ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра сучасної та бальної хореографії

Семенова Наталія Миколаївна

завідувач кафедри,
кандидат мистецтвознавства

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 771-04-31
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 4, 1-й корпус, кімната 65
Е-mail: kaf.sbx.xdak@gmail.com

Кафедра сучасної та бальної хореографії:
• здійснює професійну підготовку бакалаврів – фахівців у галузі хореографічного мистецтва;
• готує артистів, балетмейстерів, педагогів та керівників танцювальних колективів за освітньою програмою Сучасна хореографія (ОП СХ) та освітньою програмою Бальна хореографія (ОП БХ);
• акумулює актуальну інформацію з сучасного та бального танцю.

Історія. У ХДАК кафедра сучасної та бальної хореографії офіційно існує з лютого 2018 р., як результат об'єднання двох випускових кафедр бальної хореографії та сучасної хореографії, що були створені у 2003 р. як складові нового факультету хореографічного мистецтва.
Робота ж по підготовці фахівців сучасного та бального танцю в Академії почалася набагато раніше. У 1997 р. було здійснено перший набір студентів на відділення сучасної хореографії та відділення бальної хореографії на заочну форму навчання, а у 1998 р. – на обидва відділення на денну форму навчання.

Кадровий склад кафедри на сучасному етапі має високий професійний рівень. Викладачі беруть активну участь у житті Академії, міста Харкова та України:
• проводять семінари та майстер-класи з хореографічних дисциплін;
• плідно займаються науково-дослідною та науково-методичною роботою;
• презентують свої досягнення на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, друкуються у фахових періодичних виданнях;
• керують науковою та творчою роботою здобувачів вищої освіти ОП СХ та ОП БХ;
• надають консультації з хореографічних дисциплін профільним навчальним закладам та танцювальним колективам Харківщини;
• беруть активну участь у роботі жюрі всеукраїнських та міжнародних танцювальних конкурсів і змагань;
• здійснюють керівництво кваліфікаційними роботами магістрів зі спеціальності 024 Хореографія. ОП Хореографія.

Робота концертмейстерів кафедри характеризується творчим підходом до поставлених завдань з кожної хореографічної дисципліни. Провідні концертмейстери Т. Бородіна та В. Шинкаренко демонструють високу виконавську культуру та виділяються яскравим талантом і мають багаторічний досвід роботи у хореографії.

Наукові напрями роботи кафедри:
• історія та сучасні проблеми світового і вітчизняного хореографічного мистецтва;
• теоретичні та методологічні питання хореографічної освіти: шляхи реалізації та перспективи розвитку;
• науково-методичне забезпечення викладання навчальних курсів;
• хореографічні пошуки ХХІ століття: напрями, стилі, техніки, особистості;
• специфіка бального танцю в Україні: історія, теорія, практика.

Велике значення для майбутніх хореографів має практичне втілення теоретичних знань, умінь та навичок. Тому здобувачі вищої освіти ОП СХ та ОП БХ вдосконалюють свою професійну майстерність у творчих колективах кафедри:
ансамбль сучасного танцю «ЕСТЕТ»
ансамбль бального танцю «Креатив»
Участь у роботі творчих колективів сприяє набуттю досвіду проведення постановчої і репетиційної роботи, підготовки концертних виступів, організації святкових заходів, конкурсів та фестивалів. Артисти ансамблів підвищують свою виконавську техніку, пластичну виразність та акторську майстерність.
Під керівництвом провідних викладачів кафедри, як у складі творчих колективів, так і окремо, здобувачі вищої освіти ОП СХ та ОП БХ беруть активну участь у святкових концертах і фестивалях хореографічного мистецтва, перемагають у танцювальних конкурсах та спортивних змаганнях як в Україні, так і за її межами.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Європейський бальний танець та методика його викладання
 • Зразки сучасної хореографії
 • Імпровізація
 • Історичний бальний танець
 • Класичний танець та методика його викладання
 • Контемпорарі
 • Контемпорарі денс
 • Латиноамериканський бальний танець та методика його викладання
 • Мистецтво балетмейстера
 • Народно-сценічний танець
 • Підтримка у сучасному танці
 • Сучасний естрадний танець
 • Сучасний танець
 • Сучасний танець та методика його викладання
 • Танець
 • Хореографічна імпровізація
 • Хореографічний ансамбль
 • Хореографічний ансамбль бального танцю
 • Хореографічний ансамбль сучасного танцю

Академічний показ по предмету "Мистецтво балетмейстера". Клас доцента кафедри О.М. Шабаліної.
Урок класичного танцю. Клас старшого викладача Н.М.Семенової.
Урок з латиноамериканського бального танцю. Клас викладача З.В. Носової.
Хореографічний ансамбль. Клас викладача З.В.Носової.
Хореографічний ансамбль. Клас старшого викладача Є.В.Янина-Ледовської.