ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ХАРКIВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ
У 2020 РОЦІ


УВАГА !!!

06.05.2020 р. вчена рада ХДАК затвердила зміни до «Правил прийому до Харківської державної академії культури у 2020 році» (протокол № 9).
Для вступників, які вступають на навчання в ХДАК для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), скасовано обов’язкове складання додаткових фахових вступних випробувань.


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ХАРКIВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ у 2020 році. (Завантажити файл)

Положення про приймальну комісію ХДАК (Завантажити файл)