ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА


Шкурєєв Кирило Іванович

в.о. декана факультету,
кандидат мистецтвознавства,
заслужений тренер України зі спортивних танців,
майстер спорту України міжнародного класу зі спортивних танців,
за сумісництвом старший викладач

Декан (наразі у відпустці по догляду за дитиною):
Курдупова Олена Миколаївна, старший викладач, лауреат міжнародного фольклорного фестивалю, член Національної хореографічної спілки

Фахівець - Таран Наталія Вікторівна

Контакти факультету:
Телефон: (057) 771-04-31
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 4, 1-й корпус, кімната 64
Е-mail: xdak.fxm@gmail.com, zapovit-bnk@ukr.netФакультет хореографічного мистецтва створено у 2003 р. у результаті реорганізації режисерсько-хореографічного факультету.

Деканом факультету було призначено Б. М. Колногузенка, який з 2001 по 2003 рр. очолював режисерсько-хореографічний факультет.

Б. М. Колногузенко – один із найвідоміших хореографів України та Європи, автор багатьох хореографічних творів, навчальних та методичних посібників. Він є Почесним громадянином Харківської області, народним артистом України, лауреатом 19-ти міжнародних конкурсів, професором, дійсним членом Української академії наук, членом науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з розробки стандартів вищої освіти, членом президії Національної хореографічної спілки України та головою її Харківського обласного осередку.

До складу факультету ввійшли чотири кафедри: народної хореографії, сучасної хореографії, бальної хореографії, фізичної культури і здоров’я. В 2018 році відбулося з’єднання кафедри сучасної хореографії та бальної хореографії.

До складу факультету ввійшли три кафедри:
- кафедра народної хореографії
- кафедра сучасної та бальної хореографії
- кафедра фізичної культури і здоров'я


Усі кафедри очолюють відомі як в Україні, так і за її межами фахівці:
- кафедру народної хореографії - К. В. Островська - заслужений працівник культури України, лауреат міжнародного конкурсу, доцент;
- кафедру сучасної та бальної хореографії - Н. М. Семенова – кандидат мистецтвознавства;
- кафедру фізичної культури і здоров'я - Н. В. Цигановська - майстер спорту СРСР зі спортивної гімнастики.

Серед п’ятидесяти викладачів та концертмейстерів на факультеті працюють: народний артист України, заслужений артист України, заслужений працівник культури України, академік, професор, доцент, три кандидати наук, дванадцять лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів, три майстри спорту.

Факультет має свою матеріально-технічну базу: 7 танцювальних класів, костюмерну, музичний кабінет. Навчально-виховний процес за фаховими дисциплінами на факультеті хореографічного мистецтва проводиться не тільки на базі академії, а й у палацах і будинках культури м. Харкова.

На факультеті здійснюється підготовка на бюджетній основі та за контрактом висококваліфікованих кадрів за спеціальністю 024 Хореографія за трьома освітніми програмами: «Народна хореографія», «Сучасна хореографія», «Бальна хореографія» першого бакалаврського рівня, та за освітньою програмою «Хореографія» другого магістерського рівня. Навчаються студенти за двома формами: денною та заочною. 4 роки для здобуття ступеню «Бакалавр з хореографії» та 1,5 роки для здобуття ступеню «Магістр з хореографії».

Вагомим внеском у формуванні майбутніх професійних ଇореографів є участь студентів у роботі творчих колективів факультету: театрі народного танцю «Заповіт», ансамблі сучасного танцю «ЕСТЕТ», ансамблі бального танцю «Креатив».

Факультет хореографічного мистецтва та його кафедри спільними зусиллями всіх викладачів створюють умови для підвищення рівня і авторитету української сучасної національної культури та безпосередньо формують її майбутнє. Факультет справжній творчий, науково-методичний та культурно-освітній центр України, що на високому професійному рівні вирішує завдання розвитку мистецтва на сучасному етапі.

Під час навчання студенти отримують фундаментальні знання, вміння та навички з усіх видів хореографічного мистецтва. Вони мають можливість проявити та розвинути виконавські, балетмейстерські, організаторські та педагогічні здібності. Кращі студенти презентують здобутки своїх кафедр на сценах багатьох міст України. Беруть участь та перемагають у міжнародних, всеукраїнських та регіональних фестивалях-конкурсах танцю.

Серед творчих колективів факультету:
- Театр народного танцю «Заповіт» (Художній керівник та балетмейстер – Б.М. Колногузенко, балетмейстер-репетитор – К.В. Островська)
- Ансамбль сучасного танцю «ЕСТЕТ» (Художній керівник та головний балетмейстер – Є.В. Янина-Ледовська, балетмейстер-репетитор Е.С. Самойлова)
- Ансамбль бального танцю "Креатив" (Художні керівники – В.І. Меліхов, І.В. Жук)

Головними стратегічними цілями концепції розвитку факультету є збагачення хореографічної освіти, створення безперервної двоступеневої підготовки бакалаврів та магістрів для різних типів і видів закладів України, налагодження міжнародних зв'язків з провідними навчальними закладами хореографічного профілю Європи, Китаю, Канади.

В основі оновлення хореографічної освіти на факультеті лежать модернізація змісту і структури освітньо-професійних програм, нових навчальних планів, освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра та магістра, удосконалення організації навчального процесу, методики викладання навчальних дисциплін, розробка програмно-методичної документації, підготовка підручників, навчальних посібників в друкованій та електронній формі.

Перспективні цілі, завдання і напрями підготовки фахівців з хореографії базуються на вітчизняній традиції, понад 25-річному досвіді підготовки балетмейстерів, педагогів, артистів у ХДАК та стандартах вищої освіти України.

Необхідність підвищення престижу та конкурентоздатності хореографічної професії потребує перегляду та уточнення основних знань, умінь, навичок, якими має володіти хореограф. Значна увага приділяється його особистим якостям, розкриттю та розвитку творчого потенціалу.

У сучасних умовах до хореографа вищої кваліфікації, незалежно від спеціалізації, пред'являються підвищені вимоги. Він повинен мати необхідний рівень виконавської майстерності, володіти знаннями з основних хореографічних дисциплін (мистецтво балетмейстера, класичний танець, народно-сценічний танець, сучасний танець, бальний танець, історичний бальний танець, методика роботи з хореографічним колективом), виявляти обізнаність в галузі історії хореографічного мистецтва, оперувати професійною термінологією та мати досвід балетмейстерської і педагогічної роботи.

Факультет хореографічного мистецтва та його кафедри спільними зусиллями всіх викладачів створюють умови для підвищення рівня і авторитету української сучасної національної культури і мистецтва, безпосередньо формують їх майбутнє.

Нині факультет - справжній науково-методичний та культурно-освітній центр України, що на високому професійному рівні вирішує завдання творчого розвитку мистецтва на сучасному етапі. Концепція розвитку факультету зорієнтована на розширення професійної сфери підготовки і використання випускників та спрямована на функціонування його як одного з провідних підрозділів хореографічного профілю в Україні та світі.