ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра туристичного бізнесу

Божко Любов Дмитрівна

завідувачка кафедри,
доктор культурології, доцент

Абітурієнту
Академічна мобільність
Історія кафедри
Наші досягнення
Науковий гурток

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-32-82
E-mail: ktb@xdak.ukr.education
Адреса: Бурсацький узвіз, 4, 2-й корпус, кімната 52
Соціальні мережі:
БлогСтворення кафедри туристичного бізнесу у 2013 році, як однієї з випускаючих кафедр Академії, було зумовлено зростаючим попитом на фахівців із надання туристичних послуг як в Україні, так і в світі, а також розумінням глибокої взаємозалежності культури і бізнесу, на перетині яких і знаходиться туризм.

Кафедра туристичного бізнесу готує фахівців за спеціальністю 242 «Туризм» (галузь знань 24 «Сфера обслуговування») ступеня «бакалавр» та «магістр». Мови викладання: українська та англійська.

Кафедру очолює доктор культурології, доцент Божко Любов Дмитрівна. Професорсько-викладацький склад кафедри, який має вчені ступені доктора і кандидата наук, здійснює наукові дослідження у сфері туризму, економіки, комунікацій, управління підприємствами сфери гостинності тощо, і забезпечує високий рівень викладання дисциплін серед здобувачів. Викладачі регулярно вдосконалюють навчально-методичну базу, розробляючи навчальні посібники, методичні рекомендації до дисциплін та мультимедійні матеріали, зосереджуючи свою увагу на застосуванні інноваційних методів викладання. У рамках проведення дистанційного навчання викладачами кафедри активно використовується освітня платформа Google Workspace (G-Suite). Низка дисциплін викладається англійською мовою як на першому, так і на другому рівнях освіти, що формує конкурентну перевагу серед здобувачів в умінні вільно користуватися іноземною мовою після закінчення навчання в Академії.

Кафедра бере активну участь у співробітництві із туристичними підприємствами й органами місцевого самоврядування, представники яких запрошуються до участі у конференціях, круглих столах, лекційних та практичних занять. Зокрема, кафедрою укладено низку договорів із турагентствами, туроператорами, закладами ресторанного і готельного господарства як-то ТОВ «КАЛІПСО ТУР ЮА» (Київ), «Туристична компанія «Свіфт Тревел»» (Запоріжжя), «INTERNOBMEN LTD.» (Болгарія) та інші, де студенти опановують практичні навички у рамках проходження навчальних практик. Також до навчального процесу залучаються викладачі, які мають багатий досвід практичної роботи у туристичній сфері (директор ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму» – Холодок В. Д. та директор комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради – Рєдіна В. А.). У літній період студенти мають можливість проходити стажування у закордонних підприємствах туристичної діяльності. Так, значна кількість випускників кафедри туристичного бізнесу, після проходження подібних стажувань, і зарекомендувавши себе з найкращої сторони, продовжують свою професійну діяльність у таких країнах як Болгарія, Туреччина, Німеччина, В’єтнам, Єгипет та інші.

Студентське життя на кафедрі характеризується різноманітністю напрямків діяльності й орієнтацією на різні інтереси здобувачів. Так, наукова-дослідна робота студентів супроводжується їх участю у конференціях молодих науковців, як в Академії так і за її межами, круглих столах, підготовкою наукових робіт для всеукраїнських та міжнародних конкурсів тощо.

Культурно-масова робота передбачає організацію й участь студентів у концертах та виступах присвячених різним святам, як-то Всесвітній день туризму, День Охі, Новий рік та інші. Також організовуються конкурси туристичних фотографій студентів та викладачів, зроблених під час подорожей.

І не забуваючи про те, що туристи мають подорожувати, викладачі кафедри та ініціативні групи студентів регулярно влаштовують пішохідні походи Харківською областю, велозаїзди, екскурсійні подорожі, виїзди в інші регіони України.

Таким чином, випускники кафедри туристичного бізнесу здобувають високу професійну підготовку, удосконалюють навички володіння іноземними мовами і загалом характеризуються широкими знаннями у різних напрямках, що дозволяє їм користуватися конкурентною перевагою на ринку праці як України, так і за кордоном.

Приєднуйтеся до нашої туристичної родини!