ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Харківська державна академія культури

у 2020 році здійснює прийом на навчання за освітніми ступенями
«бакалавр» та «магістр».
Шановний абітурієнт!

На час карантину проконсультуватися з питань правил прийому в ХДАК можна по телефону: (057) 731-15-04.

WEB-СТОРІНКА ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВРЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ, 1 ПОТІК, 1-3.08
РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ, 2 ПОТІК, 4-6.08
РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ, 3 ПОТІК, 7-9.08
РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ, 4 ПОТІК, 10-12.08


Терміни проведення вступної кампанії 2020 р. в ХДАК


Протоколи приймальної комісії
Протокол №11
приймальної комісії ХДАК
від 31 липня 2020 р.
Протокол №12
приймальної комісії ХДАК
від 02 серпня 2020 р.
Протокол №13
приймальної комісії ХДАК
від 03 серпня 2020 р.
Протокол №14
приймальної комісії ХДАК
від 05 серпня 2020 р.
Протокол №15
приймальної комісії ХДАК
від 06 серпня 2020 р.
Протокол №16
приймальної комісії ХДАК
від 08 серпня 2020 р.
Протокол №17
приймальної комісії ХДАК
від 09 серпня 2020 р.
Протокол №19
приймальної комісії ХДАК
від 11 серпня 2020 р.
   

Ваші реєстраційні дані будуть внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) і в подальшому відображатимуться в Інформаційно-пошуковій системі "Конкурс" Міністерства освіти і науки України.

Ваші дані призначені для формування рейтингу абітурієнтів і забезпечення прозорості вступної компанії. Ви можете стежити за проведенням вступної кампанії 2020 року на:
- сайті МОН України:  http://www.vstup.info РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Зверніть увагу за посиланням у нижній частині на кнопку Структура та інші)

Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.


Інформаційний лист для абітурієнтів 2020

Інформаційний лист для вступу в магістратуру у 2020 році

Реєстрація (подача заяв та документів) до ХДАК
для участі у вступному іспиті або творчому конкурсі у 2020 році

У 2020 році реєстрація на творчий конкурс або вступний іспит починається 21 липня і завершується 9 серпня.

Реєстрацію здійснює приймальна комісія ХДАК.

Перескладання творчого конкурсу, вступних іспитів не допускається.

ВСТУПНИЙ ІСПИТ
(на основі повної загальної середньої освіти або
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Для здійснення реєстрації для участі у вступному іспиті вступники особисто подають у паперовому вигляді до приймальної комісії наступні документи:
- заяву (за формою, визначеною приймальною комісією ХДАК) вступник заповнює особисто в приймальній комісії;
- копію документа, що посвідчує особу (паспорта – 1, 2 сторінка та сторінка з реєстрацією місця проживання; для ID карти – лицьовий і зворотній бік та витяг та/або довідка з єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання);
- копію документа про повну загальну середню освіту з додатком або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
- копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті;
- одну фотокартку для документів (кольорову або чорно-білу) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

Для здійснення реєстрації для участі у вступному іспиті в електронному вигляді необхідно:
1. Сформувати комплект наступних реєстраційних документів (сканкопії або фотокопії):
- заповнена «Заява» (бланк «Заява» завантажити файл), роздрукувати, розбірливо заповнити (ЗРАЗОК завантажити файл), зробити сканкопію/фотокопію;
- документ, що посвідчує особу (паспорт – 1, 2 сторінка та сторінка з реєстрацією місця проживання; для ID карти – лицьовий і зворотній бік та витяг та/або довідка з єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання);
- документ про повну загальну середню освіту з додатком або довідка закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
- документ, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті;
- одна фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

2. Прикріпити усі необхідні сканкопії/фотокопії в форматі JPG або PNG до листа.
ОБОВ’ЯЗКОВО дайте назву кожному файлу (наприклад – заява_Іванов, фото_Іванов, паспорт_Іванов, витяг/довідка_Іванов, атестат/свідоцтво_Іванов, додаток_Іванов тощо).

Правильно вкажіть електронну адресу: xdak-isp@ukr.net

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові вступника. Вступний іспит.
У тексті листа обов’язково вкажіть прізвище, ім’я, по батькові вступника, назву навчальної дисципліни, з якої плануєте складати вступний іспит.
Надішліть на електронну адресу (xdak-isp@ukr.net) лист з прикріпленими якісними сканкопіями або фотокопіями реєстраційних документів в форматі JPG або PNG.

