ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА


Большакова Тетяна В'ячеславівна

декан факультету,
заслужений діяч мистецтв України, професор

Заступник декана:
Бреславець Галина Миколаївна, старший викладач, кандидат мистецтвознавства

Фахівець - Плєханова Ольга Вікторівна

Контакти факультету:
Телефон: (057) 712-09-84
Адреса: вул. Полтавський шлях, 5, 4-й корпус


Web-сайт факультету

Для абітурієнтів, які вступатимуть на спеціальність 025 Музичне мистецтво надаються онлайн-консультації з фаху за всіма рівнями та освітніми програмами. Консультант: доктор мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії музики Щепакін Василь Михайлович. Звертатися за адресою - abiturient-mm@ukr.net.


Історичний шлях становлення та розвитку факультету музичного мистецтва як невід’ємної структурної частини Харківської державної академії культури сягає своїм корінням у 1956 р., коли в тоді ще в Харківському державному бібліотечному інституті вперше в Україні було розпочато підготовку керівників художніх колективів (хорових та оркестрових) для культурно-освітньої сфери музичного та театрального мистецтва. 1959 р. факультет (на той час культурно-освітньої роботи) розпочав підготовку клубних працівників вищої кваліфікації за низкою мистецьких спеціальностей: режисер самодіяльного театрального колективу, керівник самодіяльного хору, керівник оркестру народних інструментів. Починаючи з кінця 80-х – початку 90-х рр. на факультеті, що вже мав назву «факультет народної художньої творчості», постійно розширювався спектр спеціалізацій та форм навчання фахівців, впроваджувалися культурологічні, мистецькі та наукові досягнення.

Важливим етапом в розвитку академії стала реорганізація факультету в 1997 р. (створення на його базі двох нових факультетів: народного музичного мистецтва та режисерсько-хореографічного мистецтва), що зумовлена відкриттям нових спеціальностей та спеціалізацій. На факультеті народного музичного мистецтва було розпочато підготовку фахівців за трьома спеціальностями: «Народна художня творчість», «Музичне мистецтво», «Музична педагогіка та виховання».

До складу факультету музичного мистецтва входять наступні кафедри:
- кафедра естрадного та народного співу
- кафедра оркестрових інструментів
- кафедра народних інструментів
- кафедра теорії та історії музики
- кафедра фортепіано
- кафедра хорового диригування та академічного співу

У 2000 р. у зв’язку із скасуванням спеціальності «Народна художня творчість», факультет закономірно отримав назву факультету музичного мистецтва та зосередив свою увагу на підготовці фахівців за спеціальностями «Музичне мистецтво» та «Музична педагогіка та виховання».

З 2007 р. на факультеті здійснюється підготовка за спеціальністю «Музичне мистецтво» за шістьма спеціалізаціями музично-виконавської діяльності майбутніх фахівців.

Факультет музичного мистецтва очолювали митці, котрі закладали підвалину мистецької освіти та своїм особистим внеском сприяли розвиткові музичного мистецтва України. Серед них: Костянтин Лойко, Євген Бортнік, В’ячеслав Палкін, Борис Іщенко, Ернст Лортікян, Петро Курячий, Володимир Фрадкін, Віталій Курисько. Нині факультет очолює заслужений діяч мистецтв України, профессор Тетяна В’ячеславівна Большакова.

Потужний освітній, творчо-виконавський та науковий потенціал факультету музичного мистецтва репрезентовано в його випускниках. Серед численних колишніх студентів є народні та заслужені артисти України (А. Мамченко, Т. Томчук, В. Плискунов, Є. Анісімов, О. Шишкіна (Різник), В. Цицирєв), заслужені працівники культури (А. Мартинюк, М. Митровка, В. Андрійчук, М. Обліщук, Л. Гурак, Н. Шаюк, Є. Станішевська, А. Затурян, І. Бідак, В. Біленька, Л. Корольова, В. Мельницький та ін.), заслужені діячі мистецтв (В. Ірха, Ю. Алжнєв) та лауреати міжнародних, всесоюзних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів.

Численні випускники факультету музичного мистецтва обіймали або обіймають нині керівні посади в системі культури, мистецтва та освіти: В. Шейко – ректор ХДАК, доктор історичних наук, професор; В. Рожок – ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, доктор мистецтвознавства, професор; В. Кірсанов – перший проректор Київського національного університету культури і мистецтв, кандидат педагогічних наук, професор; М. Лінник – директор Держвидавництва «Музична Україна»; В. Подкораєв – генеральний директор українського центру культурних досліджень; В. Грицаненко – директор Мелітопольського училища культури; С. Литвин – заступник директора Харківського училища культури та багато інших.

