ШАНОВНІ ДРУЗІ!


Шейко Василь Миколайович

Ректор Харківської державної академії культури,
доктор історичних наук, професор,
академік Національної академії мистецтв України,
заслужений діяч мистецтв України

Вас вітає ректор Харківської державної академії культури, найстарішого вищого навчального закладу такого профілю в Україні, створеного у 1929 р., фундатора бібліотечної, документально-інформаційної, культурологічної та соціально-комунікаційної освіти Шейко Василь Миколайович.

Академія сьогодні – сучасний вищий культурологічно-мистецький навчальний заклад України загальнодержавної форми власності, акредитований (у повному обсязі) за IV рівнем. За роки існування підготовлено понад 40 тисяч висококваліфікованих фахівців у галузі культури і мистецтв, серед них більше 380 іноземних громадян із 28 країн Європи, Азії, Африки та Америки.

Більше 1000 випускників Академії мають урядові нагороди, двом присвоєно звання Героя Радянського Союзу, 80 мають державні почесні звання.

На 10 факультетах (різні форми навчання) здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за чотирма галузями знань – "культура", "мистецтво", "педагогічна освіта", "менеджмент", 12 напрямами та спеціальностями: "культурологія", "театральне мистецтво", "хореографія", "кіно–, телемистецтво", "музичне мистецтво", "музейна справа і охорона пам'яток історії та культури", "книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія", "документознавство та інформаційна діяльність", "соціальна педагогіка", "менеджмент соціокультурної діяльності", "менеджмент організацій" і 53 спеціалізаціями.

В академії сформований висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Навчально-виховний процес забезпечують 29 кафедр, на яких працюють близько 230 штатних викладачів, зокрема 8 академіків галузевих академій, 35 докторів наук, професорів, 40 народних та заслужених артистів України, заслужених діячів мистецтв і працівників культури, 129 кандидатів наук, доцентів.

Протягом останніх років суттєво оновлено зміст навчальних планів і програм, впроваджено рейтингову систему контролю знань, сучасні комп'ютерні технології навчання.

ХДАК – культурно-мистецький центр, значна частина викладачів і студентів якого є організаторами й учасниками найрізноманітніших культурно-мистецьких акцій. В Академії функціонують такі творчі колективи: студентські театри: народного танцю "Заповіт", сучасного танцю "Естет", театр-студія "ЕКМАТЕДОС", "Академія", естрадного співу "Степ"; оркестри: естрадно-симфонічний, народних, духових інструментів; хори: академічний, український народний; ансамблі народної музики: "Стожари", "Цим-Бан-До і К"; фольклорні гурти: "Фарби", "Співаймо", "Зарина"; джазові: оркестр "Біг-Бенд" та група "Магніфіка"; ансамбль бального танцю; студентська репортерська майстерня та фото клуб.

ХДАК – один із провідних науково-методичних центрів України культурологічного, мистецького, бібліотечно-інформаційного та соціально-комунікаційного профілів. Викладачі академії розробили понад 300 програм і науково-методичних матеріалів для студентів вищих навчальних закладів України I-II та III-IV рівнів акредитації, більшість із яких є авторськими; підготували та видали з грифом МОН України та Міністерства культури і туризму України понад 50 підручників, навчальних та навчально-методичних посібників.

Академія – центр фундаментальних наукових досліджень. Разом з Інститутом культурології Академії мистецтв України ХДАК є одним із розробників загальнодержавної НДР "Історія України: історико-культурологічні виміри". Провідні наукові напрями досліджень академії – "Проблеми історії та теорії культури", "Українська і світова музична культура", "Українська хорова культура в контексті світової культури", "Хореографічна культура східних регіонів України: теоретичні і виконавські аспекти", "Документально-пошукові структури суспільства – інноваційні стратегії розвитку", "Краєзнавча робота бібліотек України", "Українська бібліографія як предмет вивчення та викладання". На базі Академії створено "Асоціацію сучасних інформаційно-бібліотечних технологій" (АСІБТ), яка провадить науково-практичну діяльність спільно з Канадською бібліотечною асоціацією, американською мережею "MINITMEN", французьким Інститутом інформаційних наук і технологій, відділенням інформації бібліотек та архівів ЮНЕСКО.

В Академії функціонують докторантура з 3 спеціальностей, аспірантура з 6 спеціальностей, 2 спеціалізовані вчені ради по захисту докторських дисертацій. Серед таких здобутків слід відзначити те, що Академія ініціювала введення в Україні нових наукових галузей – "культурологія" і "соціальні комунікації".

На базі ХДАК проводяться щорічні міжнародні наукові конференції, "круглі столи", фестивалі, серед яких: "Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації", "Культура та інформаційне суспільство XXI століття", "Харків у контексті світової музичної культури", всеукраїнський конкурс молодих виконавців "Слобожанський вернісаж" та ін.

Академія має широкі міжнародні зв'язки, є єдиним вищим навчальним закладом культури і мистецтв України, який входить до складу Європейської асоціації бібліотечно-інформаційної освіти та наукових досліджень – ЕВКЛІД; член ІФЛА – Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ; член Організації Європейської співдружності в галузі бібліотечної та інформаційної освіти – БОБКАТССС.

Академія уклала угоди про співпрацю з Університетом Роберта Гордона (Велика Британія), Університетом штату Іллінойс (США), Вищою Королівською школою бібліотекознавства (Данія), Амстердамським університетом і Вищою політехнічною школою (Нідерланди), Вищою школою бібліотекознавства та інформатики й Українським Вільним Університетом (Німеччина), Харбінським університетом та Харбінським інститутом просвіти (Китай), Вищою гуманітарно-економічною школою (Польща).

З ініціативи Асоціації Університетів Європи та Болонського університету 16 вересня 2005 р. академія підписала Велику Хартію університетів, приєднавшись до світової університетської спільноти.

Матеріально-технічне забезпечення навчально-наукової діяльності відповідає сучасним вимогам вищої школи: п'ять навчальних корпусів академії, розташованих в історичному центрі міста, бібліотека (понад 300 тис. примірників, у тому числі 1017 одиниць стародруків та рідкісних видань), 12 навчальних комп'ютерних класів, об'єднаних у локальну мережу з виходом до Інтернету, 3 музичні кабінети, студія звукозапису, навчальний театр, телестудія, концертні зали та ін. Два сучасні гуртожитки на 640 та 600 місць дозволяють повністю задовольнити потребу студентів. Діє редакційно-видавничий центр.

Запрошуємо Вас до співробітництва з Харківською державною академією культури і до навчання на її факультетах.