РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

УВАГА!
У зв'язку з епiдемiчною ситуацiєю в Українi дистанцiйний режим органiзацii освiтнього процесу в ХДАК подовжено до кiнця першого семестру 2020-2021 навчального року.