ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра фортепіано

Скляров Олександр Давидович

завідувач кафедри,
заслужений діяч мистецтв України, професор

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 712-09-84
Адреса: вул.Полтавський шлях, 5, 4-й корпус, кімната 13
Кафедра фортепіано була сформована після реорганізації кафедри теорії та історії музики, яка бере свій початок з 1964 р. Засновником кафедри та першим її завідувачем був відомий український композитор, видатний піаніст і викладач-музикознавець, доцент Олександр Абрамович Жук (1907 – 1996) – член Харківської організації Спілки композиторів України, вихованець Харківської державної консерваторії (клас композиції професора М. Д. Тіца). Завдяки особистим яскравим організаторським якостям О. А. Жука було створено кафедру теорії музики та фортепіано на базі об’єднання теоретичної та фортепіанної секцій, що функціонували при кафедрах хорового диригування та народних інструментів. Науковий та творчо-виконавський потенціал кафедри значно розширився, зміцнився її авторитет не тільки в академії, але й далеко за її межами.

Кафедра пишається іменами справжніх музикантів-фахівців, педагогів, які працювали в різні часи – піаністів О. А. Осмакова, Л. Б. Лекумович, Т. В. Яншиної, Т. С. Вороніної, Л. П. Павлової, Ю. М. Васелевича, В. І. Гінзбург, Т. О. Глазиріної, В. Ф. Потапової, С. В. Монахової, Н. П. Корольової, О. Є. Власенко, І. М. Школьнікової, І. В. Щепачової, Г. О. Ніколаєвої, Ж. В. Дедусенко, О. В. Фекете; музикознавців та музичних теоретиків Д. М. Березовської, Л. Б. Бортнік, О. М. Руденко, Н. Й. Некрасової, А. А. Мізітової, Г. Б. Полтавцевої, Ю. Т. Калачової, Т. О. Андрющенко, І. М. Немцової, Г. В. Адамової, М. О. Дербас, Г. В. Рудас, А. М. Жданька, О. О. Тарасової, О. І. Козак; відомих композиторів Г. Н. Цицалюка, І. С. Польського, В. М. Золотухіна, А. П. Гайденка, В. О. Пономаренка, В. В. Чепеленка, В. В. Пікуліка, Т. С. Кравцова та ін.

Наступником О. А. Жука на посаді завідувача кафедри (з 1969 р.) був Ілля Самійлович Польський (1924 – 2001) – кандидат мистецтвознавства (1978), професор (1991), член Харківської організації Спілки композиторів України, вихованець Харківської державної консерваторії (клас композиції професора Д. Л. Клебанова). Його творча спадщина (музично-сценічні, інструментальні та камерні твори), а також музично-теоретичні та методичні праці сприяли розвитку музикознавчої, науково-методичної думки, творчо-виконавської діяльності кафедри (яка мала назву на той час кафедри музикознавства).

У 1977 р. після розділу кафедри музикознавства на дві самостійні – теоретичну та фортепіанну, їх керівниками в різні роки були видатні науковці та педагоги-піаністи. На чолі теоретиків та музикознавці були старший викладач Ольга Миколаївна Руденко (1977 – 1982), доктор мистецтвознавства, професор, Олександра Іванівна Козак (з 1982 р.) Кафедру фортепіано очолювала старший викладач Валентина Іванівна Куразаєва, творчий та педагогічний досвід якої сприяв оптимізації навчального процесу та започаткуванню курсів ФПК.

З 1993 р. після реорганізації кафедру теорії музики та фортепіано очолює Олександр Давидович Скляров – заслужений діяч мистецтв України, професор, відомий в Україні піаніст, провідний концертмейстер Харківської державної обласної філармонії, з яким виступають кращі музиканти-інструменталісти і вокалісти Харкова та України. Серед учнів О. Д. Склярова – десятки лауреатів і дипломантів міжнародних та національних фестивалів і конкурсів. У 2008 р. О. Д. Скляров став дипломантом конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Завідувач кафедри», отримав відзнаку Міністерства культури і туризму України за багаторічну плідну працю в галузі культури. О. Д. Скляров – автор близько 20 наукових та методичних праць.

За роки свого існування, завдяки наполегливому постійному підвищенню фахового і наукового рівня викладачів, кафедра теорії музики та фортепіано функціонувала як науковий та методичний центр факультету музичного мистецтва, адже її науковий ценз сягав 85% і був найвищим на факультеті й одним із найвищих в усій академії.

У 2017 р. на базі реорганізації кафедри теорії музики та фортепіано було сформовано кафедру фортепіано, яку продовжує очолювати професор О Д. Скляров. До складу кафедри входять провідні піаністи, вчені-музикознавці, які постійно працюють над оновленням програм курсів та навчально-методичних матеріалів. Серед них: доктор мистецтвознавства, доцент Н. О. Рябуха, кандидат мистецтвознавства, доцент Н.Ю. Зимогляд, кандидат мистецтвознавства, доцент А. Ю. Рум’янцева, кандидат мистецтвознавства, доцент В. М. Щепакін, старший викладач В. І. Куразаєва.

На кафедрі фортепіано склався колектив викладачів-митців, однодумців, наукова, методична та творчо-виконавська діяльність яких сягнула далеко за межі ХДАК. Наполеглива педагогічна, наукова, методична та творчо-виконавська діяльність викладачів та організаційна робота керівника кафедри фортепіано слугують потужнім підґрунтям розвитку піаністичної майстерності студентів різних спеціалізацій факультету музичного мистецтва ХДАК. Для фахівців різних спеціальностей та спеціалізацій кафедра фортепіано створює навчально-методичні праці з урахуванням особливостей кожної спеціальності або спеціалізації та рівня музично-теоретичної та виконавської підготовки студентів.

Разом з виконавською діяльністю важливе значення в функціонуванні викладацького складу кафедри має наукова робота. Щорічно викладачі кафедри публікують численні статі в міжнародних, наукометричних і фахових збірниках України та зарубіжжя, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, присвячених різноманітним проблемам виконавського музикознавства та історії розвитку фортепіанної культури України. Члени кафедри О. Д. Склярова, Н. Ю. Зимогляд, В. М. Щепакіна постійно запрошують до складу журі конкурсів та фестивалів міста.

Курси, які викладаються викладачами кафедри:

  • - Фортепіано (спеціалізації: «Хорове диригування», «Народний спів», «Народні інструменти», «Духові та ударні інструменти», «Музичне мистецтво естради», «Естрадний спів», «Академічний спів», «Оркестрові струнні інструменти»);
  • - Спецінструмент (фортепіано), спеціалізація: «Музичне мистецтво естради»;
  • - Спецінструмент (фортепіано), спеціалізація: «Фортепіано»;
  • - Концертмейстерський клас, спеціалізація: «Фортепіано»;
  • - Камерний ансамбль, спеціалізація: «Фортепіано»;
  • - Практикум з настроювання та ремонту фортепіано, спеціалізація: «Фортепіано»;
  • - Історія фортепіанної педагогіки, спеціалізація: «Фортепіано»;
  • - Фортепіанний ансамбль, спеціалізація: «Фортепіано»;
  • - Історія фортепіанного виконавського мистецтва, спеціалізація: «Фортепіано»;
  • - Джазове фортепіанне виконавство, спеціалізація: «Фортепіано».