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.

ТВОРЧИЙ КОНКУРС
(на основі повної загальної середньої освіти)

Реєстрація на творчий конкурс можлива тільки на один потік.

(Графік творчого конкурсу-2020 завантажити файл).

Для участі у творчому конкурсі на різні освітні програми необхідно подавати окремі заяви.

Для здійснення реєстрації для участі у творчому конкурсі вступники особисто подають у паперовому вигляді до приймальної комісії наступні документи:
- заяву (за формою, визначеною приймальною комісією ХДАК) вступник заповнює особисто в приймальній комісії;
- копію документа, що посвідчує особу (паспорта – 1, 2 сторінка та сторінка з реєстрацією місця проживання; для ID карти – лицьовий і зворотній бік та витяг та/або довідка з єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання);
- копію документа про повну загальну середню освіту з додатком або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
- одну фотокартку для документів (кольорову або чорно-білу) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
- копію документа про здобуття спеціалізованої професійної музичної освіти (для спеціальності 025 «Музичне мистецтво»).

Для здійснення реєстрації для участі у творчому конкурсі в електронному вигляді необхідно:
1. Сформувати комплект наступних реєстраційних документів (сканкопії або фотокопії):
- заповнена «Заява» для участі у творчому конкурсі на освітні програми «Бальна хореографія» та/або «Сучасна хореографія» (бланк «Заява» завантажити файл), роздрукувати, розбірливо заповнити (ЗРАЗОК завантажити файл), зробити сканкопію/фотокопію.
Для участі у творчому конкурсі для вступу на освітні програми «Бальна хореографія» та/або «Сучасна хореографія» за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви;
- заповнена «Заява» для участі у творчому конкурсі на інші освітні програми (крім освітньої програми «Бальна хореографія», «Сучасна хореографія») (бланк «Заява» завантажити файл), роздрукувати, розбірливо заповнити (ЗРАЗОК завантажити файл), зробити сканкопію/фотокопію;
- документ, що посвідчує особу (паспорт – 1, 2 сторінка та сторінка з реєстрацією місця проживання; для ID карти – лицьовий і зворотній бік та витяг та/або довідка з єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання);
- документ про повну загальну середню освіту з додатком або довідка закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
- одна фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
- документ про здобуття спеціалізованої професійної музичної освіти (для спеціальності 025 «Музичне мистецтво»).

2. Прикріпити усі необхідні сканкопії/фотокопії в форматі JPG або PNG до листа.
ОБОВ’ЯЗКОВО дайте назву кожному файлу (наприклад – заява_Іванов, фото_Іванов, паспорт_Іванов, витяг/довідка_Іванов, атестат/свідоцтво_Іванов, додаток_Іванов тощо).

Правильно вкажіть електронну адресу: xdak-tkon@ukr.net

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові вступника. Творчий конкурс.
У тексті листа обов’язково вкажіть прізвище, ім’я, по батькові вступника, спеціальність, освітню програму, з якої плануєте брати участь у творчому конкурсі.

Надішліть на електронну адресу (xdak-tkon@ukr.net) лист з прикріпленими якісними сканкопіями або фотокопіями реєстраційних документів в форматі JPG або PNG.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу та екзаменаційного листка з фотокарткою.


Реквізити оплати за навчання:
Харківська державна академія культури, КОД: 30036001, Банк: ДКСУ, МФО 820172, Р/рахунок: UA618201720313271003201005705, Призначення платежу: за навчання, ПІБ студента, факультет, курс, форма навчання

Реквізити оплати за гуртожиток:
Харківська державна академія культури, КОД: 30036001, Банк: ДКСУ, МФО 820172, Р/рахунок: UA628201720313241003202005705, Призначення платежу: за гуртожиток, ПІБ студ-та, фак-т, курс, форма навчання

Телефон для довідок: (057) 731-15-04
Адреса Академії: 61057, Бурсацький узвіз, 4
URL-адреса ХДАК: http://www.ic.ac.kharkov.ua/
E-mail приймальної комісії: pri-kom@ic.ac.kharkov.ua
Час роботи: понеділок-п'ятниця - з 9:00 до 17:00, перерва - з 13:00 до 14:00
Час роботи 30.07.2020 – 26.08.2020: понеділок-п'ятниця - з 9:00 до 17:00, перерва - з 13:00 до 14:00; субота, неділя – 9.00-15.00