. – Харьков: ХГАК, 2015. – 794 с.
3. Тортіка (Лобанова) М. В. Національний традиціоналізм як культурно-політична альтернатива младотурецької революції 1908 р. // Вісн. Харк. держ. акад. Культури : зб. наук. пр. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 39–47.
4. Тортика (Лобанова) М. В. Концепция «османизма» в политических оценках болгарской социал-демократии // Научные ведомости Белгородского государственного университета история политология экономика информатика. – Белгород, 2013. – № 1 (144). – Вып. 25. – С. 63–70.
5. Лиман С. І., Тортіка М. В. Сучасна історія зарубіжних країн: програма та навчально-методичні матеріали до курсу. – Х.: ХДАК, 2013. – 68 с.
6. Тортика (Лобанова) М. В. Левый центризм в Болгарии: истоки и условия формирования / М. В. Тортика (Лобанова) // Дриновський збірник. – Харків – Софія : Акад. вид-во ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 263–273.
7. Тортика (Лобанова) М. В. Принципы национальной стратегии левоцентристских фракций в Болгарии и России (на примере конфедеративной концепции болгарской «левицы» и проекта культурно-национальной автономии Бунда) / М. В. Тортика (Лобанова) // Дриновський збірник. – Харків – Софія : Акад. вид-во ім. проф. Марина Дринова, 2016. – Т. 9. – С. 195–201.

М. В. Тортіка є науковим керівником науково-дослідницької роботи МАН «Розробка музейного сайту на базі музею бойового братерства у с. Соколового (філія Зміївського краєзнавчого музею), яка здобула 1 місце на районному конкурсі й 2 — на обласному конкурсі.

Щорічно (2013-2017) організовує та здійснює керівництво Обласним музейним фестивалем для дітей з обмеженими фізичними можливостями «З минулого в майбутнє». Фестиваль проводиться на базі Верхньосалтівського музейного історико-культурного комплексу (2013/2014) та Зміївського краєзнавчого музею (2015-2017) при підтримці міського голови Г. А. Кернеса та Зміївської районної адміністрації. Паралельно організовує співпрацю студентів музейного відділення ХДАК (на базі волонтерського руху для дітей с ОФМ) з учнями та педагогічним колективом Харківської гімназії № 14.