ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра туристичного бізнесу

Божко Любов Дмитрівна

завідувачка кафедри,
доктор культурології, доцент

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-30-97
Адреса: Бурсацький узвіз, 4, 2-й корпус, кімната 52
Соціальні мережі:

Кафедра туристичного бізнесу (завідувачка – доктор культурології, доцент Л.Д. Божко) створена 28 травня 2013 р. як одна з випускових кафедр факультету управління та бізнесу. Її відкриття відбулося з урахуванням значного посилення попиту на кадри в туристичній сфері.

Туризм є глобальним соціально-економічним та політичним явищем сучасного світу, однією з найдинамічніших та найприбутковіших галузей світової економіки. Туристичний бізнес - єдина галузь економіки, про яку всі згадують із задоволенням. Адже слово «туризм» асоціюється у людей із приємним відпочинком, новими враженнями і подорожами, а гостинність є однією з найприбутковіших сфер світового ринку, яка забезпечує 11% валового світового продукту, майже три трильйони доларів щорічного прибутку.

Підготовку фахівців за спеціальністю 242 «Туризм» освітнього ступеня «бакалавр» розпочато в ХДАК з 2012 року. Зважаючи на перспективність та важливість розвитку туризму в Україні, наявність у ХДАК кваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів, відповідної матеріально-технічної бази на рівні сучасних вимог, було створено окрему кафедру. В 2016 році кафедра пройшла ліцензування та розпочала підготовку фахівців освітнього ступеня «магістр».

Колектив кафедри проводить науково-дослідну роботу з актуальних напрямів розвитку туристичної сфери, акцентуючи увагу на розвиткові цієї галузі в Україні.

Основою освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців з туристичного обслуговування є фундаментальні, гуманітарні, загальноекономічні дисципліни, обсяги вивчення яких наведено в державному стандарті. Особливістю навчального плану фахового спрямування кафедри є те, що, у ньому передбачено поглиблене вивчення іноземних мов (дві мови, одна на рівні професійного спілкування). Для майбутніх фахівців із туризму це не тільки засіб комунікації, але й важливий професійний інструмент: випускники повинні добре володіти мінімум двома іноземними мовами.

Студенти мають можливість набути навичок роботи з технології та організації обслуговування в готелях і туристичних комплексах, організації екскурсійної діяльності, анімаційних послуг згідно з вимогами наскрізної програми під час практик (навчальної, технологічної, виробничої).

Студенти багато подорожують по Україні та за кордоном. У червні 2016 року відбувся візит до Болгарії. На базі готелю Наслада (м. Балчик) студенти пройшли курс практичної підготовки під керівництвом доцента кафедри Аніщенко А.П., після якого отримали сертифікат.

По закінченню ВНЗ випускники здобувають кваліфікацію «бакалавр з туризму». Випускники мають можливість продовжити навчання за освітнім ступенем «магістр».

На напрям підготовки «Туризм» прийом здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

Абітурієнти, які обрали цей напрям підготовки, мають подати сертифікат про складання таких дисциплін:

За бюджетною формою навчання:
- Українська мова та література;
- Іноземна мова;
- Географія або Математика

За контрактною формою навчання:
- Українська мова та література;
- Історія України;
- Іноземна мова або географія

Обов’язковою умовою вступу є подання сертифікатів ЗНО, виданих у 2017, 2018 та 2019 рр., окрім Іноземної мови: англійська, німецька, французька, іспанська (2018, 2019 рр.).