СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИСпеціалізовані вчені ради для разового захисту

Шевченко Марина Олександрівна (науковий керівник: Кушнаренко Наталя Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри цифрових комунікацій та інформаційних досліджень). Назва дисертаційної роботи: "Оцифрування фондів бібліотек України" на здобуття наукового ступеня доктора філософії з інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Електронна копія дисертації
Кваліфікований сертифікат електронного підпису
Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відеотрансляція захисту: https://us02web.zoom.us/j/7236365053?pwd=THplcjlib3ZCR0pMOUVwblNBWkhzdz09.
Ідентифікатор конференції: 723 636 5053.
Код доступу: 2022.

Склад разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Шевченко Марини Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Тема: «Оцифрування фондів бібліотек України»

Голова Ради:
Давидова Ірина Олександрівна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, професор кафедри цифрових комунікацій та інформаційних досліджень Харківської державної академії культури.

Рецензенти:
1.Мар’їна Олена Юріївна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри цифрових комунікацій та інформаційних досліджень Харківської державної академії культури;
2.Кобєлєв Олексій Миколайович, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри цифрових комунікацій та інформаційних досліджень Харківської державної академії культури.

Опоненти:
1.Лобузіна Катерина Вілентіївна, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, директор інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського;
2.Загуменна Віра Вікторівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.


• ДФ 64.807.006 – Мащенко Іванна Олегівна (науковий керівник – Шейко Василь Миколайович, доктор історичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, ректор Харківської державної академії культури). Назва дисертаційної роботи: «Репрезентації спортивно-художніх дійств у ХХ - поч. ХХІ ст.: соціокультурні виміри». Дата захисту: 29.12.2021 р. о 14.00 за посиланням.
1) Про прийняття дисертації
2) Анотація
3) Дисертація
4) Відгук П.Е. Герчанівська
5) Відгук З.І. Алфьорова
6) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
7) Аудіозапис захисту


8) Відеозапис захисту


• ДФ 64.807.004 – Колоскова Галина Валеріївна (науковий керівник – Кобєлєв Олексій Миколайович, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури). Назва дисертаційної роботи: «Бібліотечно-інформаційний потенціал регіону: організаційно-функціональний аспект». Дата захисту: 28.12.2021 р. о 11.00. за посиланням
1) Про прийняття дисертації
2) Анотація
3) Дисертація
4) Відгук Т.В. Новальська
5) Відгук Т.О. Колесникова
6) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
7) Відеозапис захисту


• ДФ 64.807.005 – Мазур Олександр Леонідович (науковий керівник – Загуменна Віра Вікторівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв). Назва дисертаційної роботи: «Музичні архівні фонди радіокомпаній в умовах цифровізації». Дата захисту: 28.12.2021 р. о 13.00 за посиланням
1) Про прийняття дисертації
2) Анотація
3) Дисертація
4) Відгук Н.Е. Кунанець
5) Відгук Г.І. Липак
6) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
7) Відеозапис захисту


• ДФ 64.807.001 – Заклінська Юлія Михайлівна (науковий керівник – Кушнаренко Наталя Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи). Назва дисертаційної роботи: «Видавнича діяльність наукових бібліотек України в електронному комунікаційному просторі». Дата захисту: 11.06.2021 р. о 11.00.
1) Про прийняття дисертації
2) Анотація
3) Дисертація
4) Відгук Н.Е. Кунанець
5) Відгук Т.О. Колесникова
6) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
7) Аудіозапис захисту


8) Відеозапис захисту


• ДФ 64.807.002 – Чжен Хао (науковий керівник – Давидова Ірина Олександрівна, доктор наук з соціальних комунікацій, професор, зав. кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи). Назва дисертаційної роботи: «Проектна діяльність документно-інформаційних установ КНР на етапі цифрової модернізації суспільства». Дата захисту: 18.06.2021 р. о 11.00.
1) Про прийняття дисертації
2) Анотація
3) Дисертація
4) Відгук Н.Е. Кунанець
5) Відгук Н.Г. Грабар
6) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
7) Аудіозапис захисту


8) Відеозапис захисту


• ДФ 64.807.003 – Ян Чен (науковий керівник – Соляник Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи). Назва дисертаційної роботи: «Система економічного забезпечення діяльності бібліотек КНР». Дата захисту: 27.05.2021 р. о 11.00.
1) Про прийняття дисертації
2) Анотація
3) Дисертація
4) Відгук Т.В. Новальська
5) Відгук Т.О. Колесникова
6) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
7) Аудіозапис захисту


8) Відеозапис захистуСпеціалізована вчена рада Д 64.807.01


Захист 23.12.2021

Гаюк Ірина Яківна
СПЕЦИФІКА ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ВІРМЕНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В УКРАЇНІ, 26.00.04 – українська культура.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора культурології. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора культурології. PDF-файл
Додатки дисертації. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук С.В.Виткалов. PDF-файл
- відгук П.Е.Герчанівська. PDF-файл
- відгук Ю.С.Сабадаш. PDF-файл


Захист 30.04.2021

Фененко Андрій Олегович
ВІРТУАЛЬНА МУЗЕАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПАМ'ЯТІ, 26.00.05 – Музеєзнавсво. Пам'яткознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук Н.О.Урсу. PDF-файл
- відгук С.Б.Руденко. PDF-файл


Захист 29.04.2021

Шкурєєв Кирило Іванович
ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЗМІСТУ БАЛЕТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ (1920-ті - 2010-ті роки), 26.00.04 – українська культура, галузь знань - мистецтвознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук В.Ю.Панасюк. PDF-файл
- відгук К.В.Бортник. PDF-файл

Тимофеєнко Аліна Вадимівна
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ ЯПОНІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ ДРУГОЇ ПОЛ. ХХ СТ. — ПОЧ. ХХІ СТ., 26.00.01 – Теорія та історія культури.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук П.Е.Герчанівська. PDF-файл
- відгук О.П.Щокіна. PDF-файл
Спеціалізована вчена рада Д 64.807.02


Захист 27.04.2021

Шкурко Олена Петрівна
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 27 - соціальні комунікації.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук І.О.Давидова. PDF-файл
- відгук Н.М.Ніколаєнко. PDF-файл


Захист 23.12.2020

Назаровець Марина Анатоліївна
ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В БІБЛІОТЕКАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 27 - соціальні комунікації.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук О.В.Воскобойнікова-Гузєва. PDF-файл
- відгук Т.О.Колесникова. PDF-файл


Захист 30.09.2020

Грабар Наталя Григорівна
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В СОЦІОКОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ БІБЛІОТЕЧНОЇСФЕРИ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук В.О.Ільганаєвої. PDF-файл
- відгук Т.В.Добко. PDF-файл
- відгук Н.Е.Кунанець. PDF-файл