СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ


Спеціалізована вчена рада Д 64.807.01


Захист 19.12.2019

Лі Чженьсін
ЦІННІСНІ КОМПОНЕНТИ ВИДОВИЩНИХ МИСТЕЦТВ КИТАЮ ТА ДИНАМІКА ЇХНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ТЕАТРАЛЬНОЮ КУЛЬТУРОЮ ЗАХОДУ (ХХ - поч. ХХІ ст.)., 26.00.01 – теорія та історія культури.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук І.М. Юдкіна. PDF-файл
- відгук М.В. Гарбузюк. PDF-файл


Лі Хань
КУЛЬТУРОТВОРЧІ ФУНКЦІЇ ІСТОРИЧНОГО КОСТЮМА В ІГРОВОМУ КІНЕМАТОГРАФІ КИТАЮ ПОРУБІЖЖЯ ХХ-ХХІ СТ., 26.00.01 – теорія та історія культури, галузь знань – мистецтвознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук О.В. Безручко. PDF-файл
- відгук А.Ю. Корнєва. PDF-файл


Захист 05.12.2019

Семенова Наталія Миколаївна
НАЦІОНАЛЬНА БАЛЕТНА ВИСТАВА В УКРАЇНСЬКІЙ ХОРЕОГРАФІЧНІЙ КУЛЬТУРІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ, 26.00.04 – українська культура, галузь знань – мистецтвознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук В.Ю. Панасюка. PDF-файл
- відгук К.В. Бортник. PDF-файл


Данилова Вікторія Євгенівна
«СПЕЦІАЛЬНА ХУДОЖНЯ ПОДІЯ»: ВИДИ, ФУНКЦІЇ, РЕЖИСУРА (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК XXI СТ.), 26.00.01 – теорія та історія культури
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук В.Ю. Панасюка. PDF-файл
- відгук Я.В. Партоли. PDF-файл


Захист 28.11.2019

Мостова Ірина Сергіївна
ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКІ АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАРОДНИХ ТАНЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ, 26.00.04 – українська культура, галузь знань – мистецтвознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук О.С. Афоніної. PDF-файл
- відгук О.В. Лиманської. PDF-файл


Новікова Ганна Юріївна
СЕРЕДОВИЩНИЙ МУЗЕЙ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНИХ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ, 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук П.Е. Герчанівської. PDF-файл
- відгук С.Б. Руденко. PDF-файл


Захист 21.11.2019

Ян Ірина Миколаївна
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР У СИСТЕМІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ, 26.00.04 – українська культура.
Дисертація знята з розгляду за заявою здобувача!


Захист 03.10.2019

Лачко Ольга Юріївна
РЕЦЕПЦІЯ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В СУЧАСНІЙ ТЕАТРАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ, 26.00.04 – українська культура.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук В.Ю. Панасюка. PDF-файл
- відгук М.В. Крипчука. PDF-файлСпеціалізована вчена рада Д 64.807.02


Захист 14.02.2020

Сенченко Оксана Миколаївна
КНИГА ЯК ІНСТРУМЕНТ «М’ЯКОЇ СИЛИ» В ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВИХ ВІЙНАХ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук О.О.Сербіна. PDF-файл
- відгук В.Є.Сошинської. PDF-файл