На факультеті у різні роки працювали і продовжують працювати видатні представники плеяди діячів музичного мистецтва та їх послідовників. Серед них:
- хорові диригенти та діячі хорового мистецтва – А. А. Мірошнікова, В. С. Палкін, О. П. Петросян, Є. І. Мариківський, В. І. Ірха, В. Г. Бойко;
- диригенти та відомі діячі народно-інструментального мистецтва – В. М. Кончич В. О. Заболотний, Б. О. Міхєєв, П. М. Васюра, Є. О. Бортник, В. І. Лігутін, В. І. Курисько, Н. В. Мельник, О. В. Савицька;
- композитори – Г. Н. Цицалюк, І. С. Польський, В. М. Золотухін, Ю. І. Кулик, В. О. Пономаренко, В. В. Чепеленко, В. В. Пікулік, А. П. Гайденко, Ю. Б. Алжнєв та І. А. Гайденко;
- диригенти, керівники естрадно-симфонічного та духового оркестрів – О. І. Литвинов, О. В. Галактіонов, В. П. Кубасов, А. К. Відуліна, Ю. І. Ковач, А. В. Гладких, Ю. В. Персидський;
- видатні солісти-інструменталісти – І. В. Якустіді (валторна), О. Я. Зубаха (флейта), В. В. Рекало (контрабас, гітара), О. Д. Скляров (фортепіано);
- відомі вчені-музикознавці, серед яких великий авторитет і науковий ценз Академії нині підтримують професори, доктори мистецтвознавства І. І. Польська, О. Г. Рощенко, В. М. Откидач, Ю. І. Лошков, професори І. І. Гулеско, В. М. Осадча.

Високий науково-педагогічний рівень та авторитет факультету музичного мистецтва дозволи йому стати одним із провідних творчо-виконавських та науково-методичних центрів професійної музичної освіти Харківщини.

Нині на факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 025 Музичне мистецтво та освітніми програмами, що охоплюють майже всі сфери професійної виконавської та музично-педагогічної діяльності: «Хорове диригування», «Академічний спів», «Народний спів», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Музичне мистецтво естради», «Оркестрові струнні інструменти», «Естрадний спів», «Фортепіано».

На факультеті працюють шість кафедр:
• КАФЕДРА ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ ТА АКАДЕМІЧНОГО СПІВУ, завідувач – кандидат мистецтвознавства, доцент В. Г. Бойко
• КАФЕДРА НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ, завідувач – заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор, А. Я. Сташевський
• КАФЕДРА ОРКЕСТРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, завідувач – кандидат мистецтвознавства, доцент І. А. Гайденко
• КАФЕДРА ЕСТРАДНОГО ТА НАРОДНОГО СПІВУ, завідувач – заслужена артистка України, доцент Л. В. Кудрич
• КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МУЗИКИ, завідувач – доктор мистецтвознавства, доцент І.Ю. Коновалова
• КАФЕДРА ФОРТЕПІАНО, завідувач – заслужений діяч мистецтв України, професор О. Д. Скляров

Факультет музичного мистецтва, що розпочав підготовку фахівців за спеціальністю «Музичне мистецтво» з 2000 р., має високопрофесійний колектив викладачів, який успішно вирішує сучасні завдання освіти. Науковий ценз викладацького складу факультету, який наближується до 90%, підвищують основні працівники: 12 професорів та докторів наук, 20 доцентів та кандидатів наук, 12 викладачів мають почесні звання, 3 – члени Національної спілки композиторів України.

Головним завданням роботи факультету є формування потужного творчого колективу педагогів та науковців, які мають готувати висококваліфікованих фахівців з музичного мистецтва. Випускники факультету успішно працюють у вітчизняних і зарубіжних симфонічних і камерних колективах, виступають із сольними концертами на кращих сценах, впевнено завойовують лауреатські звання на найпрестижніших національних та міжнародних конкурсах, фестивалях.

Блискучі педагоги і вчені, які виховали не одне покоління учнів, внесли величезний вклад в розвиток факультету музичного мистецтва, створили особливу творчу атмосферу студентського життя у стилі академічної музично-професійної освіти.

У змісті та організації навчального процесу на факультеті музичного мистецтва втілено концепцію багатоступеневої освіти (підготовка студентів здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр, впроваджено аспірантуру зі спеціальності 17.00.03 – музичне мистецтво, яка спрямовує молодих науковців на вивчення сучасних наукових досягнень у сфері мистецтвознавства. Аспірантура організовує підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти.

Провідними напрямами роботи факультету музичного мистецтва є творчо-виконавська діяльність. Творчі колективи та окремі виконавці – студенти ХДАК репрезентують свою творчість на міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних мистецьких заходах, стають переможцями та лауреатами всеукраїнських та міжнародних музичних конкурсів і фестивалів.

