ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Університет "Києво-Могилянська академія"
Київський національний університет культури та мистецтв
Гуманітарно-технічний інститут
Міжнародний слов'янський університет
Міжнародний фінансово-економічний інститут
Межгалузевий інститут післядипломної освіти при НТУ “ХПІ“
Народна українська академія
Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого
Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є.Жуковського "ХАІ"
Національний фармацевтичний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Університет громадянського захисту Україны МНС
Харківська державна зооветеринарна академія
Харківська державна академія дизайну та мистецтв
Харківська державна академія залізничного транспорту
Харківська державна академія фізичної культури
Харківська медична академія післядипломної освіти
Харківська національна академія міського господарства
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний економічний університет
Харківський державний медичний університет
Харківський державний університет мистецтв ім.І.П.Котляревського
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Харківський інститут банківської справи
Харківський національний автомобільно-дорожній Університет
Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
Харківський національний педагогічний Університет ім.Г.Сковороди
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти
Харківський регіональний інститут державного управління
Харківський соціально-економічний інститут
Харківський університет повітряних сил ім. І.Кожедуба
Харківський економіко-правовий інститут
Московський державний університет культури