БАЛАНС ТА ЗВІТИ

І квартал 2020

Баланс (форма №1)

Звіт про фінансові результати

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) - за спеціальним фондом

За 2019 рік

Баланс (форма №1)

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) - за спеціальним фондом

ІII квартал 2019

Баланс (форма №1)

Звіт про фінансові результати

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) - за спеціальним фондом

ІI квартал 2019

Баланс (форма №1)

Звіт про фінансові результати

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) - за спеціальним фондом