ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ І СПІВРОБІТНИЦТВА


Білик
Олена Миколаївна

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків,
доктор педагогічних наук, доцент


Фесенко
Ірина Анатоліївна

завідувач Центру міжнародної освіти і співробітництва
кандидат філологічних наук, доцент


Полтавська
Дана Володимирівна

завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян


Семенова
Олена Олександрівна

інспекторІнформація для громадян іноземних держав
Структура: факультети, освітні, освітньо-наукові програми
Ліцензії, сертифікати
Зразки документів про освіту
Визнання іноземних документів про освіту
Правила прийому іноземців та осіб без громадянства
Програми вступних іспитів
Умови проживання і навчання іноземців і осіб без громадянства
Отримати запрошення на навчання
Вартість навчання іноземних громадян
Відділ міжнародних зв’язків
Підготовче відділення для іноземних громадян
Центр міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних студентів
Посилання на сайт УДЦМО
Договори про міжнародну співпрацю


Контактна інформація:
Телефон: (057) 731-30-97
E-mail: moedcenter@ukr.net
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 3, кімната 1,
м.Харків 61057 Україна

Підготовку іноземних громадян для зарубіжних країн Харківська державна академія культури розпочала з 1971 року. За ці роки підготовлено більше, ніж 700 фахівців для 42 країн Азії, Африки, Європи, Америки. Центр міжнародної освіти і співробітництва виконує такі функції: надання інформаційних, методичних, консультативних та організаційних послуг іноземним громадянам, які навчаються в ХДАК. Центром здійснюється також організаційна робота із забезпечення оформлення посвідки на тимчасове проживання, реєстрації місця проживання іноземців та осіб без громадянства в Україні в Харківській державній академії культури на законних підставах.

Головними завданнями діяльності Центру є:

- забезпечення підготовки іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти України шляхом організації вивчення іноземними громадянами української (англійської, російської) мови, а також математики, країнознавства, української та зарубіжної літератури, історії, основ економічної та соціальної географії світу та інших предметів в залежності від спеціальності, що її мають намір в подальшому здобувати іноземні громадяни;

- організація мовної підготовки іноземних студентів базових спеціальностей та аспірантів протягом усього періоду навчання в Академії відповідно до чинних навчальних планів та програм;

- організація, координація і проведення виховної роботи з іноземними громадянами, знайомство їх з реаліями українського способу життя, з положеннями щодо навчання іноземних громадян в Україні, з правилами проживання, перебування та пересування іноземних громадян по території України, а також правилами внутрішнього розпорядку Академії;

- забезпечення проведення реєстрації документів іноземних громадян, що прибули на навчання до Академії, у ГУ ДМС України в Харківській області;

- налагодження, координація та поширення міжнародних зв’язків Академії (академічних, наукових, творчих).

До складу Центру входить підготовче відділення для іноземних громадян та відділ міжнародних зв’язків. На етапі підготовки до вступу до закладів вищої освіти України головною метою є формування знань, умінь і навиків в тому обсязі, який забезпечує подальше успішне навчання іноземних студентів в Україні, а також створення всіх необхідних умов для швидкої адаптації іноземців у новому освітньо-культурному середовищі та соціокультурному просторі сучасної України. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за бажанням іноземних громадян українською, англійської або російською мовами.

Гарантією високої якості підготовки іноземних громадян до вступу в заклади вищої освіти України є кваліфікація викладачів, їх багаторічний досвід роботи з іноземними студентами, інноваційні методики навчання. Заняття проводяться з урахуванням особливостей контингенту іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення. Після закінчення підготовчого відділення та успішного складання іспитів випускникам видається свідоцтво державного зразка, яке дозволяє продовжити навчання за обраним фахом у закладах вищої освіти України.

У своїй діяльності центр міжнародної освіти і співробітництва керується такими положеннями:
- Положення про центр міжнародної освіти і співробітництва Харківської державної академії культури (зі змінами і доповненнями)
- Положення про підготовче відділення для іноземних громадян центру міжнародної освіти і співробітництва Харківської державної академії культури
- Положення про центр міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних студентів Харківської державної академії культури
- Положення про набір та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства у Харківській державній академії культури (зі змінами і доповненнями)