Нині на факультеті функціонують такі творчі колективи:
• академічний хор (керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент В’ячеслав Геннадійович Бойко, хормейстер – старший викладач Вікторія Володимирівна Воскобойнікова, концертмейстер – Зуб Галина Олександрівна);
• оркестр народних інструментів (художній керівник – лауреат міжнародних конкурсів, старший викладач Олександра Вікторівна Савицька, диригент – лауреат міжнародних конкурсів, старший викладач Надія Валентинівна Мельник);
• естрадно-симфонічний оркестр (художній керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ігор Анатолійович Гайденко, диригент – Сергій Олександрович Горкуша);
• камерний ансамбль «Academus» (керівник – старший викладач Сергій Юрійович Романенко);
• ансамбль народної музики «Стожари» (художній керівник – лауреат міжнародних конкурсів, старший викладач Олександра Вікторівна Савицька);
• фольклористичний гурт «Фарби» (керівник – старший викладач Галина Миколаївна Бреславець);
• фольклористичний гурт «Лада» (керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Вікторія Володимирівна Осипенко);
• ансамбль викладачів кафедри народних інструментів «ЦимБанДо» (учасники колективу – лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів, викладачі Олександра Вікторівна Савицька, Надія Валентинівна Мельник, Костянтин Сергійович Хітушко;
• студентський театр естрадної пісні «СТЕП» (художній керівник – заслужена артистка України, доцент Людмила Володимирівна Кудрич).

Творча робота є одним із головних напрямів діяльності факультету. Кожна випускаюча кафедра щорічно звітує перед громадськістю міста. У концертних заходах беруть участь як великі творчі колективи (хори та оркестри), так і малі форми — ансамблі, солісти. Переважна більшість колективів та студентів факультету є лауреатами, дипломантами міжнародних і національних конкурсів і фестивалів.

Творчий авторитет професорсько-викладацького складу факультету музичного мистецтва дозволив Академії за підтримки Міністерства культури туризму України започаткувати традицію проведення міжнародних та всеукраїнських конкурсів «DansSongFest», «Слобожанський вернісаж».

Важливим напрямом діяльності факультету є розвиток навичок самостійної науково-дослідницької роботи студентів. З цією метою в академії і на факультеті щорічно проводяться міжнародні та всеукраїнські конференції, в яких мають можливість приймати участь молоді науковці (бакалаври, магістри, аспіранти): «Музичний світ В. А. Моцарта» (2006 р.), «Харків в контексті світової музичної культури: події та люди» (2008 р.), «Австрійська музична культура на перехресті епох і традицій» (2009 р.), «Герменевтика в науках про дух» (з 2017 р.).

Випускники ХДАК зі спеціальності «Музичне мистецтво» мають можливість працювати:
• викладачами фахових дисциплін у закладах освіти різних рівнів акредитації;
• диригентами (керівниками) різних за складом та віком хорового, вокального, народно-інструментального, духового та естрадного колективів (відповідно до освітньої програми);
• артистами хору, ансамблю, оркестру, концертними виконавцями, солістами філармоній, оперних театрів,
• хормейстерами, диригентами хору, оркестру (на основі дипломів бакалавра та магістра), художніми керівниками музичних колективів (на основі диплому магістра);
• державними керівниками на посадах в структурі Міністерства культури та Міністерства освіти і науки України.

Отже, підготовка фахівців на факультеті музичного мистецтва розкриває широкі можливості студентів до працевлаштування у різних ділянках сфери культури і мистецтва, головним чином, у якості керівників творчих колективів, викладачів фахових дисциплін у вищих та середніх навчальних закладах, педагогів дитячих музичних шкіл та студій, ліцеїв мистецтв, коледжів, на державних керівних посадах структури Міністерства культури та Міністерства освіти і науки України.

Факультет музичного мистецтва має високопрофесійний колектив викладачів, які з гідністю здійснюють концептуальні підходи до науково-дослідницької роботи, вирішують сучасні завдання в умовах реформи освіти. В єдності фундаментальних наукових досліджень, навчально-методичних праць, в органічному зв’язку з музично-виконавською роботою на факультеті існує плідна творча атмосфера, що сприяє реалізації сучасних завдань підготовки майбутніх фахівців ХХІ століття.


Програми фахових вступних випробувань та додаткових іспитів у 2020 році

Блискучий виступ в концертній залі ХНУМ ім. І.П.Котляревського 22 березня 2018 р. в рамках фестивалю баянної та акордеонної музики окрестру народних інструментів під керівництвом старшого викладача Надіїі Мельник та солістів - старшого викладача Тетяни Пасічинської та її студента Андрія Клочка.