ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ


Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківської державної академії культури (ХДАК)

Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які здобувають вищу освіту в Харківській державній академії культури

Колективний договір Харківської державної академії культури


Звіт про діяльність Харківської державної академії культури за 2018/2019 н.р.

Ліцензований обсяг та фактичний контингент на 25.10.2019 р.

Штатний розпис


План роботи Харківської державної академії культури на 2019/2020 навчальний рік

План роботи Вченої ради Харківської державної академї культури на 2019/2020 навчальний рік

Кодекс академічної доброчесності Харківської державної академї культури


Наказ про створення Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики

Наукова культурологічна школа
Василя Миколайовича Шейка

План роботи студентської ради Харківської державної академії культури на 2019-2020 навчальний рік


Перелік платних послуг, що надаються в Харківській державній академії культури

Наявність гуртожитків і вільних місць у них

Накази про вартість проживання у гуртожитках академії


Вартість навчання студентів, громадян України та з числа іноземних громадян

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Харківській державній академії культури

 

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Харківської державної академії культури