СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ

Структура ХДАК

Ректорат
Факультети:

Центр безперервної освіти
Центр міжнародної освіти і співробітництва
Центр забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку
Відділи ХДАК: